25.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 08/08/2016 14:42, số lượt xem: 1897

Hoa sứ đầu hè rực nét son
Khát lòng ai gởi nụ môi hôn
Xa em ba sáu mùa trăng khuyết
Thao thức hoa môi ủ mộng hồn