Đăng ngày 17/01/2017 08:42, số lượt xem: 1548

Ba chục năm qua khó nỗi tìm
Thôi đành giữ lại một làn hương
Hỡi em tóc ngắn ngày xưa đó
Chưa phút nào anh nguôi nhớ thương