02/03/2021 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung tức sự
途中即事

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 10:17

 

Nguyên tác

南征復北還,
擾擾百年間。
自笑紅塵裏,
生涯不暫閑。

Phiên âm

Nam chinh phục bắc hoàn,
Nhiễu nhiễu bách niên gian.
Tự tiếu hồng trần lý,
Sinh nhai bất tạm nhàn.

Dịch nghĩa

Hết đi nam lại về bắc,
Cả đời người cứ bị phiền nhiễu như thế.
Tự cười mình trong cõi bụi hồng này,
Vì kiếm sống chẳng có lúc nào tạm an nhàn cả.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cứ đi bắc về nam
Loanh quanh cả trăm năm
Tự cười trong cõi bụi
Kiếm sống chẳng tạm nhàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Đồ trung tức sự