Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 02:13

題嘉陵驛

悠悠風旆繞山川,
山驛空濛雨似煙。
路半嘉陵頭已白,
蜀門西上更青天。

 

Đề Gia Lăng dịch

Du du phong bái nhiễu sơn xuyên,
Sơn dịch không mông vũ tự yên.
Lộ bán Gia Lăng đầu dĩ bạch,
Thục môn tây thượng cánh thanh thiên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió tây cờ bái rợp non sông
Trạm núi mù mưa tưởng khói lồng
Nửa chặng Gia Lăng đầu đã bạc
Phía tây cửa Thục lối trời thông


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Gió thổi núi sông rợp phướng bay,
Mưa mù sơn trạm ngỡ khói lay.
Gia Lăng nửa chặng đường đầu bạc,
Cổng Thục lên trời thẳng hướng tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cờ thuyền xe quanh co sông núi
Mưa phùn như sương khói trạm ngoài
Gia Lăng nửa tóc bạc rồi
Ải tây vào Thục xa xôi tựa trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời