Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 19/02/2007 07:32 bởi Vanachi
Vũ Nguyên Hành 武元衡 (758-815) tự Bá Thương 伯蒼, người Câu Thị 緱氏, Hà Nam 河南, đỗ tiến sĩ năm Kiến Trung thứ 4 (783) đời Đường Đức Tông, làm quan đến chức Giám sát ngự sử