“Vợ đẹp là vợ người ta”
Tôi không trẻ đẹp nên là vợ anh
Tình nghèo một líp trầu xanh
Một buồng cau thắm cũng thành một đôi

Răng long bạc tóc suốt đời
Dù trong gian khổ chẳng rời xa nhau
Lúc vui buồn, hay khổ đau
Có tôi - anh mãi bên nhau ấm nồng

Mặc ai thay vợ, đổi chồng,
Mặc ai sớm tối bạc lòng với ai
Tình mình khít chặt muôn ngày
Chung chăn gối mộng vẫn hoài thiết tha

Vợ đẹp là vợ người ta
Nói sao thì cũng trời già xe duyên
Trọn đời giữ đạo vợ hiền
Thuỷ chung tôi vẫn dành riêng cho chồng

Từ ngày chân bước sang sông
Tình tôi quấn sợi chỉ hồng ngang lưng
Chồng người áo gấm người ưng
Chồng tôi áo rách vẫn ngàn lần thương


27-9-2006