Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 09/07/2006 03:38 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2007 17:10 bởi Vanachi
Tổ Vịnh 祖咏 (699-746) người Lạc Dương (nay thuộc tình Hà Nam, Trung Quốc).