春日偶作

飛花寂寂燕雙雙,
南客衡門對楚江。
惆悵管弦何處發,
春風吹到讀書堂。

 

Xuân nhật ngẫu tác

Phi hoa tịch tịch yến song song,
Nam khách Hành môn đối Sở giang.
Trù trướng quản huyền hà xứ phát,
Xuân phong xuy đáo độc thư đường.

 

Dịch nghĩa

Hoa lặng lẽ bay, chim én lượn song song bên nhau,
Khách phương nam tới cửa thành Hành Dương, trước mặt là sông Sở.
Không rõ điệu sáo và đàn buồn bã phát ra từ đâu,
Mà gió xuân đưa thoảng tới phòng đọc sách.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Én song đôi, hoa bay lặng lẽ
Tại Hành Dương đất Sở sông đầu
Sáo đàn buồn bã từ đâu
Gió xuân đưa thoảng qua lầu đọc thư

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sau trận mưa phùn dương liễu xanh
Hoa rơi hết thấy oanh đu cành.
Gió thâu đêm thổi mơ về xứ
Mông với gió xuân tới Lạc thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời