Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2017 20:46, số lượt xem: 145

Thương tự ngày xưa tóc lệch ngôi
Xa nhau đã mấy chục năm rồi
Gió mưa đâu biết người mong đợi
Rả rích ngày đêm mãi chửa nguôi