Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Quyền Đức Dư (14 bài)
- Âu Dương Chiêm (4 bài)
- Dương Sĩ Ngạc (14 bài)
- Đậu Quần (3 bài)
- Vương Nhai (16 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (11 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
Tạo ngày 19/02/2007 07:32 bởi Vanachi
Vũ Nguyên Hành 武元衡 (758-815) tự Bá Thương 伯蒼, người Câu Thị 緱氏, Hà Nam 河南, đỗ tiến sĩ năm Kiến Trung thứ 4 (783) đời Đường Đức Tông, làm quan đến chức Giám sát ngự sử