Trong xóm có trẻ khóc
Tiếng tiếng gọi mẹ hiền
Mẹ chết máu ướt áo
Vẫn ngậm vú mẹ hiền


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)