Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Ỷ (15 bài)
- Thi Nhuận Chương (19 bài)
- Ngô Gia Kỷ (6 bài)
- Trương Hoàng Ngôn (1 bài)
- Vưu Đồng (2 bài)
Tạo ngày 24/03/2019 17:21 bởi tôn tiền tử
Thân Hàm Quang 申涵光 (1619-1677) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Phu Mạnh 孚孟, Hoà Mạnh 和孟, hiệu Phù Minh 鳧盟, Thông Sơn 聰山, người Vĩnh Niên (nay thuộc Hà Bắc). Sang nhà Thanh ông kiên quyết từ chối trước lệnh trưng vời, trọn đời ẩn cư. Là thủ lĩnh phái thơ Hà Sóc. Tác phẩm có Thông Sơn tập.