秋思

秋室浩煙霧,
風柳怨寒蜩。
機杼夜聲切,
蕙蘭芳意消。
美人湘水曲,
桂楫洞庭遙。
常恐時光謝,
蹉跎紅豔凋。

 

Thu tứ

Thu thất hạo yên vụ,
Phong liễu oán hàn điêu.
Ky trữ dạ thanh thiết,
Huệ lan phương ý tiêu.
Mỹ nhân Tương thuỷ khúc,
Quế tiếp Động Đình diêu (dao).
Thường khủng thì quang tạ,
Tha đà hồng diễm điêu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương thu phủ khắp thư đường
Gió ru liễu tiếng oán thương ve sầu
Thoi đưa tha thiết đêm thâu
Huệ lan cũng đã tiêu điều tàn hương
Mỹ nhân tay nắn khúc Tương
Động Đình ngược đến Quế Dương xa vời
Tuổi xuân e sẽ đến thời
Tháng ngày lần lữa rụng rơi hết hồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài phòng thu nhiều mây và khói
Ve sầu hờn gió thổi liễu dương
Thoi đêm thân thiết lạ thường
Ý thơm của huệ lan dường tiêu tan
Người đẹp hát Sông Tương nhạc khúc
Chèo quế đưa thuyền tấp Động Đình
Thường lo lúc đẹp sẽ tàn
Má hồng lần lữa dung nhan tiêu điều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời