Đăng ngày 16/01/2017 08:42, số lượt xem: 1912

Ba chục năm qua khó nỗi tìm
Thôi đành giữ lại một làn hương
Hỡi em tóc ngắn ngày xưa đó
Chưa phút nào anh nguôi nhớ thương