Bờ chiều phủ mờ khói bãi,
Nhìn quanh trống chẳng quách thành.
Một bước từ thuyền lên bộ,
Dế trùng kêu loạn xung quanh.
Trùng kêu như đang thoải mái,
Miễn đừng thương tổn tình trần.
Ngư ông biếu đôi cá chép,
Một hồ rót tạm ấm thân.
Bỗng nhớ cố nhân trong mộng,
Đêm rồi thoảng cựu giao tình.
Vui chung những người hàng xóm,
Hân hoan cạn chén không ngừng.
Đêm nay muốn như đêm ấy,
Buồn lo ngồi chỉ một mình.

tửu tận tình do tại