Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2018 19:06, số lượt xem: 302

Mới biết quen nhau cách biệt rồi
Chia xa ai chẳng nhói lòng đau
Mười năm qua mấy cầu ngăn cách
Hai bến sông Tương đợi trắng đầu