02/02/2023 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung biệt Lý xử sĩ
山中別李處士

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 21:49

 

Nguyên tác

為向東溪道,
人來路漸賒。
山中春酒熟,
何處得停家?

Phiên âm

Vị hướng Đông Khê đạo,
Nhân lai lộ tiệm xa.
Sơn trung xuân tửu thục,
Hà xứ đắc đình gia?

Dịch nghĩa

Vì đi vào con đường Đông Khê,
Nên người đi trên đường thưa dần.
Mùa xuân ở núi, nhà nào ủ rượu ngấu rồi,
Biết ghé nhà nào bây giờ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì đi vào phía đông con suối
Người trên đường nên mới thưa dần
Ngày xuân rượu núi ân cần
Nhà nào ta sẽ dừng chân bây giờ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Sơn trung biệt Lý xử sĩ