Chưa có đánh giá nào
3 người thích
Đăng ngày 28/07/2017 13:58, số lượt xem: 300

Sáu chục năm dư nhẹ việc đời
Buộc ràng bỏ lại thế nhân chơi
Hiu hiu gió sớm tình lai láng
Vằng vặc trăng khuya dạ thảnh thơi
Chữ nghĩa ích gì con mọt sách
Văn chương đâu dám đọ hơn người
Bạn bè sẵn có chùm hoa nở
Ong bướm thềm xuân lượn thoả vui