Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: rượu (43)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 08:20

嘗春酒

野觴浮鄭酌,
山酒漉陶巾。
但令千日醉,
何惜兩三春。

 

Thường xuân tửu

Dã thương phù Trịnh chước,
Sơn tửu lộc Đào cân.
Đãn lệnh thiên nhật tuý,
Hà tích lưỡng tam xuân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Chén quê rót nhiều hơn Trịnh
Mũ Đào thèm rượu lọc ngay
Mấy xuân có gì mà tiếc
Hễ muốn say khước ngàn ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nổi chén rượu xứ quê họ Trịnh
Lọc rượu non qua chính mũ Đào
Ngàn ngày muốn được say nhào
Tiếc chi sáu tháng xuân cao đáng gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trịnh quê chén rượu rót vào,
Rượu rừng thèm uống Mũ Đào lọc ngay.
Có gì mà tiếc xuân ngày,
Tiếc gì sáu tháng khước say mỗi ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chén rượu rót nhiều chốn Trịnh này,
Mũ Đào rượu núi lọc thèm ngay.
Ngàn ngày xuân có gì say tiếc,
Sáu tháng khước say sao tiếc đây.

12.00
Trả lời