Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2017 20:40, số lượt xem: 221

Sáng nầy mình phải chia phôi
Chiếc xe lăn bánh cho trời đổ mưa
Anh về đếm bước chân thưa
Nhặt bao nỗi nhớ để đưa tiễn người