送唐次

都門去馬嘶,
灞水春流淺。
青槐驛路長,
白日離尊晚。
望望煙景微,
草色行人遠。

 

Tống Đường Thứ

Đô môn khứ mã tê,
Bá thuỷ xuân lưu thiển.
Thanh hoè dịch lộ trường,
Bạch nhật ly tôn vãn.
Vọng vọng yên cảnh vi,
Thảo sắc hành nhân viễn.


Đường Thứ đỗ tiến sĩ năm Kiến Trung thứ nhất (780), làm Lễ bộ viên ngoại lang, bị dèm pha đổi ra làm thứ sử Khai Châu 10 năm, sau bị biếm đi Quỳ Châu, bạn của Vũ Nguyên Hành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sắp đi ngựa hý cửa kinh
Sông Bá dòng xuân nhàn nhạt
Đường trạm hun hút hoè xanh
Ngày dài rượu chia tay cạn
Trông theo mịt mờ sương khói
Người đi xa tít bên ngàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời kinh đô ngựa vang tiếng hí
Trời mùa xuân sông Bá chảy nông
Đường qua trạm hoè xanh trồng
Ngoài trời nắng gắt khi xong tiệc tùng
Nhìn theo cảnh vật bụi tung
Người đi khuất nẻo dần trong cỏ mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngựa hí qua cửa thành
Sông Bá xuân chảy cạn
Trạm dịch đường hoè xanh
Trời nắng tiệc tiễn mản
Ngóng theo làn khói ẩn
Ngàn cỏ xa bộ hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời