Trương Việt Linh sinh năm 1955 tại Cát Minh, Phù Cát, Bình Định.
Đã học ở trường Cường Đễ, trường Sư phạm Quy Nhơn.

 

 1. Áo biếc
 2. Áo thề
 3. Ân sâu
  1
 4. Bao giờ
 5. Bên cầu
 6. Biết có còn không!
 7. Biết đâu
 8. Biết sao
 9. Bóng đông
 10. Bóng mây
 11. Bồ đề mấy lá
 12. Bông cỏ may
 13. Canh dưa cải
 14. Cánh mây bay
 15. Cầu mong
 16. Chẳng dám soi
 17. Chẳng thoát ra
 18. Chẳng trễ đâu
 19. Chiều đông
 20. Chớm thu
 21. Chuyện vẫn nồng
 22. Chửa bợt hồng
 23. Chửa nhạt đâu
 24. Còn đứng
 25. Con nước phù sa
 26. Còn vương
 27. Cũng đỡ thèm
 28. Dành
 29. Đâu cố nhân
 30. Đỏ mắt chờ
 31. Đợi mãi
 32. Đợi trắng đầu
 33. Đời vẫn còn em
 34. Đừng
 35. Được không
 36. Giọt chiều
 37. Góp cuộc vui
 38. Gởi Thuỷ Tiên
 39. Hoa sứ đỏ
 40. Học nói
 41. Hỏi
 42. Hôm qua
 43. Khó về
 44. Kịp tối nay
 45. Lan man thơ Đường
 46. Lận đận
 47. Lẩn thẩn
 48. Lối cũ
 49. Lời ru
 50. Lục bát cho người
 51. Mai sau
 52. Mây ngày cũ
 53. Mong
 54. Một chữ tình
 55. Một đêm
 56. Một hướng em
 57. Một ngọn roi
 58. Một thoáng xưa
 59. Mưa
 60. Mượn thơ của Bạn
 61. Nên quyết liệt
 62. Ngã ba
 63. Ngày đông
 64. Ngày xưa
 65. Ngập ngừng
 66. Nghe hát đêm sông Hương
 67. Nghĩ về Chế Lan Viên
 68. Nghĩ về Tế Hanh
 69. Ngõ chiều
 70. Ngóng cõi xa
 71. Nhân đọc thơ Đường
 72. Nhớ
 73. Nhớ
 74. Nhớ anh
 75. Nhớ bạn đầu năm
 76. Nhớ mẹ 2
 77. Nhớ ngày cúng Nội, gửi anh Mười
 78. Nhớ thầm
 79. Nhớ thương
 80. Nhớ xưa
 81. Như thị
 82. Nụ hôn
 83. Nửa gởi đâu
 84. Ốc bể
 85. Phố cũ
 86. Phút chia tay
 87. Rả rích
 88. Sang mùa tóc trắng
 89. Tặng anh Đoàn Ngọc Hải
 90. Tặng em, mùa xuân
 91. Tặng Quyền Linh
 92. Tặng thiếu niên
 93. Tháng bảy em đi
 94. Tháng chạp
 95. Thềm xuân
 96. Thiên thần ngày ấy
 97. Thương
 98. Tiếc
 99. Tiễn người
 100. Tiếng vạc đêm
 101. Tình chiều
 102. Tóc ngắn
 103. Tóc trắng
 104. Tội con chưa
 105. Trở lại thăm
 106. Tựa giấc mơ
 107. Tương biệt hành
 108. Viên cuội
 109. Viết tặng em
 110. Vô đề
 111. Vỡ đôi
 112. Xin giúp
 113. Xuân

Bạch Cư Dị

Cuối năm

Đâu

Thơ tình

Thơ và dịch

Tình bạn

Trữ tình