Lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... khuyết danh của Việt Nam.

 

Thơ cổ-cận đại khuyết danh

 1. Ái miên
  1
 2. Bài ca răn cờ bạc
 3. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 4. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 5. Con trâu già
 6. Con vịt
 7. Cộng hành
  1
 8. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 9. Du Trấn Quốc tự
  2
 10. Đề Trấn Quốc tự
  2
 11. Đền Ngọc Sơn
 12. Đổng Hồ bút phú
  1
 13. Gia Định phú
 14. Hà Thành đầu độc 1908
 15. Học trò ngủ gật
 16. Hương miệt hành
  2
 17. Khóc Cô Giang (I)
 18. Khóc Cô Giang (II)
 19. Khóc Lê Chiêu Thống
 20. Khuyến học
 21. Khuyên người ăn ở
 22. Lươn
 23. Mỹ nữ cống Hồ
 24. Nam thiên phong vân ca
 25. Ngày tháng thoi đưa
 26. Ngẫm đời
 27. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 28. Nhân nguyệt vấn đáp
  1
 29. Nhật đăng sơn
  1
 30. Phục Ba tướng quân
 31. Sấm thi
  1
 32. Tản Viên sự tích diễn ca
 33. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 34. Thang bàn phú
  1
 35. Thế sự
  1
 36. Thiện vị chiếu
  1
 37. Thơ tiệt hạ
  1
 38. Thơ vĩ thanh
 39. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 40. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 41. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 42. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 43. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 44. Trấn Quốc tự
 45. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 46. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 47. Triệu Ẩu
 48. Trình sư
  1
 49. Văn tế Đống Đa
 50. Văn tế thuốc phiện
 51. Vua dụ Vương Tường gả cho chúa Thiền Vu
 52. Vương Tường bái yết Hán Vương
 53. Xuân thiên

Ca trù

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Thơ dân gian

 1. Con cóc
  4
 2. Tiễn dặn người yêu
  3

Ca dao

 1. Ai ăn cau cưới thì đền
 2. Ai bì anh có tiền bồ
 3. Ai bưng trầu rượu tới đó
 4. Ai chẳng ham sang trọng
 5. Ai chèo ghe bí qua sông
 6. Ai cho chín lạng không mừng
 7. Ai cho sen muống một bồn
 8. Ai chồng ai vợ mặc ai
 9. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
 10. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
 11. Ai đem con kéc vô vườn
 12. Ai đem con sáo sang sông
 13. Ai đem em đến chốn này
 14. Ai đem em tới giữa đồng
 15. Ai đem mình quạt tới đây
 16. Ai đem núi Nít sang sông
 17. Ai đem tôi đến chốn này
 18. Ai đi bờ đắp một mình
 19. Ai đi bờ đỗ một mình
 20. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 21. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 22. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 23. Ai đi giống dạng anh đi
 24. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 25. Ai đi qua đò Do mới biết
 26. Ai đi qua phố Khoa Trường
 27. Ai đi trẩy hội chùa Hương
 28. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 29. Ai đua Sông Trước thì đua
 30. Ai đưa em đến chốn này
 31. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 32. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 33. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
 34. Ai kêu vòi vọi bên tai
 35. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
 36. Ai kia một mạn thuyền bồng
 37. Ai làm bát bể cơm rơi
 38. Ai làm bầu bí đứt dây
 39. Ai làm cá bống đi tu
 40. Ai làm cách trở Sâm Thương
 41. Ai làm cái nón quai thao
 42. Ai làm cho bể kia đầy
 43. Ai làm cho bến xa thuyền
 44. Ai làm cho biển cạn khô
 45. Ai làm cho bướm lìa hoa
 46. Ai làm cho cải tôi ngồng
 47. Ai làm cho chỉ lìa kim
 48. Ai làm cho cực tấm lòng
 49. Ai làm cho dạ em buồn
 50. Ai làm cho đó bỏ đăng
 51. Ai làm cho đó xa đây
 52. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
 53. Ai làm cho nước chảy xuôi
 54. Ai làm chùa ngã xuống sông
 55. Ai làm con cá bống nó đi tu
 56. Ai làm miếu nọ xa đình
 57. Ai làm nên nỗi nước này
 58. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
 59. Ai làm nông nỗi nước này
 60. Ai lấy thì lấy giúp
 61. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 62. Ai lên cho tới cung trăng
 63. Ai lên điếu dạn quai dài
 64. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 65. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
 66. Ai lên nhắn chị hàng bông
 67. Ai lên nhắn gửi lời lên
 68. Ai lên nhắn với trăng già
 69. Ai lên Phú Thọ thì lên
 70. Ai lên ta gửi lời lên
 71. Ai mà đánh trống phụ kèn
 72. Ai mà đi đánh trả trời
 73. Ai mà đội đá vá trời
 74. Ai mà nói dối cùng ai
 75. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 76. Ai mà phụ nghĩa quên công
 77. Ai mua con quạ bán cho
 78. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 79. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 80. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 81. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 82. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 83. Ai ơi ăn bát cơm rau
 84. Ai ơi chí ở cho bền
 85. Ai ơi chớ lấy học trò
  1
 86. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 87. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 88. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 89. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 90. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 91. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 92. Ai ơi chớ vội khoe mình
 93. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  1
 94. Ai ơi có biết cho không
 95. Ai ơi có câu thơ rằng
 96. Ai ơi cứ ở cho lành
 97. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 98. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 99. Ai ơi đi lính cho Tây
 100. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 101. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
 102. Ai ơi đứng lại mà coi
 103. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 104. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 105. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 106. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 107. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 108. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 109. Ai ơi đừng vội chớ lo
 110. Ai ơi được ngọc đừng cười
 111. Ai ơi giữ chí cho bền
 112. Ai ơi gương bể khó hàn
 113. Ai ơi không nghĩ thân sau
 114. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 115. Ai ơi mồng chín tháng tư
 116. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 117. Ai ơi nhớ lấy lời này
 118. Ai ơi phải nghĩ trước sau
 119. Ai ơi sao chẳng đi về
 120. Ai ơi thương lấy cho ta
 121. Ai ơi thương lấy lúc ni
 122. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 123. Ai ơi trẻ mãi ru mà
 124. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 125. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 126. Ai qua núi Tản sông Đà
 127. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 128. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 129. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
 130. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
 131. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 132. Ai rằng ta chẳng khôn này
 133. Ai sang đò ấy bây giờ
 134. Ai sinh ra bãi cát bồi
 135. Ai thương ta thời nói với ta
 136. Ai trao lời giục giã em mê
 137. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
 138. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 139. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 140. Ai từng bận áo không bâu
 141. Ai từng con cú nó mọc sừng
 142. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 143. Ai về ai ở lại đây
 144. Ai về ai ở mặc ai
 145. Ai về anh dặn lời này
 146. Ai về bên ấy bây giờ
 147. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
 148. Ai về chẻ nứa phết hồ
 149. Ai về cho em về theo
 150. Ai về chợ Vạn thì về
 151. Ai về dọn ngõ sửa đường
 152. Ai về đằng ấy hôm mai
 153. Ai về đến huyện Đông Anh
 154. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
 155. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 156. Ai về đợi với em cùng
 157. Ai về đường ấy hôm mai
 158. Ai về đường ấy hôm nay
 159. Ai về đường ấy mặc ai
 160. Ai về đường ấy mấy đò
 161. Ai về em gởi bức thư
 162. Ai về em gửi bức tranh
 163. Ai về Giồng Dứa qua truông
 164. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 165. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 166. Ai về Hà Tĩnh thì về
 167. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
 168. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 169. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
 170. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
 171. Ai về khe Mọ cùng đi
 172. Ai về ngõ ấy ai ơi
 173. Ai về nhắn chị hàng cau
 174. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 175. Ai về nhắn hỏi cô ba
 176. Ai về nhắn khách biên thiềm
 177. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 178. Ai về nhắn nhủ cô hay
 179. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 180. Ai về nhắn nhủ ông sư
 181. Ai về nhắn với bà cai
 182. Ai về nhắn với bạn nguồn
 183. Ai về nhắn với ông câu
 184. Ai về nhắn với quan Đề
 185. Ai về nhắn với quan Thượng
 186. Ai về nhớ vải Định Hoà
 187. Ai về Nhượng Bạn thì về
 188. Ai về Phú Lộc gửi lời
 189. Ai về Phú Thọ cùng ta
 190. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 191. Ai về Thông Lạng mà coi
 192. Ai về tôi gửi buồng cau
 193. Ai về tôi gửi bức thư
 194. Ai về Tuy Phước ăn nem
 195. Ai về xẻ gỗ cho dày
 196. Ai vô Bình Định mà coi
 197. Ai vô phân trần tác loạn
 198. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
 199. Ai vơ rơm rác thì vơ
 200. Ai xinh thì mặc ai xinh
 201. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 202. Ai xui ai khiến bất nhơn
 203. Ai xui ai khiến trong lòng
 204. Ai xui anh lấy được mình
 205. Ai xui đất thấp trời cao
 206. Ai xui em có má hồng
 207. Ai xui em lấy học trò
 208. Ai xui má đỏ hồng hồng
 209. Ai xui tôi đến chốn này
 210. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 211. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 212. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 213. Anh bởi mảng lo nghèo
 214. Anh buồn có chốn thở than
 215. Anh buồn có lẽ than ra
 216. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
 217. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 218. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 219. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 220. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 221. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 222. Anh chờ em như liễu chờ đào
 223. Anh chờ em từ thuở mô tê
 224. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 225. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
 226. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 227. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 228. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 229. Anh có thương em thì thương cho trót
 230. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 231. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 232. Anh còn son, em cũng còn son
 233. Anh cùng em thề đã trước sau
 234. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 235. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 236. Anh đã có vợ anh rồi
 237. Anh đà có vợ con chưa
 238. Anh đã có vợ con riêng
 239. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 240. Anh đây chính thực người trời
 241. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 242. Anh đây mục hạ vô nhân
 243. Anh đây quân tử trí cao
 244. Anh đây tài tử giai nhân
 245. Anh đây thật đấng trai lành
 246. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 247. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 248. Anh đến đây để ở mãi không về
 249. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 250. Anh đi anh dặn em rằng
 251. Anh đi anh nhớ non Côi
 252. Anh đi anh nhớ quê nhà
 253. Anh đi anh nhớ trở về
 254. Anh đi ba bữa anh về
 255. Anh đi Bình Định ở lâu
 256. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 257. Anh đi chín quận chín châu
 258. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 259. Anh đi dù lụa cánh dơi
 260. Anh đi dù lụa năm bông
 261. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
 262. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 263. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 264. Anh đi đường ấy xa xa
 265. Anh đi em một ngó chừng
 266. Anh đi ghe cá cao cờ
 267. Anh đi ghe nổi chín chèo
 268. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 269. Anh đi làm mướn nuôi ai
 270. Anh đi làm thợ nơi nao
 271. Anh đi lấy vợ cách sông
 272. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 273. Anh đi lính hay đi chết nướng
 274. Anh đi lọng lụa ba bông
 275. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 276. Anh đi mấy độ xuân rồi
 277. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 278. Anh đi ngó trước, ngó sau
 279. Anh đi phe cá mũi Son
 280. Anh đi phe cá Trảng Lường
 281. Anh đi qua bờ giếng
 282. Anh đi ra cay đắng như gừng
 283. Anh đi súng ở tay ai
 284. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 285. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 286. Anh đi trên đường Ba Vát
 287. Anh đi tu cho bạc lông tai
 288. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 289. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 290. Anh đi vui thú Bắc Thành
 291. Anh đi, em ở lại nhà
  1
 292. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 293. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 294. Anh đố em đếm hết sao trời
 295. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 296. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 297. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 298. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 299. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 300. Anh đừng lên xuống uổng công
 301. Anh đừng thấy cá phụ canh
 302. Anh đương cầm bút ngâm bài
 303. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 304. Anh em chín họ mười đời
 305. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
 306. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 307. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 308. Anh em hiền thật là hiền
 309. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 310. Anh em nào phải người xa
 311. Anh em như chân như tay (I)
 312. Anh em như chân như tay (II)
 313. Anh em như chân như tay (III)
 314. Anh em sắp lại cho đều
 315. Anh em ta lập đám lên đây
 316. Anh em tứ hải giao tình
 317. Anh gặp em đây là việc trời đề
 318. Anh gặp em như nem gặp rượu
 319. Anh giàu quần đôi ba bức
 320. Anh giàu trong trứng giàu ra
 321. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
 322. Anh Hai như con nhà giàu
 323. Anh ham giàu là anh ham dại
 324. Anh ham xóc đĩa, cò quay
 325. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 326. Anh hùng đến đó thì vô
 327. Anh hùng gì anh hùng rơm
 328. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 329. Anh hùng trường trải chín châu
 330. Anh khoe có tỏi anh cay
 331. Anh khôn mà vợ anh đần
 332. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 333. Anh không lấy được em ngoan
 334. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 335. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
 336. Anh không phải người đặng chim quên ná
 337. Anh kia có vợ con rồi
 338. Anh kia có vợ sau lưng
 339. Anh kia đi ô cánh dơi
 340. Anh kia lịch sự đi đàng
 341. Anh là con cái nhà ai (I)
 342. Anh là con cái nhà ai (II)
 343. Anh là con trai học trò
 344. Anh là con trai lau tàu
 345. Anh là con trai Nam Sang
 346. Anh là con trai nhà nghèo
 347. Anh là con út trong nhà
 348. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 349. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 350. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 351. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 352. Anh lấy em về thờ mẹ kính cha
 353. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 354. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 355. Anh lên đường ngược làm chi
 356. Anh lính là anh lính ơi (I)
 357. Anh lính là anh lính ơi (II)
 358. Anh lo phận anh chưa có vợ
 359. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 360. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 361. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 362. Anh mau thức dậy học bài
 363. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 364. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 365. Anh mong cho cả gió đông
 366. Anh mong chuốt ná lau tên
 367. Anh mong đi giã thuyền nào
 368. Anh mong đưa đón em về
 369. Anh mong gởi cá cho chim
 370. Anh mong làm bạn với trời
 371. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 372. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 373. Anh muốn cấu con cá gáy bốn đòn
 374. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 375. Anh này có tính hoang toàng
 376. Anh nay con trai Hải Phòng
 377. Anh nay đương lúc còn trai
 378. Anh nay quyết chí đi tu
 379. Anh này rõ khéo làm ăn
 380. Anh nay tứ hải giang hồ
 381. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 382. Anh năng lên gối làm quen
 383. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 384. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 385. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 386. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 387. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 388. Anh ngồi bậc lở anh câu
 389. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 390. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 391. Anh ngồi phần thủ trống reo
 392. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 393. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 394. Anh ngồi vực lở quăng câu
 395. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 396. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 397. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 398. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 399. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 400. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 401. Anh nhất kỳ tâm
 402. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 403. Anh như cây gỗ xoan đào
 404. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 405. Anh như con một nhà giàu
 406. Anh như con nhạn bơ thờ
 407. Anh như Đại Thánh trên mây
 408. Anh như táo rụng sân đình
 409. Anh như tấm vóc đại hồng
 410. Anh như trái bưởi trái bòng
 411. Anh như trúc mọc ngoài trời
 412. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 413. Anh nói em cũng nghe anh
 414. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 415. Anh nói với em như mía chẻ hai
 416. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 417. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 418. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 419. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 420. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 421. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 422. Anh ở sao mà rể gọi là con
 423. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 424. Anh ơi anh hãy mau mau
 425. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 426. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
 427. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 428. Anh ơi cất giọng hò cao
 429. Anh ơi có chí canh nông
 430. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 431. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 432. Anh ơi đã vít thì vin
 433. Anh ơi đi lại cho dày
 434. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 435. Anh ơi mời anh vô nhà
 436. Anh ơi phải lính thì đi
 437. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 438. Anh ơi uống rượu thì say
 439. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 440. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 441. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 442. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 443. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 444. Anh quen em những thuở đang bồng
 445. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 446. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 447. Anh ra đi cay đắng như gừng
 448. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 449. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 450. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
 451. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
 452. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 453. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 454. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 455. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 456. Anh say em như bướm say hoa
 457. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 458. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
 459. Anh tham ba chốn bốn quê
 460. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 461. Anh thì bạn với ma men
 462. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 463. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 464. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 465. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 466. Anh thương em anh để đó đã
 467. Anh thương em bất luận xấu xinh
 468. Anh thương em biết nói mần răng
 469. Anh thương em cha mẹ đều hay
 470. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 471. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 472. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
 473. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
 474. Anh thương em không muốn vào nhà
 475. Anh thương em không nói khi đầu
 476. Anh thương em nên phải đi đêm
 477. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 478. Anh thương em ruột thắt gan bào
 479. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 480. Anh thương em trầu hết lá lươn
 481. Anh thương em trong chừng một tháng
 482. Anh thương em từ thuở trồng cau
 483. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 484. Anh thương em, thương quấn thương quít
 485. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 486. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 487. Anh tiếc ao cá nước trong
 488. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 489. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 490. Anh tiếc công đào ao thả cá
 491. Anh toan thề thốt nàng hay
 492. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 493. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 494. Anh tới đây ngọn có gốc không
 495. Anh tới đây ở mãi không về
 496. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 497. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 498. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 499. Anh trông cái mắt em này
 500. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 501. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 502. Anh trông thân thể em nay
 503. Anh trông thân thể tôi này
 504. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 505. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 506. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 507. Anh tỷ như phận anh
 508. Anh vào anh cũng muốn vào
 509. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 510. Anh về anh bảo mẹ cha
 511. Anh về anh cạo râu đi
 512. Anh về anh chẳng ngó lui
 513. Anh về anh lại sang ngay
 514. Anh về bán ruộng cây đa
 515. Anh về báo nghĩa sinh thành
 516. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 517. Anh về bên xã nay mai
 518. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 519. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 520. Anh về Bình Định thăm nhà
 521. Anh về cất lễ tam sanh
 522. Anh về chẳng có chi đưa
 523. Anh về chẻ lạt bó tro
 524. Anh về chẻ nứa đan lồng
 525. Anh về chẻ nứa đan sàng
 526. Anh về chẻ trúc phơi khô
 527. Anh về chi nữa anh ơi
 528. Anh về cho chóng mai lên
 529. Anh về cho em về theo (I)
 530. Anh về cho em về theo (II)
 531. Anh về cho em về theo (III)
 532. Anh về cho nhớ mai sang
 533. Anh về cuốc đất trồng cau
 534. Anh về cưa ván đóng đò
 535. Anh về cưa ván đóng thùng
 536. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 537. Anh về dưới Giã hồi hôm
 538. Anh về đã tới trường quan
 539. Anh về đánh vảy cá trê
 540. Anh về đào lỗ sau hè
 541. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 542. Anh về để áo lại đây (I)
 543. Anh về để áo lại đây (II)
 544. Anh về để quạt lại đây
 545. Anh về đếm hết sao trời
 546. Anh về đi học cho chuyên
 547. Anh về đi ngủ kẻo khuya
 548. Anh về đi ngủ mai cày
 549. Anh về đợ ruộng cây đa
 550. Anh về đưa cội cây dừa
 551. Anh về đưa nhạn sang thăm
 552. Anh về đường ấy mấy cung
 553. Anh về em chẳng dám cầm
 554. Anh về em cũng muốn về
 555. Anh về em cũng xin đi
 556. Anh về em không biết gì đưa
 557. Anh về em nắm cổ tay
 558. Anh về em những trông chừng
 559. Anh về em những trông theo
 560. Anh về em nỏ chi đưa
 561. Anh về em nỏ dám đưa
 562. Anh về em ở hai nơi
 563. Anh về em ở lại bơ vơ
 564. Anh về giữ việc thú quê
 565. Anh về hái đậu trảy cà
 566. Anh về học lấy chữ nhu
 567. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 568. Anh về kẻo vợ anh trông
 569. Anh về không lẽ về luôn
 570. Anh về kiếm chốn kẻo già
 571. Anh về kiếm vợ kẻo già
 572. Anh về kiếm vợ là xong
 573. Anh về láp biển trồng cây
 574. Anh về lấy vợ cách sông
 575. Anh về liệu lấy trăm mâm
 576. Anh về mai đã lên chưa
 577. Anh về mai mốt anh sang
 578. Anh về mai mốt qua chơi
 579. Anh về mai sớm anh lên
 580. Anh về mắc võng nuôi con
 581. Anh về mắc võng ru con (I)
 582. Anh về mắc võng ru con (II)
 583. Anh về mua gỗ đóng giường
 584. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 585. Anh về mua lấy năm me
 586. Anh về mua lụa bọc trời
 587. Anh về mượn thuổng đào hồ
 588. Anh về ngoài Huế lâu vô
 589. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 590. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 591. Anh về nhớ ngãi em không
 592. Anh về nối tóc cho dài
 593. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 594. Anh về răng đứt anh ơi
 595. Anh về rẫy vợ anh ra
 596. Anh về sao được mà về
 597. Anh về sắm bộ sào tương
 598. Anh về sắm nón sắm quai
 599. Anh về số phận ra trò
 600. Anh về tem một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 601. Anh về thắt dế kim cang
 602. Anh về thấy kiểng thêm thương
 603. Anh về thổi bễ nung kền
 604. Anh về thủ phận lo nghèo
 605. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 606. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 607. Anh về thưa với mẹ nhà
 608. Anh về thưa với mẹ thầy
 609. Anh về thưa với ông bà (I)
 610. Anh về thưa với ông bà (II)
 611. Anh về tìm vảy cá trê
 612. Anh về tìm vợ con anh
 613. Anh về tô lý tô lăng
 614. Anh về trồng chuối nuôi chim
 615. Anh về xẻ ván cho dài
 616. Anh về xứ Đế thành Đô
 617. Anh vỗ trống đất kêu vang
 618. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 619. Anh với em như bát nước đầy
 620. Anh với em như mía với gừng
 621. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 622. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 623. Anh xa em chưa đầy một tháng
 624. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 625. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 626. Anh yêu em từ thuở lên ba
 627. Áo ai đi ở mặc ai
 628. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 629. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 630. Ao cạn cá phải về sông
 631. Áo chưa rách anh đã thay vai
 632. Áo cũ để vận trong nhà
 633. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 634. Áo dài đứt nút còn khuy
 635. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 636. Áo đen ai nhuộm cho mình
 637. Áo đen đơm bộ khuy đen
 638. Áo đen không lẽ đen hoài
 639. Áo đen năm nút con rồng
 640. Áo đen năm nút viền bâu
 641. Áo em ai nhuộm cho mình
 642. Áo em, áo chiếu mo cau
 643. Áo gài năm nút hở bâu
 644. Ao hồ cá lội trông sao
 645. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 646. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 647. Áo ngắn cũng như áo dài
 648. Áo người mặc đoạn cởi ra
 649. Áo rách chi lắm áo ơi
 650. Áo rách có cách anh thương
 651. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 652. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 653. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 654. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 655. Ao thẳm càng lắm cá trê
 656. Ao thu nước gợn trong veo
 657. Ao to ta thả cá chơi
 658. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 659. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 660. Áo trắng em mặc cho xinh
 661. Áo trắng em tưởng là tiên
 662. Áo tứ thân em treo trên mắc
 663. Áo tứ thân là áo của tôi
 664. Áo vá vai vợ ai không biết
 665. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 666. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 667. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 668. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 669. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 670. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 671. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 672. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 673. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 674. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 675. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 676. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 677. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
 678. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 679. Ăn chơi cho hết tháng hai
 680. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 681. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 682. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 683. Ăn cơm với cá mòi he
 684. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 685. Ăn đong cho đáng ăn đong
 686. Ăn được ngủ được là tiên
 687. Ăn được, ngủ được là tiên
 688. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 689. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 690. Ăn mặn uống nước đỏ da
 691. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 692. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 693. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 694. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 695. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 696. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 697. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 698. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 699. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 700. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 701. Ăn rươi chịu bão cho cam
 702. Ăn sao cho được mà mời
 703. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 704. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 705. Ăn thì có vợ cùng con
 706. Ăn thì những muốn cùng ngon
 707. Ăn thì vóc học thì hay
 708. Ăn thời được ăn cả nhà
 709. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 710. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 711. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 712. Ăn trầu thì mở trầu ra
 713. Ăn với chồng một bữa
 714. Ăn xin cho đáng ăn xin
 715. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 716. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 717. Ân cha nặng lắm ai ơi
 718. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 719. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 720. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 721. Ân tình mới đó mau phai
 722. Ân tình nay đã hết trông
 723. Ân tình rày hết đã trông
 724. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 725. Ầu ơ... bồng bống bông bông
 726. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 727. Ấy ai cắt mối tơ mành
 728. Ấy ai dắt mối tơ mành
 729. Ấy ai vô phúc trên đời
 730. Ba cô cùng ở một nhà
 731. Ba cô đội gạo lên chùa
 732. Ba đồng một mớ đàn ông
 733. Bà già đã tám mươi hai
 734. Bà già ra chợ Cầu Đông
 735. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 736. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 737. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  2
 738. Bà ơi cho cháu xin xu
 739. Ba tàn ba héo vì cây
 740. Ba tiền một khứa cá buôi
 741. Bác mẹ em vội tham vàng
 742. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 743. Bạn bè là nghĩa tương tri
 744. Bán hàng thì bán sớm mai
 745. Ban ngày quan lớn như thần
 746. Bao giờ cá lý hoá long
 747. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 748. Bao giờ cho chuối có cành
 749. Bao giờ cho đến tháng ba
 750. Bao giờ cho gạo bén sàng
 751. Bao giờ chợ Lớn hết vôi (II)
 752. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 753. Bao giờ mang hiện đến ngày
 754. Bảy với ba tính ra một chục
 755. Bắc thang lên đến cung mây
 756. Bắc thang lên đến tận trời
 757. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 758. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 759. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 760. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 761. Bầu ơi thương lấy bí cùng
 762. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 763. Bây giờ mận mới hỏi đào
 764. Bây giờ ta gặp nhau đây
 765. Bây giờ ta lại gặp ta
 766. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 767. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 768. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 769. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 770. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 771. Bể Đông có lúc vơi đầy
 772. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 773. Bị rách nhưng lại có vàng
 774. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 775. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 776. Biển sâu cá lội mất tăm
 777. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 778. Bình Định có núi Vọng Phu
 779. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 780. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 781. Bốn bề công nợ eo sèo
 782. Bốn con ngồi bốn chân giường
 783. Bốn mùa bông cúc nở sây
 784. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 785. Bông bống bồng bồng
 786. Bồng bồng con nín con ơi
 787. Bồng bồng mẹ bế con sang
 788. Bồng em đi dạo vườn dưa
 789. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 790. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 791. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 792. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 793. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 794. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 795. Bởi thương nên dạ mới trông
 796. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 797. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 798. Bớt đồng thì bớt cù lao
 799. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 800. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 801. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 802. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 803. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 804. Buồn tình cha chả buồn tình
 805. Buồn từ trong dạ buồn ra
 806. Buồn về một nỗi phu quân
 807. Bữa ăn có cá cùng canh
 808. Bữa cơm múc nước rửa râu
 809. Bực mình lên tận tiên cung
 810. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 811. Bước qua vườn ổi hái trầu
 812. Bước sang tháng sáu giá chân
 813. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 814. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 815. Bướm già thì bướm có râu
 816. Bướm vàng đậu đọt mù u
 817. Bứt đi thì dạ không đành
 818. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 819. Cá buồn cá lội tung tăng
 820. Cá buồn cá vọt qua đăng
 821. Cá buồn cá vượt qua đò
 822. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 823. Ca dao về các loại quả
 824. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 825. Cá không ăn câu thật là cá dại
 826. Cả làng có một thầy đồ
 827. Cá lên khỏi nước cá khô
 828. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 829. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 830. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 831. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 832. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 833. Cá về biển Bắc hết trông
 834. Cá về chợ Dĩnh hết mong
 835. Cách nhau một bức rào thưa
 836. Cách sông cách núi cho cam
 837. Cách sông nên phải luỵ đò
 838. Cái bống còn ở trong hang
 839. Cái bống cõng chồng đi chơi
 840. Cái bống đi chợ Cầu Canh
 841. Cái bống là cái bống bang (I)
 842. Cái bống là cái bống bang (II)
 843. Cái bống là cái bống bình
 844. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 845. Cái cân có quỷ, có ma
 846. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 847. Cái cò đi đón cơn mưa
 848. Cái cò là cái cò con
 849. Cái cò là cái cò kỳ
 850. Cái cò là cái cò quăm
 851. Cái cò là cái cò vàng
 852. Cái cò lặn lội bờ ao
 853. Cái cò lặn lội bờ sông
 854. Cái cò mày mổ cái tôm
 855. Cái cò trắng bạch như vôi
 856. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 857. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 858. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 859. Cái cốc mày lặn ao chà
 860. Cái cuốc là cái cuốc đen
 861. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 862. Cái gì anh đổ vào bồ
 863. Cái giường mà biết nói năng
 864. Cái kiến mày ở trong nhà
 865. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 866. Cái phận nhà khó khổ thay
 867. Cái quạt mười tám cái nan
 868. Cái vòng danh lợi cong cong
 869. Cam sành rã rượi bờ ao
 870. Càng thắm thì lại càng phai
 871. Canh ba trống điểm trên lầu
 872. Canh bầu nấu với cá trê
 873. Canh cải mà nấu với gừng
 874. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 875. Canh một cho chí canh hai
 876. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 877. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 878. Canh suông khéo nấu thì ngon
 879. Cao su đi dễ khó về
 880. Cau già khéo bổ thì ngon
 881. Cau già quá lứa bán buôn
 882. Cau non trầu lộc mỉa mai
 883. Cày đồng đang buổi ban trưa
 884. Căn duyên còn đó hỡi trời
 885. Căn duyên này, ai phá cho rời
 886. Cầm chài mà vãi cá căng
 887. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 888. Cầm vàng mà lội qua sông
 889. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 890. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 891. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 892. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 893. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 894. Cậu cai buông áo em ra
 895. Cậu cai nón dấu lông gà
 896. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 897. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 898. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 899. Cây cao bóng cả duyên mòn
 900. Cây cao bóng mát không ngồi
 901. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 902. Cây cao su quý hơn người
 903. Cây cao thì gió càng lay
 904. Cây cao, bóng mát không ngồi
 905. Cây chanh lại nở hoa chanh
 906. Cây chi trên rừng không có lá
 907. Cây đa bậc cũ lở rồi
 908. Cây đa bến cũ năm xưa
 909. Cây đa cũ, bến đò xưa
 910. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 911. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 912. Cây khô xuống nước cũng khô
 913. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 914. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 915. Cây oằn vì bởi gió nam
 916. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 917. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 918. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 919. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 920. Cây xanh thời lá cũng xanh
 921. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 922. Cha đời con gái xứ Đông
 923. Cha già con muộn vơi vơi
 924. Cha mẹ giàu con thong thả
 925. Cha mẹ hồi trước có xem
 926. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 927. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 928. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 929. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 930. Chàng đừng trời tối trông sao
 931. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 932. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 933. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 934. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 935. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
 936. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 937. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 938. Chàng về để áo lại đây
 939. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 940. Chàng về thiếp cũng xin theo
 941. Chàng về thiếp cũng xin về
 942. Chàng về thời thiếp xin đưa
 943. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 944. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 945. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 946. Chẳng chua cũng thể là chanh
 947. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 948. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 949. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 950. Chẳng lo chi đó cười đây
 951. Chẳng lo thân bậu thân qua
 952. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 953. Chẳng tham nhà ngói ba toà
 954. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 955. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 956. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 957. Chân mình còn lấm mê mê
 958. Chập chập thôi lại cheng cheng
 959. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 960. Chẻ tre bện sáo cho dày
 961. Chẻ tre lựa cật đan nia
 962. Chém cha cái giặc, chết hoang
 963. Chém cha cái nước sông Bờ
 964. Chém cha con mắt lá khoai
 965. Chém cha những đứa sang giàu
 966. Chê tôm ăn cá lù đù
 967. Chết ba năm sống lại một giờ
 968. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 969. Chị dại đã có em khôn
 970. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 971. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 972. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 973. Chị em như chuối nhiều tàu
 974. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 975. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 976. Chiếc buồm nho nhỏ
 977. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 978. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 979. Chiều chiều bóng ngả về tây
 980. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 981. Chiều chiều én liệng, cò bay
 982. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 983. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 984. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 985. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 986. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 987. Chiều chiều ra đứng bờ mương
 988. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 989. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 990. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
 991. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 992. Chiều chiều vịt lội cò bay
 993. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 994. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 995. Chiều nay có kẻ thất tình
 996. Chiều nay người nghĩa xa anh
 997. Chim bay cá lội chăn văn
 998. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 999. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 1000. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 1001. Chim bay về núi túi rồi
 1002. Chim bay về rú, về non
 1003. Chim buồn tình chim bay về núi
 1004. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 1005. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 1006. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 1007. Chim còn mến cội mến cành
 1008. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 1009. Chim kêu dưới suối ao đàng
 1010. Chim khôn chưa bắt đã bay
 1011. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
 1012. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 1013. Chim khôn nói tiếng rảnh rang
 1014. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
 1015. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 1016. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 1017. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 1018. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 1019. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 1020. Chim quyên xuống suối tha mồi
 1021. Chim trời ai dễ đếm lông
 1022. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 1023. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 1024. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 1025. Chính chuyên lấy được chín chồng
 1026. Cho anh một miếng trầu vàng
 1027. Chồng còng lấy vợ cũng còng
 1028. Chồng dữ thì em mới rầu
 1029. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 1030. Chồng em nó chẳng ra gì
 1031. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 1032. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 1033. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 1034. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 1035. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 1036. Chồng hen lại lấy vợ hen
 1037. Chồng khôn vợ được đi hài
 1038. Chồng lên tám, vợ mười ba
 1039. Chồng người đi ngược về xuôi
 1040. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
 1041. Chồng sang vợ được đi giày
 1042. Chồng ta áo rách ta thương
 1043. Chồng tôi đi đã ba đông
 1044. Chồng yêu cái tóc nên dài
 1045. Chờ anh, em gắng sức chờ
 1046. Chớ chê em xấu, em đen
 1047. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 1048. Chợ đang đông em không toan liệu
 1049. Chớ lo nốc nát, ván hà
 1050. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 1051. Chớ nghe quân tử ỉ on
 1052. Chớ tham đồng bạc con cò
 1053. Chớ thấy áo rách mà cười
 1054. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 1055. Chớ thấy sóng cả mà lo
 1056. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
 1057. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 1058. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 1059. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 1060. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 1061. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 1062. Chuột kêu rúc rít trong rương
 1063. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 1064. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 1065. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 1066. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
 1067. Chưa chi anh đã vội về
 1068. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 1069. Chưa chồng nón thúng quai thao
 1070. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 1071. Chưa quen đi lại cho quen
 1072. Chừng nào cho được bắt tay
 1073. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 1074. Có ai những bận cùng ai
 1075. Có ai thêm bận vì ai
 1076. Có bột mới quấy nên hồ
 1077. Có cây mới có dây leo
 1078. Có chà cá mới ở ao
 1079. Có cha có mẹ thì hơn
 1080. Có chả em tình phụ xôi
 1081. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 1082. Có chàng, nói một cười hai
 1083. Có chồng càng dễ chơi ngang
 1084. Có chồng chẳng được đi đâu
 1085. Có chồng đêm có đêm đừng
 1086. Có chồng mà chẳng có con
 1087. Có chồng như ngựa có yên
 1088. Có chồng ông nọ bà kia
 1089. Có chồng thì mặc có chồng
 1090. Có chồng thì phải theo chồng
 1091. Có chồng thủ phận thủ duyên
 1092. Có chuôm cá mới ở đìa
 1093. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 1094. Có con gây dựng cho con
 1095. Có con hơn của anh ơi
 1096. Có con nỏ muốn ai bồng
 1097. Có con phải khổ vì con
 1098. Có đỏ mà chẳng có thơm
 1099. Có khó mới có miếng ăn
 1100. Có mới thì nới cũ ra
 1101. Có nên thì nói là nên
 1102. Có phúc lấy được vợ già
 1103. Có quán tình phụ bóng đa
 1104. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 1105. Có thương thì thương, không thương thì nói
 1106. Có tiền chán vạn người hầu
 1107. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 1108. Có trăng anh phụ lồng đèn
 1109. Có trăng tình phụ lòng đèn
 1110. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 1111. Có yêu thì nói rằng yêu
 1112. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 1113. Con ai đem bỏ chùa này
 1114. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 1115. Con cá đối bỏ trong cối đá
 1116. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 1117. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 1118. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 1119. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 1120. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 1121. Còn cha cơm trắng cá ngon
 1122. Còn cha gót đỏ như son
 1123. Con chim ăn quả bồ nu
 1124. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 1125. Con chim đa mà đỗ cành đa
 1126. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 1127. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 1128. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 1129. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 1130. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 1131. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 1132. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 1133. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 1134. Con cò bay bổng bay la
 1135. Con cò chết rũ trên cây
 1136. Con cò chết tối hôm qua
 1137. Con cò đậu cọc cầu ao
 1138. Con cò mà đậu cành tre
 1139. Con cò mà đi ăn đêm
  1
 1140. Con cò mắc giò mà chết
 1141. Con cóc mà ngóc ao bèo
 1142. Con còng dại lắm ai ơi
 1143. Con cú ăn trầu đỏ môi
 1144. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 1145. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 1146. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 1147. Con dao be bé sắc thay
 1148. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 1149. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 1150. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 1151. Còn duyên kẻ đón người đưa
 1152. Còn duyên kẻ đợi người chờ
 1153. Còn duyên kén cá, chọn canh
 1154. Còn duyên, anh cưới ba heo
  2
 1155. Con gà cồ lại mổ bông kê
 1156. Con gà cục tác lá chanh
 1157. Con gái đương thời đã nên con gái
 1158. Con gái là con người ta
 1159. Con gái như thể hàng săng
 1160. Con hư bởi tại cha dung
 1161. Con kiến mà leo cành đa
 1162. Con làm con ở cùng bà
 1163. Con mẹ có thương mẹ đâu
 1164. Con mèo mà trèo cây cau
 1165. Con người có cố, có ông
 1166. Con người có tổ có tông
 1167. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 1168. Con ơi hãy nhớ câu này
 1169. Con ơi mẹ bảo đây này
 1170. Con ơi muốn nên thân người
 1171. Con ơi nhớ lấy lời cha
 1172. Con ơi ở lại với bà
 1173. Con ơi, nhớ lấy câu này
 1174. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
 1175. Con quan thì lại làm quan
 1176. Con sâu làm rầu nồi canh
 1177. Con ta gả bán cho người
 1178. Con tài lo láo lo kiêu
 1179. Con tằm nó ăn lá dâu
 1180. Còn trời còn nước còn non
 1181. Con vua lấy thằng bán than
 1182. Con vua thì lại làm vua (I)
 1183. Con vua thì lại làm vua (II)
 1184. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 1185. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 1186. Cô kia cắt cỏ bên sông
 1187. Cô kia cắt cỏ một mình
 1188. Cô kia đi đường với ta
 1189. Cô kia đội áo đi đâu
 1190. Cô kia đội nón đi đâu
 1191. Cô kia đứng ở bên sông
 1192. Cô kia khăn trắng tang ai
 1193. Cô kia má đỏ hòn than
 1194. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 1195. Cô kia răng trắng hạt bầu
 1196. Cô kia thắt cái lưng xanh
 1197. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 1198. Cô kia yếm trắng loà loà
 1199. Cổ tay đã trắng lại tròn
 1200. Cổ tay em trắng lại tròn
 1201. Cổ tay em trắng như ngà
 1202. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 1203. Cốc cốc, lai lai
 1204. Công anh bắt tép nuôi cò
 1205. Công anh chăn nghé đã lâu
 1206. Công anh gánh đá tạc bia
 1207. Công anh làm rể ba năm (I)
 1208. Công anh làm rể ba năm (II)
 1209. Công anh làm rể Chương Đài
 1210. Công anh lên rừng đốn trúc
 1211. Công anh lên xuống, xuống lên
 1212. Công anh ngồi giữ buồng tằm
 1213. Công anh tháng đợi năm chờ
 1214. Công anh xe chỉ uốn cần
 1215. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 1216. Công cha nghĩa mẹ ai đền
 1217. Công cha như núi ngất trời
 1218. Công cha như núi Thái Sơn
  2
 1219. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 1220. Công danh theo đuổi mà chi
 1221. Công em gánh gạch xây tường
 1222. Công nợ thiếp trả cho chàng
 1223. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 1224. Cờ bạc là bác thằng bần
 1225. Cờ bạc nó đã khinh anh
 1226. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
 1227. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
 1228. Cơm ăn ba bữa thì cho
 1229. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 1230. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 1231. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 1232. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 1233. Cơm cha cơm mẹ đã từng
 1234. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 1235. Cơm chiên ăn với cá ve
 1236. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 1237. Cơm trắng ăn với chả chim
 1238. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 1239. Của bụt mất một đền mười
 1240. Của chua ai thấy chẳng thèm
 1241. Của đời cha mẹ để cho
 1242. Của mình thì giữ bo bo
 1243. Của trời trời lại lấy đi
 1244. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 1245. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 1246. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 1247. Cùng nguyền một tấm lòng son
 1248. Cũng thì con mẹ, con cha
 1249. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 1250. Cứ gì quần lụa áo tơ
 1251. Cưới em chín quả cau vàng
 1252. Cưới em có cánh con gà
 1253. Cưới em có một tiền hai
 1254. Cưới nàng anh toan dẫn voi
 1255. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 1256. Dã tràng xe cát biển Đông
 1257. Dang tay đánh thiếp sao đành
 1258. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 1259. Dao vàng mà liếc đá vàng
 1260. Dạy con từ thuở còn thơ
 1261. Dạy con từ thuở tiểu sinh
 1262. Dạy con, dạy thuở còn thơ
 1263. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 1264. Dầu chàng năm bảy mặt con
 1265. Dầu mà cha mẹ không dung
 1266. Dẫu mà không lấy được em
 1267. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 1268. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 1269. Dầu thầy mẹ không thương
 1270. Dì ruột thương cháu như con
 1271. Dịu dàng nết đất An Dương
 1272. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 1273. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 1274. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 1275. Dù ai buôn đâu bán đâu
 1276. Dù ai nói đông, nói tây
 1277. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 1278. Dù cho cha đánh ngõ đình
 1279. Duy Tân niên hiệu vua ta
 1280. Dưa gang một, chạp thì trồng
 1281. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 1282. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 1283. Đã buồn lại giục thêm buồn
 1284. Đã cam chịu bạc với tình
 1285. Đã cam quấn quít má đào
 1286. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 1287. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 1288. Đã chết mà nết không chừa
 1289. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 1290. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 1291. Đã có con mắt xem đàng
 1292. Đã có một lượt thì thôi
 1293. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 1294. Đã đành canh cải nấu gừng
 1295. Đã đành cắt tóc đi tu
 1296. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 1297. Đã đành một phận thương ôi
 1298. Đã đành nên thiếp nên thê
 1299. Đã đi đến quán thì nằm
 1300. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 1301. Đã giàu thì lại giàu thêm
 1302. Đã lâu không gặp bạn vàng
 1303. Đã lâu mới gặp bạn quen
 1304. Đã liều muối mặn dưa xanh
 1305. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 1306. Đã mang lấy cái thân tằm
 1307. Đã mang nhân ngãi vào mình
 1308. Đã mong kết nghĩa tương giao
 1309. Đã mời không lẽ không vào
 1310. Đã mừng qua hạn cứ môn
 1311. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 1312. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 1313. Đã sa lời hẹn khi chiều
 1314. Đã sanh làm phận nữ nhân
 1315. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 1316. Đã sinh ra kiếp ở đời
 1317. Đã sinh ra số hay chơi
 1318. Đã thành gia thất hay chưa
 1319. Đã thành gia thất thì thôi
 1320. Đã thề phải giữ lời thề
 1321. Đã thương cắt tóc trao tay
 1322. Đã thương thì chớ có nài
 1323. Đã thương thì thương cho chắc
 1324. Đa tình thì vướng nợ tình
 1325. Đã trải phong trần
 1326. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 1327. Đã trót nhúng tay vào thùng
 1328. Đã từng ăn bát cơm đầy
 1329. Đã từng lên dốc xuống nương
 1330. Đã từng xem quẻ bói rùa
 1331. Đá vàng đây giữ một màu
 1332. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 1333. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 1334. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 1335. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 1336. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 1337. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 1338. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 1339. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 1340. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 1341. Đàn ai khéo gẩy tính tinh (I)
 1342. Đàn ai khéo gẩy tính tinh (II)
 1343. Đàn bà cũng là đàn bà
 1344. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 1345. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 1346. Đàn bà như cánh hoa tươi
 1347. Đàn bà như chỉ tìm kim
 1348. Đàn bà thì phải nuôi heo
 1349. Đàn bà tốt tóc thời sang
 1350. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 1351. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 1352. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
 1353. Đạn đâu mà bắn chim trời
 1354. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 1355. Đàn em khi thẳng khi rùng
 1356. Đàn kia long phím chùng dây
 1357. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 1358. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 1359. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
 1360. Đàn ông học sảy học sàng
 1361. Đàn ông không râu bất nghì
 1362. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 1363. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 1364. Đàn ông năm bảy lá gan
 1365. Đàn ông nằm với đàn ông
 1366. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 1367. Đàn ông quan tắt thì chầy
 1368. Đàn ông rộng miệng thì sang
 1369. Đàn ông rộng miệng thì tài
 1370. Đàn ông sâu sắc nước đời
 1371. Đàn ông tích huyết thì sang
 1372. Đàn ông tính khí loang toàng
 1373. Đàn ông tốt tóc là tiên
 1374. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 1375. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 1376. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 1377. Đang khi chồng giận mình đi
 1378. Đang khi cuộc rượu say nồng
 1379. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 1380. Đang trưa bóng nắng chang chang
 1381. Đàng xa biết mấy dặm trường
 1382. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 1383. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 1384. Đánh cờ nước bí không toan
 1385. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 1386. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 1387. Đánh giặc mà đánh tay không
 1388. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 1389. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 1390. Đành nhẽ như chị bán bèo
 1391. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 1392. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 1393. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 1394. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 1395. Đào ao mà thả đam kềnh
 1396. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 1397. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 1398. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 1399. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 1400. Đào hoa đua nở trong rừng
 1401. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 1402. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 1403. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 1404. Đạo làm trai như người ta
 1405. Đào liễu em ơi một mình
 1406. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 1407. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 1408. Đào non xấp xới non tiên
 1409. Đào thắm thì đào lại phai
 1410. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 1411. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 1412. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 1413. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 1414. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 1415. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 1416. Đạp xe nước chảy lên đồng
 1417. Đau ba năm không ốm
 1418. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 1419. Đau bụng thời uống nước sông
 1420. Đau đẻ cũng phải xúc than
 1421. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 1422. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 1423. Đắc thời đắc thế thì khôn
 1424. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 1425. Đắng cay cũng thể ruột rà
 1426. Đắng cay ta phải chung phần
 1427. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 1428. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 1429. Đắp bờ thì phải khai mương
 1430. Đắp đập thì có be bờ
 1431. Đắp lò mà sắm nồi rang
 1432. Đắp nấm trồng chanh
 1433. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 1434. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 1435. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 1436. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 1437. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 1438. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 1439. Đất bờ lở xuống dưới sông
 1440. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 1441. Đất Bụt mà ném chim trời
 1442. Đất Châu Thành anh ở
 1443. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 1444. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 1445. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 1446. Đất đâu đất lạ đất lùng
 1447. Đất khô đi bộ mới tài
 1448. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 1449. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 1450. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 1451. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 1452. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 1453. Đất này đất tổ đất tiên
 1454. Đất này là đất tổ tiên
 1455. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 1456. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 1457. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 1458. Đất sông lại lở xuống sông
 1459. Đất ta Chu Hoá có gì
 1460. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 1461. Đất tốt trồng cây rườm rà
 1462. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 1463. Đất trời sinh được đôi ta
 1464. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 1465. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 1466. Đầu cha lấy làm chân con
 1467. Đầu chợ có trái bí rợ
 1468. Đâu đâu cũng có anh hùng
 1469. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 1470. Đầu đường có một cây duối
 1471. Đầu em đội cái khăn vuông
 1472. Đầu gà má lợn thì chê
 1473. Đầu gành có con ba ba
 1474. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 1475. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 1476. Đầu làng có bụi chuối khô
 1477. Đầu làng có cái giếng thơi
 1478. Đầu làng có con chim xanh
 1479. Đầu làng có một cây đa (I)
 1480. Đầu làng có một cây đa (II)
 1481. Đầu làng có một cây thông
 1482. Đầu làng có một cây trôi
 1483. Đầu làng có một cơn đa
 1484. Đầu năm ăn quả chanh yên
 1485. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 1486. Đầu năm ăn quả tranh yên (II)
 1487. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 1488. Đầu thì đội nón mõm bò
 1489. Đầu trọc lông lốc bình đào
 1490. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 1491. Đấy còn không đây cũng còn không
 1492. Đấy còn không, đây cũng còn không
 1493. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
 1494. Đấy đông thì bên đây tây
 1495. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 1496. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 1497. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 1498. Đấy song đây cũng mây già
 1499. Đấy song đây cũng mây liền
 1500. Đây ta như cây giữa rừng
 1501. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 1502. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 1503. Đấy vàng, đây cũng đồng đen
 1504. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 1505. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 1506. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 1507. Đẻ con không dạy chẳng răn
 1508. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
 1509. Đem chuông đi đánh nước người
 1510. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 1511. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 1512. Đem đờn ra khảy vườn chay
 1513. Đem em anh bỏ dưới gành
 1514. Đem em ra bỏ xuống gành
 1515. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 1516. Đem mình vào chốn sập vàng
 1517. Đem thân tôi xuống cõi trần
 1518. Đem thân vào chốn cát lầm
 1519. Đèn ai leo lét bên bờ
 1520. Đèn ai leo lét bên sông
 1521. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 1522. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 1523. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 1524. Đèn ai lu lít bất nhân
 1525. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 1526. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 1527. Đèn hết dầu đèn tắt
 1528. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 1529. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
 1530. Đèn lồng khi xách khi treo
 1531. Đèn lồng theo cột phướn
 1532. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 1533. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 1534. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 1535. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 1536. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 1537. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 1538. Đèn sách văn chương
 1539. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 1540. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 1541. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 1542. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 1543. Đèn treo trước gió đèn tắt
 1544. Đèn trời thì sáng bốn phương
 1545. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 1546. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 1547. Đèo ngang san thuỷ hữu tình
 1548. Đẹp chi cái áo vải sồng
 1549. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 1550. Đẹp như cái tép kho tương
 1551. Đề Gi có núi Lam Sơn
 1552. Để hơi mà tát nước bè
 1553. Đê kia ai đắp nên cao
 1554. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 1555. Đêm dài gà gáy canh ba
 1556. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 1557. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 1558. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 1559. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 1560. Đêm đông giá ngắt như đồng
 1561. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 1562. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 1563. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 1564. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 1565. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 1566. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 1567. Đêm hôm người chẳng biết chi
 1568. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 1569. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 1570. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 1571. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 1572. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 1573. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 1574. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 1575. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 1576. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 1577. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 1578. Đêm khuya dưới đất trên trời
 1579. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 1580. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 1581. Đêm khuya gió lọt qua song
 1582. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 1583. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 1584. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 1585. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 1586. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 1587. Đêm khuya lác đác sao thưa
 1588. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 1589. Đêm khuya lòng không dạ đói
 1590. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 1591. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 1592. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 1593. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 1594. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 1595. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 1596. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 1597. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 1598. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 1599. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 1600. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 1601. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 1602. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 1603. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 1604. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 1605. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 1606. Đêm khuya sương xuống đất im
 1607. Đêm khuya ta chống một cây sào
 1608. Đêm khuya thanh vắng một mình
 1609. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 1610. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 1611. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 1612. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 1613. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 1614. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 1615. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 1616. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 1617. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 1618. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 1619. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 1620. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 1621. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 1622. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 1623. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 1624. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 1625. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 1626. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 1627. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 1628. Đêm khuya trời lạnh sương im
 1629. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 1630. Đêm nay anh gối tay nàng
 1631. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 1632. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 1633. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 1634. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 1635. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 1636. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 1637. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 1638. Đêm năm canh anh nhắc
 1639. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 1640. Đêm năm canh em ngủ có ba
 1641. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 1642. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 1643. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
 1644. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 1645. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 1646. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 1647. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 1648. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 1649. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 1650. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 1651. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 1652. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 1653. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 1654. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 1655. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 1656. Đêm năm canh than vắn thở dài
 1657. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 1658. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 1659. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 1660. Đêm năm canh thổn thức
 1661. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 1662. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 1663. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 1664. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 1665. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
 1666. Đêm nằm chếch gối phòng loan
 1667. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 1668. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 1669. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
 1670. Đêm nằm giấc ngủ không an
 1671. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 1672. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 1673. Đêm nằm gối gấm không êm
 1674. Đêm nằm héo ruột khô gan
 1675. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 1676. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 1677. Đêm nằm luống những sầu bi
 1678. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 1679. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 1680. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 1681. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 1682. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 1683. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 1684. Đêm nằm nghe giọng anh than
 1685. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 1686. Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 1687. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 1688. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 1689. Đêm nằm nước mắt láng lai
 1690. Đêm nằm ôm gối thở than
 1691. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 1692. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 1693. Đêm nằm tay gối chân co
 1694. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 1695. Đêm nằm thổn thức vào ra
 1696. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 1697. Đêm nằm trăn trở không yên
 1698. Đêm nằm võng rách cùng queo
 1699. Đêm ngắn, tình dài
 1700. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 1701. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 1702. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 1703. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 1704. Đêm qua bóc uốn một mình
 1705. Đêm qua bước chân lên trời
 1706. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
 1707. Đêm qua chung bóng chung hơi
 1708. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 1709. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 1710. Đêm qua dồn dập mưa mau
 1711. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
 1712. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 1713. Đêm qua em có ngủ đâu
 1714. Đêm qua gánh nước bên đàng
 1715. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 1716. Đêm qua gió lọt song đào
 1717. Đêm qua gió mát trăng thanh
 1718. Đêm qua hết đứng lại nằm
 1719. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 1720. Đêm qua là cái đêm gì
 1721. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 1722. Đêm qua mận mới hỏi đào
 1723. Đêm qua mất một cành sòi
 1724. Đêm qua mây kéo đen rầm
 1725. Đêm qua mới gọi là đêm
 1726. Đêm qua mới khéo là đêm
 1727. Đêm qua mới thật là đêm
 1728. Đêm qua mưa bụi gió bay
 1729. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 1730. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 1731. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 1732. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 1733. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 1734. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 1735. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 1736. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 1737. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 1738. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 1739. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 1740. Đêm qua ra đứng bờ ao
 1741. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 1742. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 1743. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 1744. Đêm qua trăng gác đầu non
 1745. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 1746. Đêm qua tựa gối loan phòng
 1747. Đêm qua vắng khách tri âm
 1748. Đêm qua vật đổi sao dời
 1749. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 1750. Đêm thanh gió mát
 1751. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 1752. Đêm thu đông khách văn nhân
 1753. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 1754. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
 1755. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 1756. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 1757. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
 1758. Đến đây anh hát với nàng
 1759. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 1760. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 1761. Đến đây chiếu trải trầu mời
 1762. Đến đây đất nước nhà người
 1763. Đến đây đầu lạ sau quen
 1764. Đến đây đông thật là đông
 1765. Đến đây đường trẽ san đôi
 1766. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 1767. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 1768. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 1769. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 1770. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 1771. Đến đây hỏi bạn tương tri
 1772. Đến đây hỏi khách tương phùng
 1773. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 1774. Đến đây hỏi thật quê chàng
 1775. Đến đây lại bến lạ rào
 1776. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 1777. Đến đây mới gặp người quen
 1778. Đến đây muốn hát muốn đàn
 1779. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 1780. Đến đây mượn nống quay tơ
 1781. Đến đây ngả nước chia ba
 1782. Đến đây những núi cùng non
 1783. Đến đây nước thẳm non cao
 1784. Đến đây quen ít lạ nhiều
 1785. Đến đây rượu thịt bánh bò
 1786. Đến đây sum họp vui cười
 1787. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 1788. Đến đây thì ở lại đây
 1789. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 1790. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 1791. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 1792. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 1793. Đến đây vàng cũng như son
 1794. Đến đây xin hãy mời ngồi
 1795. Đến đây xứ sở lạ lùng
 1796. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 1797. Đến nơi mời bạn vô nhà
 1798. Đến ta mới biết của ta
 1799. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 1800. Đi buôn không lỗ thì lời
 1801. Đi cày mà muốn được mùa
 1802. Đi cho biết đó biết đây
 1803. Đi cho lang tạ làm chi
 1804. Đi chợ gặp phải đàn bà
 1805. Đi chợ hay ăn quà
 1806. Đĩ dại làm hại thằng tù
 1807. Đi đâu ba bốn năm nay
 1808. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 1809. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 1810. Đi đâu chẳng lấy học trò
 1811. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 1812. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 1813. Đi đâu có anh có tôi
 1814. Đi đâu đã mấy hôm nay
 1815. Đi đâu đi đó bần thần
 1816. Đi đâu đi đó một mình
 1817. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 1818. Đi đâu lả cả là cà (I)
 1819. Đi đâu lả cả là cà (II)
 1820. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 1821. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 1822. Đi đâu mà chả cầm que
 1823. Đi đâu mà chẳng ăn de
 1824. Đi đâu mà chẳng biết ta
 1825. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 1826. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 1827. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 1828. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 1829. Đi đâu mà chẳng vào đây
 1830. Đi đâu mà chẳng xe dây
 1831. Đi đâu mà vội lắm thay
 1832. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 1833. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 1834. Đi đâu mang sách đi hoài
 1835. Đi đâu từ sớm đến giờ
 1836. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 1837. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 1838. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 1839. Đi đêm thì sợ đường lầy
 1840. Đi đò tát nước cho chuyên
 1841. Đi khắp bốn bể chín chu
 1842. Đi không lại trở về rồi
 1843. Đi lâu mới biết đường dài
 1844. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 1845. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 1846. Đi mô mà bỏ em đây
 1847. Đi mô mà chẳng thấy về
 1848. Đi mô mà nỏ thấy về
 1849. Đi mô nỏ biết đi mô
 1850. Đi ngang cất miệng muốn chào
 1851. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 1852. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 1853. Đi ngang lò mía thơm đường
 1854. Đi ngang nghe khói hương bay
 1855. Đi ngang nghe tiếng em than
 1856. Đi ngang nghiêng nón không chào
 1857. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 1858. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 1859. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 1860. Đi ngang qua ngõ ba lần
 1861. Đi ngang thấy búp hoa đào
 1862. Đi ngang thấy búp hoa sen
 1863. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 1864. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 1865. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 1866. Đi ô chả biết đi ô
 1867. Đi ô chẳng biết cầm ô
 1868. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 1869. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 1870. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 1871. Đi qua nghe tiếng em reo
 1872. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 1873. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 1874. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 1875. Đi qua trước cửa nhà thờ
 1876. Đi qua trước cửa vườn đào
 1877. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 1878. Đi ra đồng đất nước người
 1879. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 1880. Đi ra gặp bạn giữa đường
 1881. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 1882. Đi thì mỏi gối trối lề
 1883. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 1884. Đi tu cho trọn đi tu
 1885. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 1886. Đi tu Phật bắt ăn chay
 1887. Đi về quyết liệu làm sao
 1888. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 1889. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 1890. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 1891. Điếu này là điếu của ai?
 1892. Điếu này là điếu xuân tình
 1893. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 1894. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 1895. Đó buồn đây nỏ vui chi
 1896. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 1897. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 1898. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 1899. Đò công một chuyến năm tiền
 1900. Đò dọc phải tránh đò ngang
 1901. Đò dọc ròi lại đò ngang
 1902. Đó đà được chốn giàu sang
 1903. Đó đây có vợ có chồng
 1904. Đò đầy đông khách khoan sang
 1905. Đò đầy không xuống sợ trưa
 1906. Đó đây trước lạ sau quen
 1907. Đó đây xa lạ chi nhau
 1908. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 1909. Đò đưa đò đậu mặc đò
 1910. Đò đưa là chốn gian nguy
 1911. Đò đưa một chuyến năm tiền
 1912. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 1913. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 1914. Đò này thiếp chẳng dám sang
 1915. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 1916. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 1917. Đò ơi có nhớ bến không?
 1918. Đò ra giữa phá giữa vời
 1919. Đò ra nước mặn có ngời
 1920. Đò sao đò có không đưa?
 1921. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 1922. Đò tôi ở bến sông Dâu
 1923. Đó trai đây cũng là trai
 1924. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 1925. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 1926. Đó vàng đây cũng kim ngân
 1927. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 1928. Đó với đây như cây tạo hoá
 1929. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 1930. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 1931. Đói ăn thịt chó nấu giềng
 1932. Đói cơm hơn kẻ no rau
 1933. Đói cơm rách áo mà gầy
 1934. Đói lòng ăn bát cháo môn
 1935. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 1936. Đói lòng ăn hột chà là
 1937. Đói lòng ăn khế xót xa
 1938. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 1939. Đói lòng ăn lá rau lu
 1940. Đói lòng ăn một quả sung
 1941. Đói lòng ăn nắm lá sung
 1942. Đói lòng ăn nửa quả sim
 1943. Đói lòng ăn trái khổ qua
 1944. Đói lòng ăn trái ổi non
 1945. Đói lòng ăn trái thanh yên
 1946. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 1947. Đói no một vợ một chồng
 1948. Đói thì ăn cơm lại no
 1949. Đói thì ăn nắm cám rang
 1950. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 1951. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 1952. Đói thì đầu gối phải bò
 1953. Đói thì nặng mặt sa mày
 1954. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 1955. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 1956. Đòn gánh cho cong
 1957. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 1958. Đòng đong vui đạo đòng đong
 1959. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 1960. Đố ai bẻ nạng chống trời
 1961. Đố ai bến Sét mấy người
 1962. Đố ai biết đá mấy hòn
 1963. Đố ai biết lúa mấy cây
 1964. Đố ai biết rết mấy chân
 1965. Đố ai bưng kín miệng bình
 1966. Đố ai đếm được đá ngầm
 1967. Đố ai đốt cháy ao bèo
 1968. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 1969. Đố ai lặn xuống vực sâu
 1970. Đố ai lên cõi ông trăng
 1971. Đố ai lên võng đừng đưa
 1972. Đố ai lượm đá quăng trời
 1973. Đố ai nắm cát lên hòn
 1974. Đố ai quăng đá qua sông
 1975. Đố ai tát bể cấy quỳ
 1976. Đố ai tát bể Đông Khê
 1977. Đố ai tát giếng tìm kim
 1978. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 1979. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 1980. Đố anh chi sắc hơn dao
 1981. Đố anh chừa được rượu tăm
 1982. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 1983. Đố anh đi học không thầy
 1984. Đố anh đố cả người bày
 1985. Đố bay biết biển bao sâu
 1986. Đố bay biết miếng chi ngon
 1987. Đố em đi đến sông Ngân
 1988. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 1989. Độc bình chưng trước tam sơn
 1990. Đôi anh đi đôi bên đường
 1991. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 1992. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 1993. Đôi bên bác mẹ thì già
 1994. Đôi bên bác mẹ tư tề
 1995. Đôi bên bác mẹ tương tề
 1996. Đôi bên cửa máng song kề
 1997. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 1998. Đôi bên thung cỗi huyên già
 1999. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 2000. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 2001. Đôi cô vác gậy chòi đào
 2002. Đôi duyên ta như loan với phượng
 2003. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 2004. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 2005. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 2006. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 2007. Đôi hồi dan díu vì duyên
 2008. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 2009. Đội ơn chín chữ cù lao
 2010. Đổi quần đổi áo thời hay
 2011. Đôi ta ăn một quả cau
 2012. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 2013. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 2014. Đôi ta bên bàn án giao lân
 2015. Đôi ta cách một con sông
 2016. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 2017. Đôi ta cân sắc cân tài
 2018. Đôi ta chẳng đặng sum vầy
 2019. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 2020. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 2021. Đôi ta chích huyết ăn thề
 2022. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 2023. Đôi ta đã kết lời nguyền
 2024. Đôi ta đã quyết một bề
 2025. Đôi ta đã quyết thì liều
 2026. Đôi ta đã thốt lời thề
 2027. Đôi ta đã trót lời thề
 2028. Đôi ta đứng lại song song
 2029. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 2030. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 2031. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 2032. Đôi ta giấy trắng một tờ
 2033. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 2034. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 2035. Đôi ta là nghĩa tao khang
 2036. Đôi ta là nợ là tình
 2037. Đôi ta là phận đôi ta
 2038. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 2039. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 2040. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 2041. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 2042. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 2043. Đôi ta nặng một chữ tình
 2044. Đôi ta như bấc như dầu
 2045. Đôi ta như bộ chén chung
 2046. Đôi ta như bộ con cờ
 2047. Đôi ta như cá lờn mơn
 2048. Đôi ta như cái dây lưng
 2049. Đôi ta như cái đòng đòng
 2050. Đôi ta như cánh hoa đào
 2051. Đôi ta như chỉ mới xe
 2052. Đôi ta như chỉ xe ba
 2053. Đôi ta như chỉ xe mười
 2054. Đôi ta như chỉ xe trăm
 2055. Đôi ta như chỉ xe tư
 2056. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 2057. Đôi ta như chim từ quy
 2058. Đôi ta như cóc me tường
 2059. Đôi ta như con một nhà (I)
 2060. Đôi ta như con một nhà (II)
 2061. Đôi ta như cúc với khuy
 2062. Đôi ta như đá với dao
 2063. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
 2064. Đôi ta như đũa tre non
 2065. Đôi ta như đũa trong kho
 2066. Đôi ta như đũa trong so
 2067. Đôi ta như gậy chống rèm
 2068. Đôi ta như khoá với chìa
 2069. Đôi ta như lúa đòng đòng
 2070. Đôi ta như lụa gặp đào
 2071. Đôi ta như lúa phai màu
 2072. Đôi ta như lửa mới nhen
 2073. Đôi ta như mạ mới gieo
 2074. Đôi ta như miếng trầu cau
 2075. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 2076. Đôi ta như nghệ với gừng
 2077. Đôi ta như ngọn nhang trần
 2078. Đôi ta như nước một chum
 2079. Đôi ta như quế trong ngăn
 2080. Đôi ta như rắn liu điu
 2081. Đôi ta như rắn với rồng
 2082. Đôi ta như ruộng năm sào
 2083. Đôi ta như thể con bài
 2084. Đôi ta như thể con tằm
 2085. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 2086. Đôi ta như thể đôi chim
 2087. Đôi ta như thuỷ với ngư
 2088. Đôi ta như tượng mới tô
 2089. Đôi ta như vợ với chồng
 2090. Đôi ta ở đất làm thừng
 2091. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 2092. Đôi ta quấn quít tơ vương
 2093. Đôi ta thề chắc một lời
 2094. Đôi ta thời cứ đôi ta
 2095. Đôi ta thương lén thương thầm
 2096. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 2097. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 2098. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 2099. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 2100. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 2101. Đôi tay cầm con dao vàng
 2102. Đôi tay cầm đôi dao cau
 2103. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 2104. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 2105. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 2106. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 2107. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 2108. Đôi tôi như mạ mới gieo
 2109. Đôi tôi quyết lấy người này
 2110. Đôi triếc con đưới con côi
 2111. Đồn anh đi chợ đã tinh
 2112. Đồn anh đi nghề đã tinh
 2113. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 2114. Đồn chàng là bậc văn nhân
 2115. Đồn đây có đôi chim hồng
 2116. Đồn đây có đôi chim quy
 2117. Đồn đây có gái hát tài
 2118. Đồn đây có gái kén chồng
 2119. Đồn đây có gái má đào
 2120. Đồn đây có gái má hồng
 2121. Đồn đây có nhánh hoa mai
 2122. Đồn đây đãi cát ra vàng
 2123. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 2124. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 2125. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 2126. Đồn rằng cá uốn thân cây
 2127. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 2128. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 2129. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 2130. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 2131. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 2132. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 2133. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 2134. Đồn rằng quan tướng có danh
 2135. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 2136. Đồn rằng trong Huế vui thay
 2137. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 2138. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 2139. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 2140. Đôn Thư ăn nói có duyên
 2141. Đồn vui sai thú đi thăm
 2142. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 2143. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 2144. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 2145. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 2146. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 2147. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 2148. Đống Đa ghi để lại đây
 2149. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  2
 2150. Đồng hồ còn có khi sai
 2151. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 2152. Đồng hồ vội trở sang canh
 2153. Đông ken cho rét quăn da
 2154. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 2155. Đồng Lầm có vải nâu non
 2156. Đồng nào đồng chẳng có chim
 2157. Đồng nào đồng nỏ có chim
 2158. Đồng nát thì về cầu Nôm
 2159. Đồng tâm son sắt với nhau
 2160. Đông Thành là mẹ là cha
 2161. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 2162. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 2163. Đồng tiền không phấn, không hồ
 2164. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
 2165. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 2166. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 2167. Động trời biển mới dậy theo
 2168. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 2169. Đốt đèn thì phải khêu tim
 2170. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 2171. Đốt than nướng cá cho vàng
 2172. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 2173. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 2174. Đời cha cho chí đời con
 2175. Đời cha đi hái hoa người
 2176. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 2177. Đợi chờ ba bốn năm ni
 2178. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 2179. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 2180. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 2181. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết da
 2182. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
 2183. Đời mô cơ cực như ni
 2184. Đời nào bánh đúc có xương
 2185. Đời này lắm kẻ nói khoe
 2186. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 2187. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 2188. Đời người có một gang tay
 2189. Đời người được mấy gang tay
 2190. Đời người sống mấy gang tay
 2191. Đời ông cho chí đời cha
 2192. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 2193. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 2194. Đời xưa kén những con dòng
 2195. Đời xưa quả báo còn chầy
 2196. Đời xưa trả báo còn lâu
 2197. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 2198. Đờn cò lên trục kêu vang
 2199. Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 2200. Đờn kêu tích tịch tình tang
 2201. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 2202. Đù cha đứa bảo ta già
 2203. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 2204. Đu Tiên mới dựng năm nay
 2205. Đua chen thu cúc xuân đào
 2206. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 2207. Đua nhau chăm việc cấy cày
 2208. Đũa tre một chiếc khó cầm
 2209. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 2210. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 2211. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 2212. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 2213. Đục cùn thì giữ lấy tông
 2214. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 2215. Đục nước thời mới béo cò
 2216. Đục thì cũng nước giữa dòng
 2217. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 2218. Đưa anh hai chữ ra vời
 2219. Đưa anh ra tới làng Hồ
 2220. Đưa chàng một bát ngô rang
 2221. Đưa em cho tới bến đò
 2222. Đưa em cho tới rạch Chanh
 2223. Đưa em về tới ngoài sân
 2224. Đưa lên ta ví cho đồng
 2225. Đưa lên ta ví dăm ba
 2226. Đứa nào có tội thời lo
 2227. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 2228. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 2229. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 2230. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 2231. Đưa thư không thấy đưa sang
 2232. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 2233. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 2234. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 2235. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 2236. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 2237. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 2238. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 2239. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 2240. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 2241. Đừng chê em xấu, em đen
 2242. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 2243. Đừng có chắc lắm ai ơi
 2244. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 2245. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 2246. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 2247. Đứng đây quyết đợi một thì
 2248. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 2249. Đừng đi đường ấy mà xa
 2250. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 2251. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 2252. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 2253. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 2254. Đừng khôn ngoan chớ vụng về
 2255. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 2256. Đừng lo cái áo cụt tay
 2257. Đừng nài lương giáo khác dòng
 2258. Đừng tham của rẻ, của ôi
 2259. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 2260. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 2261. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 2262. Đừng thấy em bé mà chòng
 2263. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 2264. Đừng tin cái bụng đờn bà
 2265. Đừng về đường ấy cho xa
 2266. Đứng xa coi thể là tiên
 2267. Đứng xa hỏi với ông trăng
 2268. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 2269. Đứng xa nghe tiếng em hò
 2270. Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 2271. Đứng xa thấy dạng em cười
 2272. Được bạn thì lại bỏ bè
 2273. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 2274. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 2275. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 2276. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2277. Được hoặc chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2278. Được mùa chê gạo vô hơi
 2279. Được mùa chớ phụ môn khoai
 2280. Được mùa cơm những tám xoan
 2281. Được như lời nói anh mừng
 2282. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 2283. Được như lời nói em ơi
 2284. Được như lời nói không sai
 2285. Đường bạn kim duyên ơi
 2286. Đường cũ anh chớ rấp gai
 2287. Đường dài mới biết ngựa hay
 2288. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 2289. Đường dài ngựa chạy cát bay (I)
 2290. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 2291. Đường dài ngựa chạy kiều sa
 2292. Đường đi cả lách với lau
 2293. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 2294. Đường đi chín xã sông con
 2295. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 2296. Đường đi không tới nửa ngày
 2297. Đường đi lên lận đận lịu địu
 2298. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 2299. Đường đi loanh quanh léo quéo
 2300. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 2301. Đường đi những lách cùng lau
 2302. Đường đi những suối cùng khe
 2303. Đường đi quanh quất ruột dê
 2304. Đường đi trên chợ dưới đò
 2305. Đường đi trên suối dưới đầm
 2306. Đường đi xa trạm ngái cung
 2307. Đường đời cách trở non sông
 2308. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 2309. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 2310. Đường không đi sao biết
 2311. Đường lên Mường Lễ bao xa
 2312. Đường lên xứ Lạng bao xa
 2313. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 2314. Đường này anh vẫn đi qua
 2315. Đường này em vẫn đi qua
 2316. Đường quan đá đổ đá lát
 2317. Đường quan và rộng và dài
 2318. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 2319. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 2320. Đường tàu nước chảy hai mương
 2321. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 2322. Đường trường cách trở nước non
 2323. Đường trường cát nóng truông xa
 2324. Đường trường nước chảy như reo
 2325. Đường về Đông Việt loanh quanh
 2326. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 2327. Đường về xứ Bắc còn xa
 2328. Đường về xứ Lạng mù xa
 2329. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 2330. Đường xa đi có một mình
 2331. Đường xa đi gấp lại gần
 2332. Đường xa hộp bạc khay vàng
 2333. Đường xa mượn ngựa mà đi
 2334. Đường xa nhân ngãi nào xa
 2335. Đường xa ơi hỡi đường xa
 2336. Đường xa tôi mới tới đây
 2337. Đường xa xa lắm ai ơi
 2338. Đường xa xa thật là xa
 2339. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 2340. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 2341. Đứt tay một chút còn đau
 2342. E khi thắm lạt vàng phai
 2343. E mai em nói không thương
 2344. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 2345. Em buôn chi có bị, có cân
 2346. Em buôn chi có sọt có giành
 2347. Em buôn chi rồi lại bán chi
 2348. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 2349. Em buồn vì đã lỡ duyên
 2350. Em cầm cái đấu đi đong
 2351. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 2352. Em chả tham nhà ngói tày đình
 2353. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 2354. Em chồng ở với chị dâu
 2355. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 2356. Em chớ thấy anh bé mà sầu
 2357. Em chớ thấy em bé mà sầu
 2358. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 2359. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 2360. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 2361. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 2362. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
 2363. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 2364. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 2365. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 2366. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
 2367. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 2368. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 2369. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 2370. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 2371. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 2372. Em còn bé dại thơ ngây (I)
 2373. Em còn bé dại thơ ngây (II)
 2374. Em còn buôn bán cõi này
 2375. Em dầu có thác xuống suối vàng
 2376. Em đã có chồng như ngựa đủ yên
 2377. Em đã thật lấy anh chưa?
 2378. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 2379. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 2380. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 2381. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 2382. Em đang dệt chiếu hồi văn
 2383. Em đang dệt vải quay tơ
 2384. Em đang giã gạo giong đèn
 2385. Em đang kéo vải dựa thềm
 2386. Em đang tựa cửa hiên mai
 2387. Em đây bé nhỏ chưa từng
 2388. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 2389. Em đây chỉ mến người tài
 2390. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 2391. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 2392. Em đây là gái má đào
 2393. Em đây là gái năm con
 2394. Em đây như chiếc chuông vàng
 2395. Em đẹp như thể ông sao
 2396. Em đến đây xứ lạ quê người
 2397. Em đi anh bảo em rằng
 2398. Em đi đâu đào liễu một mình
 2399. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 2400. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 2401. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 2402. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 2403. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 2404. Em đố anh từ nam chí bắc
 2405. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 2406. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 2407. Em đừng bắc bậc làm cao
 2408. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 2409. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 2410. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 2411. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 2412. Em đừng thăm ván bán thuyền
 2413. Em đừng thấy lính mà khinh
 2414. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 2415. Em đương dệt gấm thoi vàng
 2416. Em đương nít nếp xôi xôi
 2417. Em gặp anh đây, người đã nên người
 2418. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 2419. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 2420. Em khoe em đẹp em giòn
 2421. Em khôn em ở trong bồ
 2422. Em không chào thì ra câu tình tệ
 2423. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 2424. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 2425. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 2426. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
 2427. Em không tham nhà ngói huê tà
 2428. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 2429. Em không thương chi tài sắc của người
 2430. Em là chút phận thuyền quyên
 2431. Em là con gái Bát Qua
 2432. Em là con gái chợ Cơ
 2433. Em là con gái có chồng
 2434. Em là con gái cửa dinh
 2435. Em là con gái đến thì
 2436. Em là con gái đồng trinh
 2437. Em là con gái Đường Trong
 2438. Em là con gái kẻ Đằng
 2439. Em là con gái Kẻ Mơ
 2440. Em là con gái kẻ Ngâu
 2441. Em là con gái khuê phòng
 2442. Em là con gái lỡ thì
 2443. Em là con gái nạ dòng
 2444. Em là con gái nhà ai (I)
 2445. Em là con gái nhà ai (II)
 2446. Em là con gái nhà Diêm
 2447. Em là con gái nhà giàu (I)
 2448. Em là con gái nhà giàu (II)
 2449. Em là con gái nhà giàu (III)
 2450. Em là con gái nhà nghèo (I)
 2451. Em là con gái nhà nghèo (II)
 2452. Em là con gái nhà quê
 2453. Em là con gái nữ nhi
 2454. Em là con gái Phú Khê
 2455. Em là con gái Phủ Từ
 2456. Em là con gái Phụng Đình
 2457. Em là con gái Phụng Thiên
 2458. Em là con gái tỉnh Nam
 2459. Em là con gái tổng trên
 2460. Em là con gái xứ Nam
 2461. Em là con gái, em có hai bến sông
 2462. Em là con út nhất nhà
 2463. Em là gái út ông trời
 2464. Em là giàn cho mướp nó leo
 2465. Em là thân phận nữ nhi
 2466. Em lập cảnh trồng ba
 2467. Em lấy chồng anh không có giận
 2468. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 2469. Em mà không lấy được anh
 2470. Em mai không thiệt như lời
 2471. Em may gối tai bèo một cặp
 2472. Em mất chồng em chả có lo
 2473. Em một khuyên anh bớt thảm
 2474. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 2475. Em muộn chồng tại số đào hoa
 2476. Em muốn hỏi bạn một lời
 2477. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 2478. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 2479. Em nay chính thật ngai thờ
 2480. Em nay đi cấy đồng sâu
 2481. Em nay khăn khắn một lòng
 2482. Em nay là gái chưa chồng
 2483. Em nằm em nghĩ mà coi
 2484. Em ngã thì chị phải nâng
 2485. Em nghe anh tỏ lời này
 2486. Em nghe tin anh có vợ rồi
 2487. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 2488. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 2489. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 2490. Em nghiêng tai dưới gió
 2491. Em ngoan lấy phải chồng đần
 2492. Em ngồi dệt cửi trên khung
 2493. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 2494. Em ngồi dựa bóng dòm song
 2495. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 2496. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 2497. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 2498. Em ngồi máy móc tương liên
 2499. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 2500. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 2501. Em ngồi vòi vọi trông chàng
 2502. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 2503. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 2504. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 2505. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 2506. Em như bánh lá bóc trần
 2507. Em như bức tượng đang tô
 2508. Em như cá lẹp rút xương
 2509. Em như cá lượn đầu cầu
 2510. Em như cái búp hoa hồng
 2511. Em như cây quế giữa đồng
 2512. Em như cây quế giữa rừng
 2513. Em như cây quế trong nhà
 2514. Em như cây quế trong rừng
 2515. Em như chim nọ đang bay
 2516. Em như con cá giữa vời
 2517. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 2518. Em như con hạc trong chùa
 2519. Em như hòn cứt trôi sông
 2520. Em như một đoá hoa đào
 2521. Em như quả bí trên cây
 2522. Em như tấm vóc đại hồng
 2523. Em như tố nữ trong tranh (I)
 2524. Em như tố nữ trong tranh (II)
 2525. Em như trái phật thủ khác gì
 2526. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 2527. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 2528. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 2529. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 2530. Em ôm bó mạ xuống đồng
 2531. Em ở sông dưới mới lên
 2532. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 2533. Em ơi anh bảo em này
 2534. Em ơi anh dặn em này
 2535. Em ơi chị bảo em này
 2536. Em ơi chớ khá bôn hành
 2537. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
 2538. Em ơi chớ lấy quân buôn
 2539. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 2540. Em ơi dù ngái, dù gần
 2541. Em ơi đừng khóc chị yêu
 2542. Em ơi đừng lấy quân buôn
 2543. Em ơi không lấy chồng đi
 2544. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 2545. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 2546. Em ơi thân thể anh đây
 2547. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 2548. Em ơi, em ở cho ngoan
 2549. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
 2550. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
 2551. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 2552. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 2553. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 2554. Em ra lấy chồng cách một cái phá
 2555. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 2556. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 2557. Em rằng em muốn đi buôn
 2558. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 2559. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 2560. Em tham đồng bạc hoa xoè
 2561. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
 2562. Em tham nơi quần rộng áo dài
 2563. Em thấy anh bé chớ sầu
 2564. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 2565. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 2566. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 2567. Em thấy anh em cũng muốn thương
 2568. Em thì đi cấy lấy công
 2569. Em thì đi cấy ruộng bông
 2570. Em thì trướng gấm màn là
 2571. Em thì vác cuốc thăm đồng
 2572. Em thời canh cửi trong nhà (I)
 2573. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 2574. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 2575. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 2576. Em thương anh chẳng dám nói ra
 2577. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 2578. Em thương anh không dám thị thiềng
 2579. Em thương anh một chút mẹ già
 2580. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 2581. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 2582. Em thương anh ruột thắt gan bào
 2583. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 2584. Em thương anh, cha mẹ không cho
 2585. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 2586. Em thương còn bụng mẹ thầy
 2587. Em thương em những khóc thầm
 2588. Em thương không thương nỏ biết
 2589. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 2590. Em toan tát bể cấy cần
 2591. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 2592. Em trao đôi đũa nhỏ
 2593. Em trèo đèo, em lặn suối
 2594. Em trông anh như cá trông sao
 2595. Em trông một đêm thành hai
 2596. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 2597. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 2598. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 2599. Em về anh có nhớ không
 2600. Em về bẻ lá giấu đây
 2601. Em về cắt rạ đánh tranh
 2602. Em về cho tốt dây tơ
 2603. Em về chong chóng mà ra
 2604. Em về chốn ấy làm chi
 2605. Em về dệt cửi trên khung
 2606. Em về dọn quán bán hàng
 2607. Em về đục núi lòn qua
 2608. Em về em hỏi mẹ cha
 2609. Em về em lại ra ngay
 2610. Em về giã gạo ba trăng
 2611. Em về giục mẹ cùng thầy
 2612. Em về kẻ bể với anh
 2613. Em về Kẻ Chợ em coi
 2614. Em về không lẽ anh đưa
 2615. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 2616. Em về mua thuốc nhuộm răng
 2617. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 2618. Em về nhớ phố nhớ phường
 2619. Em về sao được mà về
 2620. Em về sắm sọt buôn chè
 2621. Em về tát bể trồng hoa
 2622. Em về thăm kiểng viếng quê
 2623. Em về Thu Vích làm chi
 2624. Em về thưa lại mẹ hay
 2625. Em về thưa mẹ cùng thầy
 2626. Em về thưa với mẹ cha (I)
 2627. Em về thưa với mẹ cha (II)
 2628. Em về thưa với mẹ cha (III)
 2629. Em về thưa với mẹ thầy
 2630. Em về thưa với mẹ với cha
 2631. Em về thưa với thung huyên
 2632. Em về tu bổ chùa chiền
 2633. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 2634. Em xin cái quạt nhài đồng
 2635. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 2636. Éo le chi, chê bách khách tình
 2637. Éo le khôn khéo đặt bày
 2638. Eo truông cách trở khó qua
 2639. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 2640. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 2641. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 2642. Gá duyên không được thì thôi
 2643. Gà đã giục khách anh hùng
 2644. Gà già khéo ướp lại tơ
 2645. Gà hồ nấu với măng mai
 2646. Gà khôn gà chẳng đá lang
 2647. Gà kia tốt mã tốt lông
 2648. Gà lôi đội lốt con công
 2649. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 2650. Gà què ăn quẩn cối xay
 2651. Gà tơ xào với mướp già
 2652. Gà về bới nát cỏ sân
 2653. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 2654. Gái chính chuyên lấy được chín chồng
 2655. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 2656. Gái đâu có gái lạ đời
 2657. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 2658. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 2659. Gái đừng hay đến nhà trai
 2660. Gái đương xuân đi chợ hạ
 2661. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 2662. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 2663. Gái mà chi, trai mà chi
 2664. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 2665. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 2666. Gái này là gái chả vừa
 2667. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 2668. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 2669. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 2670. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 2671. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 2672. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 2673. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 2674. Gái tơ mà lấy chồng già
 2675. Gái trai cất giọng đêm hè
 2676. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 2677. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 2678. Gan khô ruột thắt chín từng
 2679. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 2680. Gánh cực mà đổ lên non
 2681. Gánh nặng mà đi đường vòng
 2682. Gạo chợ một tiền mười thưng
 2683. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 2684. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 2685. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 2686. Gàu lành ai nỡ trét chai
 2687. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 2688. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 2689. Gặp anh đáng lẽ không chào
 2690. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 2691. Gặp anh em đố mấy lời
 2692. Gặp anh em nở nụ cười
 2693. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 2694. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 2695. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 2696. Gặp anh không ăn cũng no
 2697. Gặp anh không nỡ phân trần
 2698. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 2699. Gặp chàng giữa hội đò đông
 2700. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 2701. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 2702. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 2703. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 2704. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 2705. Gặp đây anh nói anh thương
 2706. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 2707. Gặp đây ăn một miếng trầu (II)
 2708. Gặp đây em xơi miếng trầu
 2709. Gặp đây hỏi khách má đào
 2710. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 2711. Gặp em anh hỏi câu này
 2712. Gặp em ăn một miếng trầu
 2713. Gặp em giữa chốn đò đưa
 2714. Gặp em giữa chốn vườn đào
 2715. Gặp em giữa ngã ba đàng
 2716. Gặp em như cá gặp mồi
 2717. Gặp em thì gặp cho lâu
 2718. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 2719. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 2720. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 2721. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 2722. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 2723. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 2724. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 2725. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 2726. Gặp mình ta đố chuyện vui
 2727. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 2728. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 2729. Gặp nhau chỉ có một lần
 2730. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 2731. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 2732. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 2733. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 2734. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 2735. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 2736. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 2737. Gặp nhau giữa quãng đường này
 2738. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 2739. Gặp nhau một chút nên duyên
 2740. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 2741. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 2742. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 2743. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 2744. Gặp tôi không hỏi không chào
 2745. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 2746. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 2747. Gẫm trong thế sự nực cười
 2748. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 2749. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
 2750. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 2751. Gần gương gần lược năng soi
 2752. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 2753. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 2754. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 2755. Gần nhà, xa ngõ
 2756. Gần sông cội mới ngã kề
 2757. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 2758. Gần thì rầy viếng mai thăm
 2759. Gần xa nao nức tưng bừng
 2760. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 2761. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 2762. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 2763. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 2764. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 2765. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 2766. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 2767. Ghe anh trở bến cắm sào
 2768. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 2769. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 2770. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 2771. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 2772. Ghe lui còn để dấu dằm
 2773. Ghe lui khỏi bến còn dầm
 2774. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 2775. Ghé vô thăm chút mẹ già
 2776. Ghét trai nấu cháo vịt le
 2777. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 2778. Gia bần trí tuệ không bần
 2779. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 2780. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 2781. Giả đò bắt ốc hái rau
 2782. Giả đò bị gậy đi xin
 2783. Giả đò buôn kén bán tơ
 2784. Giả đò mua khế bán chanh
 2785. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 2786. Giả đò xin một miếng trầu
 2787. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 2788. Giã nay rồi lại giã mai
 2789. Già nhưng già dẻo già dai
 2790. Giã ơn ai có cây dừa
 2791. Giã ơn canh cải nấu gừng
 2792. Giã ơn em anh lui kịp nước
 2793. Giã ơn ông núi bà non
 2794. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 2795. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 2796. Già thời bế cháu bồng con
 2797. Già thời bế cháu đỡ con
 2798. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 2799. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 2800. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 2801. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 2802. Giang san gánh vác một mình
 2803. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 2804. Giang sơn một gánh cất ngồi
 2805. Giang sơn một gánh chất đầy
 2806. Giang sơn một gánh cheo leo
 2807. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 2808. Giang sơn thiếp gánh một mình
 2809. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 2810. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 2811. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 2812. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 2813. Giàu anh trong trứng giàu ra
 2814. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 2815. Giàu bên cửa ngõ không màng
 2816. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
 2817. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 2818. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
 2819. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 2820. Giàu đâu mà đến tay ta
 2821. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 2822. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
 2823. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 2824. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 2825. Giàu người ta chẳng có tham
 2826. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 2827. Giàu như ai thì tôi không biết
 2828. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 2829. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 2830. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 2831. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 2832. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 2833. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 2834. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 2835. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 2836. Giàu sang lắm kẻ đón chào
 2837. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 2838. Giàu sang phi nghĩa không màng
 2839. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 2840. Giàu thì dãi vải tháng ba
 2841. Giàu thì nói một khôn mười
 2842. Giàu thì thịt cá cơm canh
 2843. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 2844. Giàu từ trong trứng giàu ra
 2845. Giày ban bóng loáng nuột nà
 2846. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 2847. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 2848. Giăng tay đón bạn truông mây
 2849. Giấc hoè giấc quế êm êm
 2850. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 2851. Giậm chân đấm ngực kêu trời
 2852. Giậm chân xuống đất cái bon
 2853. Giận chồng mà chẳng bế con
 2854. Giận chồng xách gói ra đi
 2855. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 2856. Giận mà nói lại cho hay
 2857. Giận mình cắp nón ra đi
 2858. Giận thì nói vậy cho hoài
 2859. Giận trời xé váy ăn ai
 2860. Giấu đầu lại hở cánh tay
 2861. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 2862. Gieo cải cấy cần
 2863. Gieo mình vào chốn sập vàng
 2864. Giẹp như đầu cá chai
 2865. Giêng hai là gió chia vui
 2866. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 2867. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 2868. Giếng này là giếng cựu trào
 2869. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 2870. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 2871. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 2872. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 2873. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 2874. Giếng sâu thì phải thừng dài
 2875. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 2876. Gió bay cầu thấp cầu cao
 2877. Gió bên đông, động bên tây
 2878. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
 2879. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 2880. Gió day thì mặc gió day
 2881. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 2882. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 2883. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 2884. Gió đâu thổi mát sau lưng
 2885. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
 2886. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 2887. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 2888. Gió đông nam một dải đồng điền
 2889. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 2890. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 2891. Gió đưa bông lách bông lau
 2892. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 2893. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 2894. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 2895. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
 2896. Gió đưa bụi chuối te tàu
 2897. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 2898. Gió đưa bụi mía lùm tum
 2899. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 2900. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 2901. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 2902. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 2903. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 2904. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 2905. Gió đưa cành trúc la đà (I)
 2906. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 2907. Gió đưa cây cải về trời
 2908. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
 2909. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 2910. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 2911. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
 2912. Gió đưa cây sậy nằm dài
 2913. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 2914. Gió đưa cột phướn hao dầu
 2915. Gió đưa diều gió hội mây
 2916. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 2917. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 2918. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 2919. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 2920. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 2921. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 2922. Gió đưa lá chuối te tàu
 2923. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 2924. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 2925. Gió đưa lắt lẻo cột đình
 2926. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 2927. Gió đưa mười tám lá me
 2928. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 2929. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 2930. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 2931. Gió đưa ổ dột ton ton
 2932. Gió đưa ông đội về kinh
 2933. Gió đưa ông đội về Tàu
 2934. Gió đưa tàu chuối tan tành
 2935. Gió đưa tàu lá tan tành
 2936. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 2937. Gió đưa tờ giấy lên mây
 2938. Gió đưa trái mít qua rào
 2939. Gió đưa trái mướp toòng teng
 2940. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 2941. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 2942. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 2943. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
 2944. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
 2945. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 2946. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 2947. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 2948. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 2949. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 2950. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 2951. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 2952. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 2953. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
 2954. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 2955. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 2956. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 2957. Gió mưa xào xạc lá xoài
 2958. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 2959. Gió nam non thổi lòn hang chuột
 2960. Gió nam non thổi lòn hang dế
 2961. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 2962. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 2963. Gió nam thổi xuống lò vôi
 2964. Gió nồm là gió nồm nam
 2965. Gió sao gió mát sau lưng
 2966. Gió sao gió mát trên đầu
 2967. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 2968. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
 2969. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
 2970. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
 2971. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
 2972. Gió từ hốc đá gió ra
 2973. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 2974. Gió vàng hiu hắt năm canh
 2975. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 2976. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 2977. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 2978. Giơ tay anh hứng sương trời
 2979. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 2980. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 2981. Giơ tay trao miếng trầu cau
 2982. Giơ tay vít ngọn tre còng
 2983. Giở xem một chuyện phong tình
 2984. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 2985. Giúp nhau khi đói mới hay
 2986. Giữ mình lại giữ cho người
 2987. Giữ sào mà đợi nước lên
 2988. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 2989. Giữa đường đứt gánh tương tư
 2990. Giữa làng có cây đa xanh
 2991. Giữa làng có một cây đa
 2992. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 2993. Giữa trời cây cả bóng cao
 2994. Giương cung mà bắn con cò
 2995. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 2996. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 2997. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
 2998. Giường lèo mà trải chiếu mây
 2999. Giường này ai trải chiếu đây?
 3000. Giường rộng thì ghé lưng vào
 3001. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 3002. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 3003. Gỗ kiền anh để đóng cày
 3004. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 3005. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 3006. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 3007. Gối luôn một gối đôi đầu
 3008. Gối rơm theo phận gối rơm
 3009. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 3010. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 3011. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 3012. Gởi thơ em lậu bạn cười
 3013. Gởi thơ một bức
 3014. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 3015. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 3016. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
 3017. Gươm linh sút cán còn trành
 3018. Gươm linh treo trước bàn ông
 3019. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 3020. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 3021. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 3022. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 3023. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
 3024. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 3025. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 3026. Gương vỡ gương lại lành
 3027. Gương vỡ thì gương lại lành
 3028. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 3029. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 3030. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 3031. Hà Nội như động tiên sa
 3032. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 3033. Hạc dời là xế non tùng
 3034. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 3035. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 3036. Hai bên đứng lại hai hàng
 3037. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 3038. Hai bên hai dãy hàng hương
 3039. Hai bên hai dãy hàng trầm
 3040. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 3041. Hai bên tranh lấy quả cầu
 3042. Hai bên, bên liễu bên đào
 3043. Hai chân leo đá đã mòn
 3044. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 3045. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
 3046. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
 3047. Hai đứa mình một lòng một bụng
 3048. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
 3049. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 3050. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
 3051. Hai hàng nước mắt rưng rưng
 3052. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
 3053. Hai má nàng trắng phau phau
 3054. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 3055. Hai nách những lông xồm xồm
 3056. Hai ngang ba phết
 3057. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 3058. Hải Phòng là chốn hữu tình
 3059. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 3060. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 3061. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 3062. Hai ta đã lỗi lời thề
 3063. Hai ta đã trót nặng tình
 3064. Hai ta đang nhớ đang thương
 3065. Hai ta đứng lại bưa ngang
 3066. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 3067. Hai ta hái củi một rừng
 3068. Hai ta làm bạn thong dong
 3069. Hai ta như áo mới may
 3070. Hai ta như cặp chim quyên
 3071. Hai ta như chỉ lộn vòng
 3072. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 3073. Hai ta như rượu với nem
 3074. Hai ta như sợi dây dài
 3075. Hai ta như trái đậu quyên
 3076. Hai ta sang một chuyến đò
 3077. Hai ta thề thốt giữa đàng
 3078. Hai ta thương chắc mần ri
 3079. Hai ta uống nước một bàu
 3080. Hai tay bụm cát đắp mồ
 3081. Hai tay bụm gạo vào nừng
 3082. Hai tay bưng cái rổ may
 3083. Hai tay bưng chén rượu đào
 3084. Hai tay bưng đọi chè Tàu
 3085. Hai tay cầm bốn tao nôi
 3086. Hai tay cầm bốn trái dưa
 3087. Hai tay cầm hai quả hồng
 3088. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 3089. Hai tay cầm tám gươm vàng
 3090. Hai tay che lấy mặt trời
 3091. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 3092. Hai tay ôm bản đàn kìm
 3093. Hai tay ôm bốn quả bòng
 3094. Hai tay ôm lấy ngang lưng
 3095. Hai tay ôm trái bưởi non
 3096. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 3097. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 3098. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 3099. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 3100. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 3101. Ham chơi đờn thú năm dây
 3102. Ham giàu mà lấy đứa ngu
 3103. Hang hùm ai dám mó tay
 3104. Hang mai anh cũng muốn lòn
 3105. Hang sâu núi hiểm như vầy
 3106. Hàng vạn người chết vì Tây
 3107. Hàng xóm để chở một ngày
 3108. Hát bai, hai bát không no
 3109. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 3110. Hát cho chó cắn bò kêu
 3111. Hát cho chó cắn bò lồng
 3112. Hát cho lở đất long trời
 3113. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 3114. Hát đàn cho rạng đông ra
 3115. Hát đàn nam nữ đua xuân
 3116. Hát lên ta nhởi ta chơi
 3117. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 3118. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 3119. Hát thanh đây hát với cùng
 3120. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
 3121. Hạt tiêu nó bé nó cay
 3122. Hãy cho bền chí câu cua
 3123. Hãy còn bán tín bán nghi
 3124. Hãy còn bền chí câu cua
 3125. Hay gì sãi vãi ở chùa
 3126. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 3127. Hay làm mà chẳng hay lo
 3128. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 3129. Hay quần, hay áo, hay hơi
 3130. Hãy xem thuở trước đời đời
 3131. Hãy xin bớt giận làm lành
 3132. Hay xóc đĩa ông mời về
 3133. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 3134. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 3135. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
 3136. Hèn mà làm bạn với sang
 3137. Hẹn với nước non
 3138. Hễ mà hoa quả được mùa
 3139. Hễ muốn ra con người tử tế
 3140. Hết gạo thì có Đồng Nai
 3141. Hết lời cặn kẽ chí tình
 3142. Hiếm hoi con gái đầu lòng
 3143. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 3144. Hiu hiu gió thổi đầu non
 3145. Hò chơi bên gái bên trai
 3146. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 3147. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 3148. Hò lên hai mái cho sòng
 3149. Hoa bụt mọc trước cửa chùa
 3150. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 3151. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 3152. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 3153. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
 3154. Hoa hồng sắp hái đến tay
 3155. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 3156. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 3157. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 3158. Hoa lục bình trôi riu ríu
 3159. Hoa lý là chị hoa lài
 3160. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 3161. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 3162. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 3163. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 3164. Hoạ phước nan lượng
 3165. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 3166. Hoa sen lai láng giữa hồ
 3167. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 3168. Hoa sói mà gói xương sông
 3169. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
 3170. Hoa tàn hoa héo không tươi
 3171. Hoa tàn mà lại gặp sương
 3172. Hoa tàn vì bởi mất sương
 3173. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 3174. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 3175. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 3176. Hoa thơm giắt để mái hiên
 3177. Hoa thơm hoa ở trên cây
 3178. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 3179. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 3180. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
 3181. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 3182. Hoa thơm nở vắng trên đèo
 3183. Hoa thơm ong bướm đang mê
 3184. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 3185. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 3186. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 3187. Hoa thơm trồng dựa cành rào
 3188. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 3189. Hoa tươi trong độ gió đông
 3190. Hoa xàu vì bởi mất sương
 3191. Hoa xuân có chủ ngăn rào
 3192. Hoài hơi mà đấm bị bông
 3193. Hoài hơi mà thổi bị bông
 3194. Hoài hơi ta nói với mày
 3195. Hoài lời mà nói với trâu
 3196. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 3197. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 3198. Hoài mồm ăn quả quít khô
 3199. Hoài phân mà đổ ruộng người
 3200. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 3201. Hoài thân lấy chú thợ khay
 3202. Hoài tiên cho cú nó vò
 3203. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 3204. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 3205. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 3206. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 3207. Hoàng Cương ăn ít đã no
 3208. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 3209. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 3210. Học đòi ăn ớt với gừng
 3211. Học hành ba chữ lem nhem
 3212. Học hành chữ nghĩa chi mi
 3213. Học hành thì ích vào thân
 3214. Học thầy chữ lại trả thầy
 3215. Học trò ăn vụng càng cua
 3216. Học trò đèn sách hôm mai
 3217. Học trò đi học đã về
 3218. Học trò học trỏ học trò
 3219. Học trò thò lò mũi xanh
 3220. Học trò trong Quảng ra thi
 3221. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 3222. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 3223. Hỏi anh chú bác những ai
 3224. Hỏi anh hà tính hà danh
 3225. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 3226. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 3227. Hỏi anh tên họ những chi
 3228. Hỏi anh thề thốt với ai
 3229. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 3230. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 3231. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 3232. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 3233. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 3234. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 3235. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 3236. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 3237. Hỏi cua cua nói có
 3238. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 3239. Hỏi người chân đạp tay đưa
 3240. Hỏi người mặc áo thay vai
 3241. Hỏi rằng đi chết cho ai
 3242. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 3243. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 3244. Hỏi thăm đó mấy chị em
 3245. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 3246. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 3247. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 3248. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 3249. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 3250. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
 3251. Hòn đất mà biết nói năng
 3252. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 3253. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 3254. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 3255. Hồ Quảng, hồ thiềng
 3256. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 3257. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 3258. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 3259. Hồ về chân lại đưa ngang
 3260. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 3261. Hồi hôm có bói ông thầy
 3262. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 3263. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
 3264. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
 3265. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
 3266. Hồi nào bạn bảo ta gần
 3267. Hội nào cho bằng hội này
 3268. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
 3269. Hồi nào em nói ưng anh
 3270. Hồi nào em nói với chàng
 3271. Hồi nào giã gạo hai lần
 3272. Hồi nào lấy em, anh nói với em
 3273. Hồi nào một gối kề lưng
 3274. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
 3275. Hội này anh bắc em đông
 3276. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 3277. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 3278. Hồi xưa ai biết ai đâu
 3279. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 3280. Hôm nay gặp buổi êm trời
 3281. Hôm nay lan huệ sánh bày
 3282. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 3283. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 3284. Hôm nay ở đất nhà người
 3285. Hôm này sum họp trúc mai
 3286. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
 3287. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 3288. Hôm nay tứ hải giao tình
 3289. Hôm nay vui vẻ thế này
 3290. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
 3291. Hôm qua anh đi chợ giời
 3292. Hôm qua anh nằm nhà anh
 3293. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 3294. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 3295. Hôm qua đi trước nhà nường
 3296. Hôm qua em mất cành sòi
 3297. Hôm qua tát nước đầu đình
 3298. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
 3299. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 3300. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 3301. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 3302. Hồn tôi là hồn con cua
 3303. Hồng Hà nước đỏ như son
 3304. Hồng nhan ai kém ai đâu
 3305. Hồng nhan đó chín đây mười
 3306. Hồng nhan như bát nước chè
 3307. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 3308. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 3309. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
 3310. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 3311. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 3312. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 3313. Hỡi ai đi trước kia ơi
 3314. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 3315. Hỡi anh áo trắng quần là
 3316. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 3317. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 3318. Hỡi anh áo trắng vân vân
 3319. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
 3320. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 3321. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 3322. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 3323. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 3324. Hỡi anh đi ở trên bờ
 3325. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 3326. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 3327. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 3328. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 3329. Hỡi con vịt nước kia ơi
 3330. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 3331. Hỡi cô con gái bên bờ
 3332. Hỡi cô da đỏ má hồng
 3333. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 3334. Hỡi cô đi đường cái quan
 3335. Hỡi cô đội nón ba tầm
 3336. Hỡi cô đội nón quai thao
 3337. Hỡi cô đứng bên kia sông
 3338. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
 3339. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 3340. Hỡi cô gánh nước quang mây
 3341. Hỡi cô hát ống tối qua
 3342. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 3343. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 3344. Hỡi cô má phấn môi son
 3345. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 3346. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 3347. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 3348. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 3349. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
 3350. Hỡi cô tát nước quang mây
 3351. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 3352. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 3353. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 3354. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
 3355. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 3356. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 3357. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 3358. Hỡi cô yếm trắng kia là
 3359. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 3360. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 3361. Hơi đâu mà giận người dưng
 3362. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 3363. Hỡi hời ông trời kia ơi
 3364. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 3365. Hỡi người bạn cũ quen ta
 3366. Hỡi người bạn cũ tri âm
 3367. Hỡi người đi cái ô đen
 3368. Hỡi người đi dép quai ngang
 3369. Hỡi người đi đường cái đê
 3370. Hỡi người đi ở bên bờ
 3371. Hỡi người kéo vải quay vành
 3372. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 3373. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 3374. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 3375. Hỡi người thục nữ kia ơi
 3376. Hỡi người tóc tốt xanh non
 3377. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 3378. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 3379. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
 3380. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 3381. Huê kia đua nở mùa xuân
 3382. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 3383. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 3384. Hùm tha con lợn không sao
 3385. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 3386. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 3387. Huyện Nông cao nhất rừng Na
 3388. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 3389. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 3390. Hừ la vui vẻ thế này
 3391. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 3392. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 3393. Hữu bằng tự viễn phương lai
 3394. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 3395. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 3396. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 3397. Hữu tình mà hoá vô tình
 3398. Kẻ về, người ở trông theo
 3399. Kể chi trời rét đồng sâu
 3400. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
 3401. Kể từ khi mới gặp nàng
 3402. Kể từ lính mộ ra đi
 3403. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 3404. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 3405. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 3406. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 3407. Khéo thay công việc nhà quê
 3408. Khế với chanh một lòng chua xót
 3409. Khi anh mặt bủng da chì
 3410. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 3411. Khi con thương thầy mẹ không thương
 3412. Khi đầu thiếp tính đi về
 3413. Khi đi cửa Hội còn không
 3414. Khi đi thì bóng đang dài
 3415. Khi đi thì quế chưa trồng
 3416. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
 3417. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 3418. Khi giận thì rầy thì la
 3419. Khi say một chén cũng say
 3420. Khi vui non nước cùng vui
 3421. Khi vui thì vỗ tay vào
 3422. Khi xưa ai biết ai đâu
 3423. Khi xưa anh ở cùng ai
 3424. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 3425. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 3426. Khi xưa em ở với mẹ với cha
 3427. Khi xưa một hẹn thì nên
 3428. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
 3429. Khó đi mẹ dắt con đi
 3430. Khó mà biết lẽ, biết lời
 3431. Khó nghèo củi núi, rau non
 3432. Khó nghèo đòn gánh liền vai
 3433. Khó nghèo xé vạt vá vai
 3434. Khó than, khó thở, khó phân trần
 3435. Khoan khoan buông áo em ra
 3436. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 3437. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 3438. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 3439. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 3440. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
 3441. Khôn thì trong trí lượng ra
 3442. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 3443. Không cha có chú ai ơi
 3444. Không chồng mà chửa mới ngoan
 3445. Không chồng trông dọc, trông ngang
 3446. Không ham bịch lúa anh đầy
 3447. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
 3448. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
 3449. Không thiêng cũng thể bụt nhà
 3450. Không thương để thiếp lui ra
 3451. Không thương nỏ nói khi đầu
 3452. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
 3453. Không trơn mà trượt mới tài
 3454. Khúc sông bên lở, bên bồi
 3455. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
 3456. Khuyên anh đi học em vâng
 3457. Kiếp sau đừng hoá ra người
 3458. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 3459. Kinh đô cũng có người rồ
 3460. Lá này gọi lá xoan đào
 3461. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 3462. Lá thắm đã trôi về bến khác
 3463. Lại đây anh hỏi cho rành
 3464. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 3465. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 3466. Làm dâu khó lắm em ơi
 3467. Làm gì những thói đưa đong
 3468. Làm người ăn tối lo mai
 3469. Làm người cho biết tiện tần
  1
 3470. Làm người mà chẳng biết suy
 3471. Làm người phải biết cương thường
 3472. Làm người suy chín xét xa
 3473. Làm người trước liệu hiếu thân
 3474. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
 3475. Làm thân con gái phải lo
 3476. Làm thì chẳng kém đàn ông
 3477. Làm trai chí ở cho bền
 3478. Làm trai cho chí nên trai
 3479. Làm trai cho đáng nên trai (I)
 3480. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 3481. Làm trai cho đáng sức trai
 3482. Làm trai đi biển, đi sông
 3483. Làm trai giữ trọn ba giềng
 3484. Làm trai học sảy, học sàng
 3485. Làm trai lấy được vợ hiền
 3486. Làm trai nết đủ trăm đường
 3487. Làm trai quyết chí tang bồng
 3488. Làm trai quyết chí tu thân
 3489. Làm trai rửa bát, quét nhà
 3490. Làng ta phong cảnh hữu tình
 3491. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 3492. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 3493. Lao xao gà gáy rạng ngày
 3494. Lạy trời cho cả gió lên
 3495. Lăm le muốn nhảy qua mương
 3496. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 3497. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 3498. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 3499. Lắng nghe nàng nói như màu
 3500. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
 3501. Lầm than cực khổ thế này
 3502. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 3503. Lấy anh anh sắm sửa cho
 3504. Lấy anh ăn cháo hột đào
 3505. Lấy anh thì sướng hơn vua
 3506. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 3507. Lấy chi trả thảo cho cha
 3508. Lấy chồng ăn những của chồng
 3509. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
 3510. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
 3511. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 3512. Lấy chồng thì phải theo chồng
 3513. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 3514. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 3515. Lấy chồng từ thuở mười ba
 3516. Lấy chồng từ thuở mười lăm
 3517. Lấy nhau cho trọn đạo trời
 3518. Lậy trời mưa xuống
 3519. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 3520. Lên non cho biết non cao
 3521. Lên non đón gió lấy trầm
 3522. Lên non mới biết non cao (I)
 3523. Lên non mới biết non cao (II)
 3524. Lên non thiếp cũng lên theo
 3525. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
 3526. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 3527. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 3528. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 3529. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 3530. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 3531. Liệu bề thương được thì thương
 3532. Lính vua, lính chúa, lính làng
 3533. Lòng em đã quyết thi hành
 3534. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 3535. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 3536. Lòng ta ta đã chắc rồi
 3537. Lòng vả cũng như lòng sung
 3538. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  1
 3539. Lỗi lầm vì cá trích ve
 3540. Lỡ lầm vào đất cao su
 3541. Lời nói chẳng mất tiền mua
 3542. Lúa chiêm đứng nép đầu bờ
 3543. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 3544. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 3545. Lúc khó thì chẳng ai màng
 3546. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
 3547. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
 3548. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 3549. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 3550. Lược tình em chải trên đầu
 3551. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 3552. Lươn ngắn lại chê trạch dài
 3553. Mạ chiêm ba tháng không già
 3554. Mạ non mà cấy đất liền
 3555. Má ơi con má hư rồi
 3556. Má ơi đừng đánh con đau
 3557. Má ơi đừng gả con xa
 3558. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 3559. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 3560. May, không chút nữa em lầm
 3561. Mặc ai một dạ đôi lòng
 3562. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 3563. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 3564. Mắm ngon chấm cá liệt
 3565. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 3566. Mặt trời đã xế ngang đầu
 3567. Mặt trời đã xế về tây
 3568. Mặt trời tang tảng rạng đông
 3569. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 3570. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 3571. Mây bay xao xác gặp rồng
 3572. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
 3573. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 3574. Mấy khi nam nữ đua đờn
 3575. Mấy lâu cách trở giang biên
 3576. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 3577. Mấy năm trời qua tưởng xa em
 3578. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 3579. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
 3580. Mẹ cha công đức sinh thành
 3581. Mẹ cha là biển là trời
 3582. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 3583. Mẹ em cấm đoán em chi
 3584. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 3585. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 3586. Mẹ em muốn ăn cá thu
 3587. Mẹ em tham con lợn béo mùi
 3588. Mẹ em tham gạo, tham gà
 3589. Mẹ em tham thúng xôi rền
 3590. Mẹ em tham việc tiếc công
 3591. Mẹ em thấy của thời tham
 3592. Mẹ già chặt đũa từ em
 3593. Mẹ già đầu bạc như tơ
 3594. Mẹ già hết gạo treo niêu
 3595. Mẹ già là mẹ già chung
 3596. Mẹ già muốn ăn cá thu
 3597. Mẹ già như chuối ba hương
  2
 3598. Mẹ già như quả đò ho
 3599. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 3600. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 3601. Mẹ già ở tấm lều tranh
 3602. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
 3603. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
 3604. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
 3605. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
 3606. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 3607. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 3608. Mẹ ơi trái bí còn non
 3609. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
 3610. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 3611. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
 3612. Mèo tha miếng thịt xôn xao
 3613. Mía càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 3614. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 3615. Miếng trầu là miếng trầu cay
 3616. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 3617. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 3618. Mình đừng đặng cá quên nơm
 3619. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 3620. Mình em như cá giữa rào
 3621. Mình em như cá hoá long
 3622. Mình em như cây thầu dầu
 3623. Mình em như con cá giữa vời
 3624. Mình em như con cá trong thùng
 3625. Mình hoà cha mẹ không hoà
 3626. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 3627. Mình nói với ta mình hãy còn son
 3628. Mình ơi có nhớ ta chăng
 3629. Mình ơi ta hỏi thực mình
 3630. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
 3631. Mình rằng mình chỉ lấy ta
 3632. Mình rằng mình quyết lấy ta
 3633. Mình thương cha mẹ không thương
 3634. Mình về có nhớ ta chăng
 3635. Mình về đường ấy thì xa
 3636. Mình về mình bỏ ta đây
 3637. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 3638. Mình về sao được mà về
 3639. Mình về ta chẳng cho về
 3640. Mình về tôi cũng đi theo
 3641. Mong sao anh biến ra tằm
 3642. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 3643. Mồ côi cha đốn cây bần
 3644. Mồ hôi gió đượm
 3645. Môi dầy ăn vụng đã xong
 3646. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 3647. Mồng bốn cá đi ăn thề
 3648. Mồng tám tháng tám không mưa
 3649. Một cành tre, năm bảy cành tre
 3650. Một cây làm chẳng nên non
 3651. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 3652. Một chàng hai thiếp khó phân
 3653. Một duyên hai nợ ba tình
 3654. Một đàn cò trắng bay quanh
 3655. Một đêm quân tử nằm kề
 3656. Một đời được mấy anh hùng
 3657. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 3658. Một lo con nít trắng răng
 3659. Một lo đứng cửa trông ra
 3660. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 3661. Một lòng kết tóc xe tơ
 3662. Một lời thề không duyên thì nợ
 3663. Một ly nhâm nhi tình bạn
 3664. Một mâm có mấy đĩa ngon
 3665. Một mẹ nuôi được mười con
 3666. Một miếng trầu năm ba lời dặn
 3667. Một mình lo bảy, lo ba
 3668. Một mình luống chịu một mình
 3669. Một mình thiếp giữ lời thề
 3670. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 3671. Một năm chia mười hai kỳ
 3672. Một ngày ba bận trèo đèo
 3673. Một ngày ba bữa cơm đèn
 3674. Một ngày mấy lượt trèo non
 3675. Một ngày ở với người khôn
 3676. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 3677. Một nhà sinh đặng ba vua
 3678. Một nong tằm bằng năm nong kén
 3679. Một quan tiền tốt mang đi
 3680. Một sông dễ bắc mấy cầu
 3681. Một tay gõ mõ, gõ chuông
 3682. Một tay hai trái khó bưng
 3683. Một thuyền, một bến, một dây
 3684. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 3685. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 3686. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
 3687. Mới hay của trọng hơn người
 3688. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 3689. Mua cá thì phải xem mang
 3690. Mua cau chọn những buồng sai
 3691. Mùa đông môi xám như chì
 3692. Mùa xuân nói với mùa thu
 3693. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 3694. Muối ba năm muối đang còn mặn
 3695. Muốn ăn cá bống kho gừng
 3696. Muốn ăn cơm trắng cá kho
 3697. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 3698. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 3699. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 3700. Muốn cho biển hẹp như ao
 3701. Muốn cho mau lớn mà chơi
 3702. Muốn cho no vợ đủ chồng
 3703. Muốn cho sông cạn đất liền
 3704. Muốn may thì phải có kim
 3705. Muốn no thì phải chăm làm
 3706. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 3707. Muốn sang thì bắc cầu kiều
 3708. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 3709. Mưa rơi gió tạt vô thành
 3710. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
 3711. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 3712. Mưa từ trong núi mưa ra
 3713. Mưa xuân lác đác vườn đào
 3714. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 3715. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 3716. Mười giờ ông chánh về Tây
 3717. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 3718. Nam mô đức Phật Quan Âm
 3719. Nàng đứng ở đó mà chi
 3720. Nàng ơi anh quyết với mình
 3721. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 3722. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
 3723. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
 3724. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 3725. Nay mai anh lại sang Tây
 3726. Nay mừng những kẻ nông phu
 3727. Năm canh sáu khắc còn dư
 3728. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 3729. Năm quan tiền tốt bó mo
 3730. Nắm tay em lại hỏi tay
 3731. Năm Thìn trời bão thình lình
 3732. Năm voi anh đúc năm chuông
 3733. Nắng đâu nắng mãi thế này
 3734. Nắng lên cho héo lá lan
 3735. Năng mưa thì giếng năng đầy
 3736. Năng mưa thì tốt lúa vườn
 3737. Nâng niu cho đáng nâng niu
 3738. Nên ra tay kiếm tay cờ
 3739. Nên ra trên kính dưới nhường
 3740. Nếu anh có dạ thương em
 3741. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
 3742. Ngại vì một nỗi xa đàng
 3743. Ngán thay sửa dép vườn dưa
 3744. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 3745. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
 3746. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 3747. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 3748. Ngày nào anh bủng anh beo
 3749. Ngày nào em bé cỏn con
 3750. Ngày nào trời nắng chang chang
 3751. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 3752. Ngày ngày em đứng em trông
 3753. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
 3754. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 3755. Ngày ngày ra đứng mà trông
 3756. Ngày xem núi cao xanh ngát
 3757. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 3758. Ngắn tay với chẳng tới kèo
 3759. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 3760. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
 3761. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 3762. Nghe tin anh có vợ rồi
 3763. Nghe tin anh hay hát hay hò
 3764. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
 3765. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 3766. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
 3767. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 3768. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 3769. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
 3770. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 3771. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 3772. Nghiêng tai hỏi nhỏ phật đồng
 3773. Ngó hoài ra tận biển Đông
 3774. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 3775. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 3776. Ngó lên dàng dạng da trời
 3777. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 3778. Ngó lên ngó xuống thì vui
 3779. Ngó lên nuộc lạt mái nhà
 3780. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 3781. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 3782. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 3783. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 3784. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 3785. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
 3786. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 3787. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
 3788. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 3789. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 3790. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 3791. Ngọn lau lên khỏi bờ
 3792. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
 3793. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 3794. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 3795. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 3796. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 3797. Ngồi buồn giở sách ra coi
 3798. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 3799. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 3800. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 3801. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 3802. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 3803. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 3804. Ngồi rồi may túi đựng trời
 3805. Ngồi trên hòn đá buông câu
 3806. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 3807. Nguồn ân bể ái hẹn hò
 3808. Nguồn cơn tôi biết thế này
 3809. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
 3810. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 3811. Người đời khác nữa là hoa
 3812. Người đời như cánh phù du
 3813. Người gian thì sợ người ngay
 3814. Người khôn ăn miếng thịt gà
 3815. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 3816. Người ngoan lên bãi hái chè
 3817. Người như huê nở trên cành
 3818. Người sao kẻ quạt, người hầu
 3819. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 3820. Người sao một hẹn thì nên
 3821. Người ta bán vạn buôn ngàn
 3822. Người ta câu bể, câu sông
 3823. Người ta chọn cá nấu canh
 3824. Người ta đi cấy lấy công (I)
  1
 3825. Người ta đi cấy lấy công (II)
 3826. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 3827. Người ta hữu tử hữu sanh
 3828. Người ta thích lấy nhiều chồng
 3829. Người trên ở chẳng chính ngôi
 3830. Người xấu duyên lặn vào trong
 3831. Người yêu ta để trên cơi
 3832. Nhà anh chỉ có một gian
 3833. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 3834. Nhà anh đã khó lại khăn
 3835. Nhà em có bụi trầu cay
 3836. Nhà em mả táng hàm rồng
 3837. Nhà em ở cạnh vườn đình
 3838. Nhà giàu nói một hay mười
 3839. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 3840. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 3841. Nhà người có bụi chuối non
 3842. Nhà thương vô có, ra không
 3843. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 3844. Nhà vua bắt lính đàn ông
 3845. Nhác trông tấm áo vá vai
 3846. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 3847. Nhắn người ở tận chốn xa
 3848. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 3849. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 3850. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 3851. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
 3852. Nhiều người một mặt hai lòng
 3853. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 3854. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 3855. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 3856. Nhong nhong ngựa ông lại về
 3857. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 3858. Nhớ ai con mắt lim dim
 3859. Nhờ ai lên đến cung mây
 3860. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 3861. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 3862. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 3863. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 3864. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 3865. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 3866. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 3867. Nhớ em anh gửi chút tình
 3868. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
 3869. Nhớ khi anh nói anh thề
 3870. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 3871. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 3872. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 3873. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
 3874. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 3875. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 3876. Những khi vai gánh tay đèo
 3877. Những là lên miếu xuống nghè
 3878. Những lời mình nói với ta
 3879. Những người chửi mẹ mắng cha
 3880. Những người con mắt lá răm
 3881. Những người đi biển làm nghề
 3882. Những người phinh phính mặt mo
 3883. Những người thắt đáy lưng ong
 3884. Nói chín thì nên làm mười
 3885. Nói lời thì giữ lấy lời
 3886. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 3887. Nói người phải ngẫm đến ta
 3888. Nói ra sợ chị em cười
 3889. Non cao cũng có đường trèo
 3890. Nòng nọc đứt đuôi
 3891. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 3892. Nơi nào chí quyết một nơi
 3893. Nơi thương cha mẹ biểu không
 3894. Núi cao chi lắm núi ơi
 3895. Núi kia ai đắp nên cao
 3896. Nuôi con cho được vuông tròn
 3897. Nuôi con mới biết sự tình
 3898. Nuôi con những tưởng về sau
 3899. Nuôi tằm cần phải có dâu
 3900. Nửa đêm trăng sáng mây cao
 3901. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 3902. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 3903. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 3904. Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược
 3905. Nước đứng mà đựng chậu thau
 3906. Nước không chân sao rằng nước đứng
 3907. Nước lã mà vã nên hồ
 3908. Nước lên bè anh xuôi
 3909. Nước lên cho bóng lên theo
 3910. Nước lên con cá đối theo lên
 3911. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 3912. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 3913. Nước lớn rồi lại nước ròng
 3914. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 3915. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 3916. Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu
 3917. Nước non là nước non trời
 3918. Nước non lận đận một mình
 3919. Nước sông còn đỏ như vang
 3920. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 3921. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
 3922. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 3923. Nước sông pha lẫn nước đồng
 3924. Nước trong ai chẳng rửa chân
 3925. Nước trong cá lội thấy vi
 3926. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 3927. Nước trong cá lượn bên bờ
 3928. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 3929. Nước trong khe suối chảy ra
 3930. Nước trong nước chảy quanh chùa
 3931. Nước trong thấy cát mờ nờ
 3932. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 3933. Nước trong xanh thả con cá vàng
 3934. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 3935. Ông cai ơi hỡi ông cai
 3936. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
 3937. Ông giăng mà lấy bà sao
 3938. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 3939. Ông thánh còn có khi lầm
 3940. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
 3941. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 3942. Ông trăng mà bảo ông trời
 3943. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 3944. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
 3945. Ở chi hai dạ ba lòng
 3946. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 3947. Ở đây ai có sẵn tiền
 3948. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 3949. Ở đời ba, bảy lần chồng
 3950. Ở đời nên phải chiều đời
 3951. Ở đời phải phải phân phân
 3952. Ở gần mà chẳng sang chơi
 3953. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
 3954. Ở sao cho toại lòng người
 3955. Ở sao như lụa đừng phai
 3956. Ở xa nghe tiếng em cười
 3957. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
 3958. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
 3959. Ơn hoài thai như biển
 3960. Ơn thầy bằng núi, nghĩa mẹ tày non
 3961. Ơn trời mưa nắng phải thì
 3962. Ớt cay là ớt Định Công
 3963. Ớt nào là ớt chẳng cay
 3964. Phá đền rồi lại làm đền
 3965. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 3966. Phải duyên em nhất định theo
 3967. Phải duyên phải kiếp thì theo
 3968. Phải duyên thì bám như keo
 3969. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 3970. Phận em sao lắm dở dang
 3971. Phềnh phềnh lớn giữa lớn ra
 3972. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
 3973. Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng
 3974. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
 3975. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
 3976. Phụ mẫu tình thâm
 3977. Phủ Quỳ đi có về không
 3978. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
 3979. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
 3980. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
 3981. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 3982. Phương ngôn câu ví để đời
 3983. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
 3984. Qua cầu dừng bước trông cầu
 3985. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 3986. Qua đình ngả nón trông đình
 3987. Qua đồng ghé nón thăm đồng
 3988. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
 3989. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
 3990. Quan văn mất một đồng tiền
 3991. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
 3992. Quê anh ngày tám tháng ba
 3993. Quý chi một nải chuối xanh
 3994. Ra đi là sự đã liều
 3995. Ra đường mắt mải nhìn anh
 3996. Ra đường võng giá nghênh ngang
 3997. Ra về én bắc, nhạn đông
 3998. Ra về lòng lại dặn lòng
 3999. Ra về nhớ bạn khóc thầm
 4000. Ra về tay nắm lấy tay
 4001. Ra về thấy kiểng thêm thương
 4002. Ra vời mới biết nông sâu
 4003. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
 4004. Rau răm cắt ngọn còn tươi
 4005. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
 4006. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 4007. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 4008. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 4009. Răng đen nhưng nhức hạt na
 4010. Râu tôm nấu với ruột bầu
 4011. Riêng than đất chín, trời mười
 4012. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 4013. Rộng đồng mặc sức chim bay
 4014. Ru con con ngủ ngon lành
 4015. Ru em, em théc cho muồi
 4016. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 4017. Rủ nhau đi bẻ dành dành
 4018. Rủ nhau đi cấy đi cày
 4019. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
 4020. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
 4021. Rủ nhau xuống bể mò cua
 4022. Rủ nhau xuống biển bắt cua
 4023. Ru ơi ru hỡi ru hời
 4024. Rung rinh nước chảy qua đèo
 4025. Ruộng bà, bà đứng bà trông
 4026. Ruộng gò cấy lúa ba xe
 4027. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
 4028. Ruộng ta ta cấy ta cày
 4029. Rừng có mạch, vách có tai
 4030. Rừng xanh con cọp nó gầm
 4031. Rương xe, chìa khoá em cầm
 4032. Rượu chè cờ bạc lu bù
 4033. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 4034. Rượu ngon bất luận be sành
 4035. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 4036. Rượu nhạt uống lắm cũng say
 4037. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 4038. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 4039. Sạch con thì lắm người bồng
 4040. Sang chơi thì cứ mà sang
 4041. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 4042. Sáng ngày tôi đi hái dâu
 4043. Sáng ngày vác cuốc trèo non
 4044. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 4045. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 4046. Sáu giờ còn ở kinh đô
 4047. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 4048. Sóng sao cho vịt ướt lông
 4049. Số cô chẳng giàu thì nghèo
 4050. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 4051. Sông dài cá lặn biệt tăm
 4052. Sông dài cá lội biệt tăm
 4053. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 4054. Sông Lam một dải nông sờ
 4055. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 4056. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 4057. Sông sâu cá lội lờ mờ
 4058. Sông sâu còn có kẻ dò
 4059. Sông sâu nước chảy đá mòn
 4060. Sống thì chẳng cho ăn nào
 4061. Sống thì con chẳng cho ăn
 4062. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 4063. Sớm mai anh ngủ dậy
 4064. Sư đang tụng niệm nam mô
 4065. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 4066. Sự đời nước mắt soi gương
 4067. Ta rằng ta chẳng có ghen
 4068. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 4069. Tai nghe trống điểm trên lầu
 4070. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
 4071. Tạnh trời mây kéo về non
 4072. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
 4073. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
 4074. Tay anh nắm con dao sắc
 4075. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
 4076. Tay cầm cái dát nắm nan
 4077. Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng
 4078. Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má
 4079. Tay nâng chén muối đĩa gừng
 4080. Tay nâng khăn gói sang sông
 4081. Tay tiên chuốc chén rượu đào
 4082. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
 4083. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ
 4084. Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
 4085. Tậu voi chung với Đức Ông
 4086. Tép đồng ăn với rau mưng
 4087. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
 4088. Thà rằng ăn bát cơm rau
 4089. Thà rằng ăn nửa quả hồng
 4090. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 4091. Thà rằng chẳng biết cho xong
 4092. Thà rằng chịu lạnh nằm không
 4093. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
 4094. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 4095. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 4096. Tháng chạp là tháng trồng khoai
 4097. Tháng giêng ăn Tết ở nhà
 4098. Tháng giêng chân bước đi cày
 4099. Tháng giêng là tháng ăn chơi (I)
 4100. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 4101. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 4102. Tháng hai cho chí tháng mười
 4103. Tháng sáu mà cấy mạ già
 4104. Tháng tám có chiếu vua ra
  2
 4105. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 4106. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 4107. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 4108. Thằng Tây nó ở bên Tây
 4109. Thân ai khổ như thân rùa
 4110. Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
 4111. Thân chị như cánh hoa sen
 4112. Thân em - rau muống dưới hồ
 4113. Thân em đi lấy chồng chung
 4114. Thân em làm lẽ chẳng hề
 4115. Thân em làm lẽ vô duyên
 4116. Thân em làm tốt làm lành
 4117. Thân em mười sáu tuổi đầu
 4118. Thân em như cá lội tranh mồi
 4119. Thân em như cái sập vàng
 4120. Thân em như cánh hoa hồng
 4121. Thân em như chổi đầu hè
 4122. Thân em như củ ấu gai
 4123. Thân em như đoá hoa rơi
 4124. Thân em như giếng giữa đàng
 4125. Thân em như hạt mưa rào
 4126. Thân em như hoa gạo trên cây
 4127. Thân em như lọn nhang trầm
 4128. Thân em như miếng cau khô
 4129. Thân em như ớt chín cây
 4130. Thân em như phận con rùa
 4131. Thân em như tấm lụa đào
 4132. Thân em như tấm lụa điêu
 4133. Thân em như thể bèo trôi
 4134. Thân em như thể chuông đồng
 4135. Thân em như trái bần trôi
 4136. Thân em như trái xoài trên cây
 4137. Thân thiếp như cánh hoa đào
 4138. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 4139. Thẩn thơ đứng gốc cây mai
 4140. Thật thà cũng thể lái trâu
 4141. Thấy anh em cũng muốn theo
 4142. Thầy anh hay chữ hỏi thử đôi lời
 4143. Thấy anh như thấy mặt trời
 4144. Thấy cô yếm trắng, răng đen
 4145. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
 4146. Thấy em anh cũng muốn thương
 4147. Thấy em đẹp nói đẹp cười
 4148. Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi
 4149. Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu
 4150. Thấy người nam, bắc, tây, đông
 4151. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 4152. Thẻ tôi lĩnh có hai đồng
 4153. Thèm trầu mà chẳng dám xin
 4154. Theo nhau cho trọn lời vàng đá
 4155. Thế gian chẳng ít thì nhiều
 4156. Thế gian chuộng của chuộng công
 4157. Thế gian còn dại chưa khôn
 4158. Thế gian được vợ hỏng chồng
 4159. Thế gian họ nói không lầm
 4160. Thế gian lắm chuyện khôi hài
 4161. Thế gian một vợ, một chồng
 4162. Thiếp đây không phải con người lòng chim dạ cá
 4163. Thiếp gặp chàng như Ngưu Lang gặp hội
 4164. Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuột lạt đứt
 4165. Thiếp như cá ở Biển Đông
 4166. Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
 4167. Thiếp về lựa chuối thiếp mua
 4168. Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái
 4169. Thiếp với chàng vương mang câu tình tự
 4170. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
 4171. Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ
 4172. Thiệt tình không phải ba hoa
 4173. Thóc đâu mà nộp cho Tây
 4174. Thói đời hay chuộng bề ngoài
 4175. Thói thường gần mực thì đen
 4176. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 4177. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 4178. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
 4179. Thua thì thua mẹ, thua cha
 4180. Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ
 4181. Thuỷ chung em giữ trọn lời
 4182. Thuỷ để ngư, thiên biên nhạn
 4183. Thuyền ai lên xuống bến sông
 4184. Thuyền ai trôi trước, đợi bước tới cùng
 4185. Thuyền anh ngược thác lên đây
 4186. Thuyền bầu trở lái về đông
 4187. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
 4188. Thuyền dời bến khác
 4189. Thuyền em lựa bến cắm sào
 4190. Thuyền không bánh lái thuyền quày
 4191. Thuyền ơi có nhớ bến chăng
 4192. Thuyền quyên gặp kẻ anh hùng
 4193. Thuyền rồng chở lá mù u
 4194. Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
 4195. Thư một bức gửi người thục nữ
 4196. Thứ nhất là tu tại gia
 4197. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
 4198. Thứ nhất vợ dại trong nhà
 4199. Thức khuya mới biết đêm dài
 4200. Thức lâu mới biết đêm dài
 4201. Thương ai bằng nỗi thương con
 4202. Thương ai cho bằng thương chồng
 4203. Thương ai da diết diết da
 4204. Thương ai em nói khi đầu
 4205. Thương ai thương cả đường đi
 4206. Thương anh bụng sát tận da
 4207. Thương anh chẳng biết để đâu
 4208. Thương cha thương mẹ có khi
 4209. Thương chồng nấu cháo le le
 4210. Thương chồng nên phải lầm than
 4211. Thương chồng phải khóc mụ gia
 4212. Thương chồng phải luỵ cùng chồng
 4213. Thương em anh cũng muốn thương
 4214. Thương em chẳng biết để đâu
 4215. Thương em chẳng quản xa gần
 4216. Thương em không biết để đâu
 4217. Thương em một nỗi thật thà
 4218. Thương em như lá đài bi
 4219. Thương em nỏ biết mần răng
 4220. Thương em phát dại phát khờ
 4221. Thương em ruột nát da vàng
 4222. Thương em vô giá quá chừng
 4223. Thương mình lắm lắm mình ơi
 4224. Thương mình mình chẳng biết cho
 4225. Thương nàng đã đến tháng sinh
 4226. Thương nàng đi xuống đi lên
 4227. Thương nhau nước đục cũng trong
 4228. Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
 4229. Thương thay chút nỗi anh kheo
 4230. Thương thay con cuốc giữa trời
 4231. Thương thay thân phận con tằm
 4232. Thương thì củ ấu cũng tròn
 4233. Thương thì kết tóc, giao tay
 4234. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (I)
 4235. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)
 4236. Tiếc cây mía tốt có sâu
 4237. Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
 4238. Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
 4239. Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ
 4240. Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần
 4241. Tiếc công anh xe sợ nhợ uống cây cần
 4242. Tiếc công lao đào ao thả cá
 4243. Tiếc công lên thác, xuống ghềnh
 4244. Tiếc công rày xuống, mai lên
 4245. Tiếc công vạch lỗ, chui rào
 4246. Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
 4247. Tiếc thay cái đọi bịt vàng
 4248. Tiếc thay cái giếng nước trong
 4249. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
 4250. Tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn
 4251. Tiếc vàng đổ lộn với thau
 4252. Tiền buộc dải yếm bo bo
 4253. Tiện đây đưa một miếng trầu
 4254. Tiễn đưa một bước lên đường
 4255. Tiếng ai than khóc nỉ non
 4256. Tiếng đồn anh con nhà nhân gia tử đệ
 4257. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
 4258. Tiểu tôi, tiểu kính tiểu hiền
 4259. Tìm duyên mà chẳng thấy duyên
 4260. Tin nhau buôn bán cùng nhau
 4261. Tình anh như nước dâng cao
 4262. Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
 4263. Tình thương quán cũng như nhà
 4264. Tỏ trăng mười bốn được tằm
 4265. Tò vò mà nuôi con nhện
 4266. Tóc đến lưng vừa chừng em bối
 4267. Tôi đà biết tính chồng tôi
 4268. Tối qua cửa phượng loan phòng
 4269. Tối qua lên tận trên mây
 4270. Tôi rằng Lâm Tri chút ngãi đèo bòng
 4271. Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau
 4272. Tôm càng lột vỏ để đuôi
 4273. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 4274. Tới đây phân rẽ đôi đàng
 4275. Trách ai ăn giấy bỏ bìa
 4276. Trách ai đặng cá quên nơm
 4277. Trách ai tham đó bỏ đăng
 4278. Trách ai tham phú phụ bần
 4279. Trách cha trách mẹ em lầm
 4280. Trách cha trách mẹ muôn phần
 4281. Trách cha trách mẹ nhà chàng
 4282. Trách chàng ăn ở chấp chênh
 4283. Trách chàng chẳng dám trách ai
 4284. Trách duyên lại giận trăng già
 4285. Trách duyên, trách số lỡ làng
 4286. Trách lòng cha mẹ vụng toan
 4287. Trách người cầm lái không minh
 4288. Trách người một, trách ta mười
 4289. Trách người quân tử bạc tình
 4290. Trách ông Tơ ba bảy mươi phần
 4291. Trách ông Tơ giận với bà Tơ
 4292. Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ
 4293. Trách thân mà lại giận trời
 4294. Trách trời sao vội mưa giông
 4295. Trai ba mươi hãy đang xoan
 4296. Trải chiếu ra chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
 4297. Trai khôn tìm vợ chợ đông
 4298. Trai lỡ thời như trái chín cây
 4299. Trai mà chi, gái mà chi
 4300. Trai tơ ơi hỡi trai tơ
 4301. Trai tứ chiếng, gái giang hồ
 4302. Tranh quyền, cướp nước chi đây
 4303. Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
 4304. Trăm năm ai chớ bỏ ai
 4305. Trăm năm bia đá thì mòn
 4306. Trăm năm cũng bạn với ta
 4307. Trăm năm dạ ở đinh ninh
 4308. Trăm năm dốc nguyện đá vàng
 4309. Trăm năm đá nát vàng phai
 4310. Trăm năm đành lỗi hẹn hò
 4311. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 4312. Trăm năm lòng gắn, dạ ghi
 4313. Trăm năm tạc đá bia vàng
 4314. Trăm năm tạc một chữ đồng
 4315. Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
 4316. Trăm năm ước bạn chung tình
 4317. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (I)
 4318. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (II)
 4319. Trăm nguồn đổ xuống một khe
 4320. Trăm quan có mắt như mờ
 4321. Trăm thức hoa đua nở về tiết tháng giêng
 4322. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
 4323. Trăng bao nhiêu tuổi trăng non
 4324. Trắng da là bởi phấn dồi
 4325. Trăng lên đến đó rồi tề
 4326. Trăng lên đỉnh núi trăng tà
 4327. Trăng lên khỏi núi trăng sáng
 4328. Trăng lên khỏi núi trăng tròn
 4329. Trăng lên nhu nhú đầu non
 4330. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 4331. Trăng mờ còn tỏ hơn sao
 4332. Trăng mờ vì đám mây che
 4333. Trăng rằm đã tỏ lại tròn
 4334. Trăng trên trời có khi tròn khi méo
 4335. Trăng tròn chỉ có đêm rằm
 4336. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
 4337. Trầu em têm tối hôm qua
 4338. Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
 4339. Trâu kia gặm cỏ bờ ao
 4340. Trâu mỏi mệt trâu liền năn nỉ
 4341. Trầu này thực của em têm
 4342. Trầu này trầu quế, trầu hồi
 4343. Trầu này trầu tính, trầu tình
 4344. Trâu ơi ta bảo trâu này (I)
 4345. Trâu ơi ta bảo trâu này (II)
  5
 4346. Trầu vàng còn để trong cơi
 4347. Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
 4348. Tre già anh để pha nan
 4349. Trèo lên cây bưởi hái bòng
 4350. Trèo lên cây bưởi hái hoa
 4351. Trèo lên cây gạo con con
 4352. Trèo lên cây khế nửa ngày
 4353. Trèo lên chuông Bụt múa cờ
 4354. Trên chùa có tiểu mười ba
 4355. Trên có trăng, dưới có nước, anh giao ước một lời
 4356. Trên đầu em đội khăn vuông
 4357. Trên rừng có cây bông kiểng
 4358. Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy em con cá lý ngư
 4359. Trên trời có cái cầu vồng
 4360. Trên trời có đám mây xanh (I)
 4361. Trên trời có đám mây xanh (II)
 4362. Trên trời có ông sao băng
 4363. Trên trời có ông sao Thần
 4364. Trên trời có ông sao Tua (I)
 4365. Trên trời có ông sao Tua (II)
 4366. Trên trời có sao tua rua
 4367. Trên trời có vẩy tê tê
 4368. Trong đầm gì đẹp bằng sen
 4369. Trọng người người lại trọng thân
 4370. Tròng trành như nón không quai
 4371. Trót lời hẹn với lang quân
 4372. Trông anh như bấc trông dầu
 4373. Trông anh như cá trông sao
 4374. Trông anh như thể nghìn vàng
 4375. Trồng cây cũng muốn cây xanh
 4376. Trống chùa ai đánh thì thùng
 4377. Trông em đã mấy thu tròn
 4378. Trống kia ai dám đánh tùng
 4379. Trông lên thấy đạo cha già
 4380. Trông mặt mà bắt hình dong
 4381. Trông mây thấy cặp rồng xanh
 4382. Trời cao thăm thẳm, đất dày
 4383. Trời cho cày cấy đầy đồng
 4384. Trời còn khi nắng khi mưa
 4385. Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn
 4386. Trời đã vẹn toàn
 4387. Trời đất một vùng, bắc, nam đôi ngả
 4388. Trời hè lắm trận mưa rào
 4389. Trời mưa bong bóng phập phồng
 4390. Trời mưa cho lúa thêm bông
 4391. Trời mưa cho ướt lá khoai
 4392. Trời mưa gió rét đùng đùng
 4393. Trời mưa gió rét kìn kìn
 4394. Trời mưa lác đác ruộng dâu
 4395. Trời mưa trời gió, vác đó đi đơm
 4396. Trời ơi, sinh giặc làm chi
 4397. Trời ơi, trông xuống mà coi
 4398. Trời sao trời ở chẳng cân
 4399. Trời sinh con mắt là gương
 4400. Trời sinh ra đã làm người
 4401. Trời sinh ra ông tướng tài
 4402. Trời xanh dưới nước cũng xanh
 4403. Trời xanh đất đỏ mây vàng
 4404. Trời xanh nước biếc một màu
 4405. Trúc xinh trúc mọc bờ ao
 4406. Trứng rồng lại nở ra rồng
 4407. Trước không thảo sau nào có thảo
 4408. Trước mừng chàng như cây có cội
 4409. Trước sao đằm thắm muôn phần
 4410. Tu đâu cho bằng tu nhà
 4411. Tua rua một tháng mười ngày
 4412. Tùng tùng đánh trống quân sang
 4413. Tuổi tý là con chuột xù
 4414. Tuy rằng anh ở nhà anh
 4415. Từ khi em về làm dâu
 4416. Từ khi gặp mặt giữa đàng
 4417. Từ nay tôi cạch đến già
 4418. Từ ngày chưa bén duyên chàng
 4419. Từ ngày gặp gỡ giữa đường
 4420. Từ ngày ta phải lòng mình
 4421. Từ ngày thiếp bén duyên chàng
 4422. Từ ngày tôi ở cùng cha
 4423. Từ ngày Tự Đức lên ngôi
 4424. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 4425. Tưởng rằng cây cả bóng cao
 4426. Tưởng rằng chị ngã em nâng
 4427. Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung
 4428. Tưởng rằng trong đạo mẹ cha
 4429. Tương tư chẳng ốm cũng sầu
 4430. Ù ì cút kít, xay lúa lấy gạo ăn mai
 4431. Ước ao ăn ở một nhà
 4432. Ước gì anh hoá ra hoa
 4433. Ước gì sông rộng một gang
 4434. Vai mang khăn gói sang sông
 4435. Vai mang túi bạc kè kè
 4436. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
 4437. Vái ông Tơ một đĩa bánh bò bông
 4438. Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
 4439. Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm
 4440. Vạn Niên là Vạn Niên nào
 4441. Vạn Vân có bến Thổ Hà
 4442. Vàng thì thử lửa, thử than
 4443. Vào rừng chẳng biết lối ra (I)
 4444. Vào rừng chẳng biết lối ra (II)
 4445. Vào vườn hái quả cau xanh
 4446. Vào vườn trảy quả cau non
 4447. Vay chín thì trả cả mười
 4448. Văn chương phú lục chẳng hay
 4449. Văn thi phú lục chẳng hay
 4450. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
 4451. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
 4452. Vên vên cứng, dành dành cũng cứng
 4453. Vì ai cho thiếp võ vàng
 4454. Vì ai kim cúc phân ly
 4455. Vì chàng thiếp phải mò cua
 4456. Vì chồng nên phải gắng công
 4457. Vì chưng ăn miếng trầu anh
 4458. Ví dầu cầu ván đóng đanh (II)
 4459. Ví dầu cầu ván đóng đanh (III)
 4460. Ví dầu cầu ván đóng đinh (I)
 4461. Ví dầu tình bậu muốn thôi
 4462. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
 4463. Vì mây cho núi lên trời
 4464. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
 4465. Vì sông nên phải luỵ thuyền
 4466. Vì sương nên núi bạc đầu
 4467. Vì tằm em phải chạy dâu
 4468. Vì tình anh phải đi đêm
 4469. Việc làm chẳng quản nắng mưa
 4470. Viết thư sang hỏi thăm chàng
 4471. Vịt chê lúa lép không ăn
 4472. Võng này đan sợi đay già
 4473. Vô duyên mới lấy chồng khòm
 4474. Vô duyên, vô phúc, múc phải anh chồng già
 4475. Vợ chồng đầu gối má kề
 4476. Vợ chồng kết tóc trên trời
 4477. Vợ chồng là nghĩa già đời
 4478. Vợ chồng là nghĩa phu thê
 4479. Vợ chồng là nghĩa tao khang
 4480. Vợ chồng như đôi cu cu
 4481. Vợ chồng như nút với khuy
 4482. Vợ đôi, chồng một, ra gì
 4483. Vợ nên rồng, chồng nên tiên
 4484. Vợ sư sắm sửa cho sư
 4485. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
 4486. Vườn ai trồng trúc, trồng tre
 4487. Xa xôi chi nữa mà lầm
 4488. Xấu tre uốn chẳng nên cần
 4489. Xấu xa cũng thể chồng ta
 4490. Xét ra trong đạo vợ chồng
 4491. Xiết bao bú mớm bù trì
 4492. Xin anh đi học cho ngoan
 4493. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
 4494. Xin chàng kinh sử học hành
 4495. Xin đừng thấy quế phụ hương
 4496. Xin người hiếu tử lắng khuyên
 4497. Xống thâm vắt ngọn cành hồng
 4498. Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
 4499. Xưa kia ở với mẹ cha
 4500. Xưa kia ước tận chân mây
 4501. Xưa nay thế thái, nhân tình
 4502. Xưa rày biệt tích âm hao
 4503. Yên Thái có giếng trong xanh
 4504. Yêu ai thì nói quá ưa
 4505. Yêu nhau cho mặn cho mà
 4506. Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
 4507. Yêu nhau cởi áo cho nhau
 4508. Yêu nhau đi nhớ về thương
 4509. Yêu nhau gánh gạch về đây
 4510. Yêu nhau không lấy được nhau
 4511. Yêu nhau mấy núi cũng leo
 4512. Yêu nhau quá đỗi nên mê
 4513. Yêu nhau tâm trí hao mòn
 4514. Yêu nhau thì ném bã trầu
 4515. Yêu nhau thời ném miếng trầu
 4516. Yêu nhau vạn sự chẳng nề
 4517. Yêu nhau xa mấy cũng gần
 4518. Yêu nhau xé lụa may quần
 4519. Yêu nhau xin quyết một lòng
 4520. Yêu vợ được lúc bấy giờ

Sử thi Đam San

Tục ngữ

 1. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 2. Ai mà nói dối cùng chồng, thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
 3. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 4. Anh em chém nhau đằng dọng, không chém đằng lưỡi
 5. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 6. Anh em hạt máu sẻ đôi
 7. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 8. Anh em như chân tay
 9. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 10. Anh em xem mặt cho vay
 11. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 12. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 13. Ao sâu tốt cá
 14. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 15. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 16. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 17. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 18. Ăn cây nào rào cây ấy
 19. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 20. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 21. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 22. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 23. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 24. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 25. Ăn không rau như đau không thuốc
 26. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 27. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 28. Ăn lúc đói, nói lúc say
 29. Ăn một miếng, tiếng một đời
 30. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 31. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 32. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 33. Ăn vặt quen mồm
 34. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 35. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 36. Ba người đánh một, không chột cũng què
 37. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 38. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 39. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 40. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 41. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 42. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 43. Bát nước giải bằng vại thuốc
 44. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 45. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 46. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 47. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 48. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 49. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 50. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 51. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 52. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 53. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 54. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 55. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 56. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 57. Bố chồng là lông con phượng, mẹ chồng là tượng mới tô, nàng dâu là bồ nghe chửi
 58. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 59. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 60. Bồi ở lở đi
 61. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 62. Bới bèo ra bọ
 63. Bới lông tìm vết
 64. Bụng làm dạ chịu
 65. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 66. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 67. Bút sa, gà chết
 68. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 69. Cả giận mất khôn
 70. Cả gió tắt đuốc
 71. Cá lớn nuốt cá bé
 72. Cá mè một lứa
 73. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 74. Cả vốn lớn lãi
 75. Cái khó bó cái khôn
 76. Cái răng, cái tóc là góc con người
 77. Cau phơi tái
 78. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 79. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 80. Cần tái, cải nhừ
 81. Cây chạm lá, cá chạm vây
 82. Cây có cội, nước có nguồn
 83. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 84. Cha anh hùng, con hảo hán
 85. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 86. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 87. Cha chung không ai khóc
 88. Cha đào ngạch, con xách nồi
 89. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 90. Cha già con cọc
 91. Cha già đi nuôi con mượn
 92. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 93. Cha làm thầy, con bán sách
 94. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 95. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 96. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 97. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 98. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 99. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 100. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 101. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 102. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 103. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 104. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 105. Cháy thành vạ lây
 106. Chạy trời không khỏi nắng
 107. Chắc rễ bền cây
 108. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 109. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 110. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 111. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 112. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 113. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 114. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 115. Chết trong còn hơn sống đục
 116. Chỉ đường cho hươu chạy
 117. Chị em dâu như bầu nước lã
 118. Chị em không thèm đến ngõ
 119. Chị em nắm nem ba đồng
 120. Chị ngã em nâng
 121. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 122. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 123. Chim có tổ, người có tông
 124. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 125. Chim, thu, nụ, dé
 126. Chó cắn thì chìa con ra
 127. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 128. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 129. Chó treo, mèo đậy
 130. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 131. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 132. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 133. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 134. Chơi chó, chó liếm mặt
 135. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 136. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 137. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 138. Chú như cha, già như mẹ
 139. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 140. Chuối sau, cau trước
 141. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 142. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 143. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 144. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 145. Chửi cha không bằng pha tiếng
 146. Có an cư mới lạc nghiệp
 147. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 148. Có bột mới gột nên hồ
 149. Có bụng ăn, có bụng lo
 150. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 151. Có chí thì nên
 152. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 153. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 154. Có con nhờ con, có của nhờ của
 155. Có công mài sắt có ngày nên kim
 156. Có cứng mới đứng đầu gió
 157. Có dốt mới có khôn
 158. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 159. Có hay không mùa đông mới biết
 160. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 161. Có mình thì phải giữ
 162. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 163. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 164. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 165. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 166. Có thực mới vực được đạo
 167. Có tiền mua tiên cũng được
 168. Có tiếng không có miếng
 169. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 170. Con ai cha mẹ ấy
 171. Con ai người ấy xót
 172. Con ấp vú mẹ
 173. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 174. Con biết nói, mẹ hói đầu
 175. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 176. Còn cha ăn cơm với cá
 177. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 178. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 179. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 180. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 181. Con có mạ như thiên hạ có vua
 182. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 183. Con dại cái mang
 184. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 185. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 186. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 187. Con đóng khố, bố cởi truồng
 188. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 189. Con gái giống cha giàu ba đụn
 190. Con gái là cái bòn
 191. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 192. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 193. Con giàu một bó, con khó một nén
 194. Con giun xéo lắm cũng quằn
 195. Con giữ cha, gà giữ ổ
 196. Con học, thóc vay
 197. Con hơn cha là nhà có phúc
 198. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 199. Con khó có lòng
 200. Con khôn nở mặt mẹ cha
 201. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 202. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 203. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 204. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 205. Con mắt là mặt đồng cân
 206. Con mẹ đẻ con con
 207. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 208. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 209. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 210. Còn nước, còn tát
 211. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 212. Con thì mạ, cá thì nước
 213. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 214. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 215. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 216. Cõng rắn cắn gà nhà
 217. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 218. Cốc mò cò xơi
 219. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 220. Cờ đến tay ai người ấy phất
 221. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 222. Cơm không ăn, gạo còn đó
 223. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 224. Cơm treo, mèo nhịn đói
 225. Cơm và, cháo húp
 226. Cú đói ăn con
 227. Cũ người mới ta
 228. Của anh như của chú
 229. Của bền tại người
 230. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 231. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 232. Của mình để, của rể thì bòn
 233. Của mòn, con lớn
 234. Của một đồng, công một nén
 235. Của như kho không lo cũng hết
 236. Của thế gian đãi người thiên hạ
 237. Của thiên trả địa
 238. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 239. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 240. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 241. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 242. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 243. Dâu là con, rể là khách
 244. Dễ người dễ ta
 245. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 246. Đã khó, chó cắn thêm
 247. Đã tu thời tu cho trót
 248. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 249. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 250. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 251. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 252. Đánh chó ngó chủ nhà
 253. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 254. Đắt ra quế, ế ra củi
 255. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 256. Đất có lề, quê có thói
 257. Đất có thổ công, sông có hà bá
 258. Đất lành chim đậu
 259. Đất sỏi có chạch vàng
 260. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 261. Đầu đi đuôi lọt
 262. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 263. Đầu xuôi đuôi lọt
 264. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 265. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 266. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 267. Đến chậm gậm xương
 268. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 269. Đi dối cha, về nhà dối chú
 270. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 271. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 272. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 273. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 274. Điếc không sợ súng
 275. Đình đám người, mẹ con ta
 276. Đo bò làm chuồng
 277. Đói ăn vụng, túng làm liều
 278. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 279. Đói cho sạch, rách cho thơm
 280. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 281. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 282. Đóng cửa đi ăn mày
 283. Đong đầy bán vơi
 284. Đông chết se, hè chết lụt
 285. Đông tay hơn hay làm
 286. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 287. Đồng tiền liền khúc ruột
 288. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 289. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 290. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 291. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 292. Đuổi con vào đám giỗ
 293. Được làm vua, thua làm giặc
 294. Được lòng ta xót xa lòng người
 295. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 296. Được mùa lúa, úa mùa cau
 297. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 298. Được mùa thày chùa no bụng
 299. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 300. Đường ở cửa miệng
 301. Đứt tay hay thuốc
 302. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 303. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 304. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 305. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 306. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 307. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 308. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 309. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 310. Gái có con như bồ hòn có rễ
 311. Gái có công chồng chẳng phụ
 312. Gái dở thèm của chua
 313. Gái không chồng như thuyền không lái
 314. Gái lỗ tai, trai con mắt
 315. Gái ngoan làm quan cho chồng
 316. Gái tham tài, trai tham sắc
 317. Gái thở dài, trai nằm sấp
 318. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 319. Gần lửa rát mặt
 320. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 321. Gần nhà giầu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 322. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 323. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 324. Già kén kẹn hom
 325. Giàu bán chó, khó bán con
 326. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 327. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 328. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 329. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 330. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 331. Giầu bán ló, khó bán con
 332. Giầu con út, khó con út
 333. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 334. Giầu về bạn, sang về vợ
 335. Giấy rách phải giữ lấy lề
 336. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 337. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 338. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 339. Gió heo may mía bay lên ngọn
 340. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 341. Gió thổi là chổi trời
 342. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 343. Há miệng mắc quai
 344. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 345. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 346. Hay ăn thì lăn vào bếp
 347. Hay đi chợ để nợ cho con
 348. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 349. Hay ở, dở đi
 350. Học thầy không tầy học bạn
 351. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 352. Hổ phụ sinh hổ tử
 353. Hơi đâu mà giận người dưng
 354. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 355. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 356. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 357. Khác máu tanh lòng
 358. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 359. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 360. Khi nên, trời cũng chiều người
 361. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 362. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 363. Khôn từ trong trứng khôn ra
 364. Khôn với vợ, dại với anh em
 365. Không có lửa sao có khói
 366. Không con héo hon một đời
 367. Không con, chó ỉa mả
 368. Không mẹ lẹ chân tay
 369. Không ưa thì dưa có giòi
 370. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 371. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 372. Lá rụng về cội
 373. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 374. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 375. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 376. Làm khi lành để dành khi đau
 377. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 378. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 379. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 380. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 381. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 382. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 383. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 384. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 385. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 386. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 387. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 388. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 389. Lễ vào quan như than vào lò
 390. Lệnh ông không bằng cồng bà
 391. Liệu cơm gắp mắm
 392. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 393. Lọt sàng xuống nia
 394. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 395. Lời nói không cánh mà bay
 396. Lợn giò, bò bắp
 397. Lớn vú bụ con
 398. Lụt thì lút cả làng
 399. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 400. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 401. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 402. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 403. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 404. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 405. Máu chảy ruột mềm
 406. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 407. Mất bò mới lo làm chuồng
 408. Mất cả chì lẫn chài
 409. Mất lòng trước, được lòng sau
 410. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 411. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 412. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 413. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 414. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 415. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 416. Mẹ con một lần da đến ruột
 417. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 418. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 419. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 420. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 421. Mẹ già như chuối chín cây
 422. Mẹ già thì sâu nước ăn
 423. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 424. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 425. Mẻ không ăn cũng chết
 426. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 427. Mẹ lừa ưa con ngọng
 428. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 429. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 430. Miệng ăn núi lở
 431. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 432. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 433. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 434. Miệng quan trôn trẻ
 435. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 436. Môi hở răng lạnh
 437. Mồm miệng đỡ chân tay
 438. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 439. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 440. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 441. Một câu nhịn, chín câu lành
 442. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 443. Một con so bằng mười con dạ
 444. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 445. Một đời kiện, chín đời thù
 446. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 447. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 448. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 449. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 450. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 451. Một người làm quan cả họ được nhờ
 452. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 453. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 454. Một tiền gà, ba tiền thóc
 455. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 456. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 457. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 458. Muốn nói oan làm quan mà nói
 459. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 460. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 461. Mưa tháng ba hoa đất
 462. Mưa tháng tư hư đất
 463. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 464. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 465. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 466. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 467. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 468. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 469. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 470. Năng nhặt chặt bị
 471. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 472. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 473. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 474. Ngày lắm mối, tối nằm không
 475. Ngày năm thê bảy thiếp
 476. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 477. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 478. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 479. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 480. Ngựa quen đường cũ
 481. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 482. Người ba đấng, của ba loài
 483. Người chửa cửa mả
 484. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 485. Người khôn dồn ra mặt
 486. Người là hoa đất
 487. Người làm nên của, của không làm nên người
 488. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 489. Người lười, đất không lười
 490. Người sống đống vàng
 491. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 492. Người ta là hoa đất
 493. Nhà dột từ nóc dột xuống
 494. Nhà gần chợ để nợ cho con
 495. Nhà khó đẻ con khôn
 496. Nhà không chủ như tủ không khoá
 497. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 498. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 499. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 500. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 501. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 502. Nhất tội, nhì nợ
 503. Nhất vợ nhì trời
 504. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 505. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 506. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 507. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 508. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 509. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 510. Nó lú có chú nó khôn
 511. Nói có sách, mách có chứng
 512. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 513. Nói hay hơn hay nói
 514. Nòi nào giống ấy
 515. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 516. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 517. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 518. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 519. Nuôi ong tay áo
 520. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 521. Nước chảy chỗ trũng
 522. Nước chảy đá mòn
 523. Nước khe đè nước suối
 524. Nước mưa là cưa trời
 525. Ôm rơm rặm bụng
 526. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 527. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 528. Ở hiền gặp lành
 529. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 530. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 531. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 532. Phép vua thua lệ làng
 533. Phú quý sinh lễ nghĩa
 534. Qua đò khinh sóng
 535. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 536. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 537. Quan nhất thời, dân vạn đại
 538. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 539. Quan thời xa, bản nha thời gần
 540. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 541. Quen mặt đắt hàng
 542. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 543. Quen tay hay làm
 544. Quỷ tha ma bắt
 545. Rán sành ra mỡ
 546. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 547. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 548. Rau nào sâu ấy
 549. Rắn già rắn lột, người già người chột
 550. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 551. Rế rách đỡ nóng tay
 552. Rộng miệng cả tiếng
 553. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 554. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 555. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 556. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 557. Rút dây động rừng
 558. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 559. Rượu vào, lời ra
 560. Sai con toán, bán con trâu
 561. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 562. Sáng mưa, trưa tạnh
 563. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 564. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 565. Sẩy đàn tan nghé
 566. Sinh được một con, mất một hòn máu
 567. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 568. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 569. Sông có khúc, người có lúc
 570. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 571. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 572. Sống lâu lên lão làng
 573. Sông lở cát bồi
 574. Sống quê cha, ma quê chồng
 575. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 576. Sớm rửa cưa
 577. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 578. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 579. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm
 580. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 581. Tấc đất, tấc vàng
 582. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi
 583. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
 584. Thả con săn sắt, bắt con cá rô
 585. Tham thì thâm, đa dâm thì chết
 586. Tháng ba bà già chết rét
 587. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về
 588. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 589. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ
 590. Tháng bảy mưa gãy cành tràm
 591. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
 592. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
 593. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
 594. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân
 595. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
 596. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết
 597. Tháng tám nắng rám trái bưởi
 598. Thánh cũng có khi nhầm
 599. Thắng không kiêu, bại không nản
 600. Thằng mõ có bỏ đám nào
 601. Thẳng mực tầu, đau lòng gỗ
 602. Thâm đông thì mưa
 603. Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu
 604. Thầy bói nói dựa
 605. Theo voi ăn bã mía
 606. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ
 607. Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc
 608. Thua keo này, bày keo khác
 609. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
 610. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn
 611. Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh
 612. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
 613. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng
 614. Thuyền theo lái, gái theo chồng
 615. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng
 616. Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn
 617. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi
 618. Thương con mà dễ, thương rể mà khó
 619. Thương con ngon rể, vác ghế đi tìm
 620. Thương gậm xương chẳng được
 621. Tích tiểu thành đại
 622. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau
 623. Tiền không chân xa gần đi khắp
 624. Tiền lĩnh quần chị không bằng tiền chỉ quần em
 625. Tiền lĩnh quần chị, tiền chỉ quần em
 626. Tiền trao cháo múc
 627. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống
 628. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
 629. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa
 630. Tốt danh hơn lành áo
 631. Tốt mốc ngon tương
 632. Tốt quá hoá lốp
 633. Trai có vợ như giỏ có hom
 634. Trai có vợ như rợ buộc chân
 635. Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa
 636. Trai thời loạn, gái thời bình
 637. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
 638. Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch
 639. Trăm hay không bằng tay quen
 640. Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê
 641. Trăm nghe không bằng một thấy
 642. Trăm rác lấy nác làm sạch
 643. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu
 644. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
 645. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
 646. Trâu buộc ghét trâu ăn
 647. Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười
 648. Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 649. Trẻ cậy cha, già cậy con
 650. Tre già măng mọc
 651. Trẻ lên ba cả nhà học nói
 652. Trẻ muối cà, già muối dưa
 653. Trẻ trồng na, già trồng chuối
 654. Trẻ vui nhà, già vui chùa
 655. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay
 656. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen
 657. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
 658. Trời không đóng cửa ai
 659. Trước lạ sau quen
 660. Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng
 661. Tuần hà là cha kẻ cướp
 662. Tức nước vỡ bờ
 663. Vạch lá tìm sâu
 664. Vạn sự khởi đầu nan
 665. Vàng thật không sợ lửa
 666. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
 667. Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
 668. Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt
 669. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
 670. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 671. Vịt già, gà tơ
 672. Vợ chồng đầu gối, tay ấp
 673. Vợ dại không hại bằng đũa vênh
 674. Vợ đàn bà, nhà hướng nam
 675. Vua thua thằng liều
 676. Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon
 677. Xanh nhà hơn già đồng
 678. Xanh vỏ đỏ lòng
 679. Xay lúa thì thôi ẵm em
 680. Xấu đều hơn tốt lỏi
 681. Xem trong bếp biết nết đàn bà
 682. Yếu chân chạy trước
 683. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 684. Yêu con cậu, mới đậu con mình
 685. Yêu con chị vị con em
 686. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
 687. Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể

Vè, đồng dao