Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/01/2017 20:52, số lượt xem: 620

Nắng chiều hắt bóng ven sông
Liu riu con nước xuôi dòng về đâu
Bồn chồn chân chẳng bước mau
Biết em ngày đó bên cầu đợi không