(Đã bị khoá vì lý do: liên tục spam bài dịch kém chất lượng sau nhiều lần thông báo)

Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Trương Việt Linh
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 14/05/2010 19:37
Số lần thông tin được xem: 12173
Số bài đã gửi: 4769

Những bài thơ mới của Trương Việt Linh

 1. Xuân 19/02/2022 10:01
 2. Lối cũ 19/02/2022 09:55
 3. Ngóng cõi xa 19/02/2022 09:51
 4. Mây ngày cũ 26/12/2021 08:30
 5. Lục bát cho người 26/12/2021 08:26
 6. Biết có còn không! 22/11/2021 10:24
 7. Một chữ tình 14/11/2021 08:09
 8. Nghĩ về Tế Hanh 13/09/2021 19:06
 9. Nghĩ về Chế Lan Viên 13/09/2021 18:57
 10. Mượn thơ của Bạn 11/09/2021 19:08
 11. Hỏi 11/09/2021 19:03
 12. Khó về 11/09/2021 18:55
 13. Lan man thơ Đường 06/09/2021 09:57
 14. Đừng 06/09/2021 09:42
 15. Nên quyết liệt 06/09/2021 09:08
 16. Gởi Thuỷ Tiên 05/09/2021 21:22
 17. Tặng Quyền Linh 05/09/2021 21:13
 18. Nhớ ngày cúng Nội, gửi anh Mười 04/09/2021 09:44
 19. Tặng anh Đoàn Ngọc Hải 04/09/2021 09:17
 20. Xin giúp 04/09/2021 08:57

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!