別怨

送別到中流,
秋船倚渡頭。
相看尚不遠,
未可即回舟。

 

Biệt oán

Tống biệt đáo trung lưu,
Thu thuyền ỷ độ đầu.
Tương khan thượng bất viễn,
Vị khả tức hồi chu.

 

Dịch nghĩa

Tiễn đưa đã ra tới giữa sông rồi,
Thuyền tiễn vẫn còn ghếch mũi nơi bến thu.
Đôi bên cứ nhìn nhau mãi mà vẫn chưa khuất hẳn,
Nên chưa có thể quay thuyền về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Tiễn đưa xuống đến trung lưu
Thuyền thu cập bến chở người đi xa
Nhìn nhau rồi chẳng thấy nhau
Chỉ mong thuyền ngược đầu quay trở về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiễn biệt sông xuôi miền,
Thu, thuyền đậu bến bên.
Nhìn nhau còn chửa khuất,
Lập tức muốn quay thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền khách đà tách ra sông giữa
Thuyền người đưa còn dựa bến thu
Nhìn nhau mà chửa xa mờ
Nỡ đâu rời bến làm ngơ mà về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiễn nhau đã tới giữa sông
Thuyền đưa ghếch mũi mơ mòng bến thu
Nhìn nhau bóng vẫn chưa lu
Làm sao thuyền lại nỡ quay đầu về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiễn thuyền ra tới giữa sông
Bến thu còn ghếch mủi trông
Đôi bên nhìn theo chẳng khuất
Đâu quay thuyền lại đành lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiễn chia đã đến giữa dòng
Manh thuyền tựa bóng bến sông thu nhoà
Cùng nhau nhìn mãi chưa xa
Thế nên chưa thể thuyền ta quay đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn đưa ra tới giữa sông rồi,
Thuyền tiễn vẫn còn ghếch mũi khơi.
Cứ mãi nhìn nhau chưa khuất hẳn,
Nên chưa có thể quay thuyền rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn đưa ra tới giữa sông,
Bến thu còn ghếch mũi trông vào bờ.
Cứ nhìn nhau chưa khuất mờ,
Nên chưa có thể quay lui thuyền về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời