Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 10:17

途中即事

南征復北還,
擾擾百年間。
自笑紅塵裏,
生涯不暫閑。

 

Đồ trung tức sự

Nam chinh phục bắc hoàn,
Nhiễu nhiễu bách niên gian.
Tự tiếu hồng trần lý,
Sinh nhai bất tạm nhàn.

 

Dịch nghĩa

Hết đi nam lại về bắc,
Cả đời người cứ bị phiền nhiễu như thế.
Tự cười mình trong cõi bụi hồng này,
Vì kiếm sống chẳng có lúc nào tạm an nhàn cả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cứ đi bắc về nam
Loanh quanh cả trăm năm
Tự cười trong cõi bụi
Kiếm sống chẳng tạm nhàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

ĐI nam rồi về Bắc
Lẩn quẩn chẳng yên thân
Cười ta trong cõi bụi
Kiếm sống chẳng thanh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời