Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
13 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2010 21:19 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 25/04/2010 21:21 bởi hongha83
Thi Nhuận Chương 施閏章 (1618-1683) tự Thượng Bạch 尚白, hiệu Ngu Sơn 愚山, người Tuyên Thành (nay thuộc An Huy), đỗ tiến sĩ đời vua Thuận Trị, làm quan tới chức Thị độc. Trước tác có Học Dư đường thi văn tập.