Trương Việt Linh sinh năm 1955 tại Cát Minh, Phù Cát, Bình Định.
Đã học ở trường Cường Đễ, trường Sư phạm Quy Nhơn. Sau đó là giáo viên môn toán trường TH Cơ sở Cát Minh

 

Bạch Cư Dị

Cuối năm

Đâu

Thơ tình

Thơ và dịch

Tình bạn

Trữ tình