山中別李處士

為向東溪道,
人來路漸賒。
山中春酒熟,
何處得停家?

 

Sơn trung biệt Lý xử sĩ

Vị hướng Đông Khê đạo,
Nhân lai lộ tiệm xa.
Sơn trung xuân tửu thục,
Hà xứ đắc đình gia?

 

Dịch nghĩa

Vì đi vào con đường Đông Khê,
Nên người đi trên đường thưa dần.
Mùa xuân ở núi, nhà nào ủ rượu ngấu rồi,
Biết ghé nhà nào bây giờ?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì đi vào phía đông con suối
Người trên đường nên mới thưa dần
Ngày xuân rượu núi ân cần
Nhà nào ta sẽ dừng chân bây giờ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con đường vào chốn Đông Khê
Đường xa nên cũng thớt thưa bóng người
Rượu xuân trong núi chín rồi
Lòng vui chẳng định ghé chơi nhà nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì vào con lộ Đông Khê,
Đường xa người ít nên về thưa thôi.
Núi xuân nhà rượu ngấu rồi,
Bây giờ biết ghé thăm chơi nhà nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con đường vào chốn núi Đông Khê,
Hiểm trỡ đường xa người ít về.
Ở núi xuân về nhà rượu ngấu,
Nhà nào biết ghé lúc thăm quê?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Đông Khê đường núi đi vào
Bóng người thưa thớt ai nào có hay
Nhà ai biết ghé vào đây
Xuân về khắp xóm nấu đầy rượu ngon

Chưa có đánh giá nào
Trả lời