Mục lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... và những tác phẩm thi ca chưa rõ lai lịch, tác giả của Việt Nam.

 

Thơ dân gian

Thơ cổ-cận đại khuyết danh

Thơ hiện đại khuyết danh

Tuyển tập chung

Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà (1973)

 1. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
 2. Anh thương em, đừng cho ai biết
 3. Ba La cuốc đất trồng hành
 4. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 5. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 6. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 7. Con chim cu đất
 8. Con muỗi
 9. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 10. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 11. Củ lang năm tiền sắc giạ
 12. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
 13. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 14. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 15. Đò đưa tới bến đò ngừng
 16. Đưa anh về Quảng em lo
 17. Hát hố
 18. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 19. Kể từ mộ lính đi Tây
 20. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 21. Không đi sợ mất bụng chồng
 22. Lên non tìm hòn đá trắng
 23. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
 24. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 25. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
 26. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 27. Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh
 28. Tiếc công Bình Định xây thành
 29. Tiếng đồn Đông Phước nhiều tre
 30. Về nhà than với chồng con

Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp (1968)

 1. Bà con cô bác, lẳng lặng mà nghe Vè khâm sai
 2. Các quan hát xướng
 3. Cáo thị Cần Vương
 4. Đinh phu nhân
 5. Gọi lính tập
 6. Hoán tỉnh quốc dân
 7. Khuyến cáo quốc dân ca
 8. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
 9. Nhắn các bạn tù bài 1
 10. Nhắn các bạn tù bài 2
 11. Nhịp kèn thân ái
 12. Sum vầy bõ lúc lưu ly
 13. Tiếng gọi thanh niên Kính quốc nhân
 14. Tống ôn thần
 15. Trời Nam đương hội mở mang Trước hoạ giặc Pháp
 16. Văn tế Hoàng Trọng Mậu
 17. Văn tế người chết đuối trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908
 18. Văn tế Phan Bội Châu
 19. Văn tế sống năm cụ thượng về vườn

Thơ văn Lý Trần tập I (1977)

 1. Chính bắc
  1
 2. Chính nam
  1
 3. Cộng hành
  1
 4. Đại đức
  1
 5. Đại sơn
  2
 6. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 7. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 8. Nhật đăng sơn
  2
 9. Phật pháp kỳ 1
  1
 10. Phật pháp kỳ 2
  1
 11. Sấm ngôn
  1
 12. Sấm thi
  1
 13. Tán Đằng Châu thổ thần
  1
 14. Tây vọng
  1
 15. Thế sự
  3
 16. Thiện vị chiếu
  1
 17. Trình sư
  1
 18. Xuất xử
  1
 19. Yếu thắng
  1

Thơ văn Lý Trần tập II (1988)

 1. Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 1
  1
 2. Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 2
  1

Thơ văn Lý Trần tập III (1978)

 1. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 2. Đổng Hồ bút phú
  1
 3. Thang bàn phú
  1

Tuyển tập các bài thơ trên báo “Hoa học trò” cũ

 1. Bài thơ thứ nhất

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bùi Độ (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lâu Dĩnh (Trung Quốc)

Lệnh Hồ Sở (Trung Quốc)

Liễu Hạnh công chúa (Việt Nam)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lư Chiếu Lân (Trung Quốc)

Lưu Đình Kỳ (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Tần (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Nguyễn Gia Thiều (Việt Nam)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Pháp Thuận thiền sư (Việt Nam)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Thành Thái hoàng đế (Việt Nam)

Thôi Đạo Dung (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thôi Huệ Đồng (Trung Quốc)

Thôi Lỗ (Trung Quốc)

Thôi Mẫn Đồng (Trung Quốc)

Thôi Quốc Phụ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiết Oánh (Trung Quốc)

Tiết Tắc (Trung Quốc)

Tô Huệ (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trương Cửu Linh (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Trương Hỗ (Trung Quốc)

Trương Húc (Trung Quốc)

Trương Kế (Trung Quốc)

Trương Kính Trung (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Tư Mã Trát (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Hàn (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Tấn (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)