春興

楊柳陰陰細雨晴,
殘花落盡見流鶯。
春風一夜吹鄉夢,
夢逐春風到洛城。

 

Xuân hứng

Dương liễu âm âm tế vũ tình,
Tàn hoa lạc tận hiện lưu oanh.
Xuân phong nhất dạ xuy hương mộng,
Mộng trục xuân phong đáo Lạc thành.

 

Dịch nghĩa

Sau cơn mưa nhẹ, lá dương liễu xanh đậm hơn,
Hoa tàn đã rụng hết, chim hoàng oanh đang bay nhảy trên cành.
Gió xuân thổi cả đêm đưa hồn ta vào cõi mộng ảo nhớ quê,
Trong mộng, ta nương theo gió xuân về tới Lạc Dương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tạnh hạt mưa phùn, bóng liễu xanh,
Hoa tàn rụng hết, ló vàng oanh.
Gió xuân một tối vờn con mộng,
Mộng ruổi gió xuân tới Lạc thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Mưa phùn tạnh, liễu xum xuê.
Hoa tàn rụng hết, hiện về bóng oanh.
Gió xuân thổi mộng quê lành,
Hồn theo gió đến Lạc thành một đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Màu xanh dương liễu nắng tình,
Hoa nay đã rụng một mình chim oanh.
Tình quê tràn suốt đêm thanh
Lại theo gió tỏa khắp thành Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau cơn mưa đậm xanh lá liễu
Cành trụi hoa thấy lũ oanh bay
Gió xuân ru mộng đêm nay
Mơ nương theo gió đến ngay Lạc thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa nhẹ liễu dương sắc đậm đà
Hoa tàn còn rộn tiếng oanh ca
Gió xuân trọn tối ru hồn mộng
Nương đến Lạc Dương trở lại nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời