Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2018 19:26, số lượt xem: 243

Lãng đãng mây xa tận cuối trời
Triều sông con nước lúc đầy vơi
Tuổi nay sáu chục mong chi nữa
Còn chút lòng thơm góp cuộc vui