Trương Việt Linh sinh năm 1955 tại Cát Minh, Phù Cát, Bình Định.
Đã học ở trường Cường Đễ, trường Sư phạm Quy Nhơn.

 

Bạch Cư Dị

Cuối năm

Đâu

Thơ tình

Thơ và dịch

Tình bạn

Trữ tình