Trường Phi Bảo sinh ngày 27/8/1984, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lỡ một thì con gái

Mẹ

Mới hôm qua

Người con gái đến đời anh sau em

Người mua nỗi buồn

Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau