Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2017 20:54, số lượt xem: 166

Anh là thân ốc bể
Trăm năm chịu mù loà
Đêm nằm nghe sóng vỗ
Biết đâu bờ bến xa