Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2018 19:22, số lượt xem: 294

Nắng nhạt chiều xa mờ sắc núi
Sân trường lá rụng bước bên em
Giọt mưa vương mắt ai ngày ấy
Lóng lánh thành châu sáng mỗi đêm