Bèo trôi theo sóng vỗ
Về đông lại về tây
Tơ hồng quấn cành bổng
Vấn vương lại lìa cây
Tơ hồng có khi đứt
Bèo hợp lại có ngày
Với tơ hồng bèo nói:
Tan hợp sao mà hay?
Theo nam chinh người lính
Nghiêng thành trên ngựa đây
Che mặt bằng lụa mỏng
Ánh mắt trước sau quay
Chồng cũ đứng bên thấy
Dụi mắt kinh ngờ đầy
Quỳ xuống hỏi người lính
Phải chăng vợ hèn này?
Phận hèn này đã dứt
Mua vợ Thương Sơn tây
Mong một lần gặp lại
Vĩnh biệt kể từ nay
Gặp nhau ruột muốn đứt
Người lính chợt thương thay
Tự kể cũng có vợ
Thương Sơn xa đến nay
Hơn mười năm đi thú
Nay theo ai chẳng hay?
Vợ ngươi ở vùng đó
Hoạ gặp đường trước đây
Vợ Thương Sơn đâu biết
Khóc với người lính này:
Vốn thêo chàng cầm chổi
Bỗng bỏ thiếp lắt lay
Theo chim thân se sẻ
Chắp cánh thấp cao bay
Trống bay chiếm tổ mới
Mái phục nhớ cành cây
Hai trống nhìn nhau lạ
Trả lại mái nhau ngay
Trống mái lại sum họp
Hai lệ áo thấm đầy

tửu tận tình do tại