長相思

長相思,
隴雲愁,
單于臺上望伊州。
雁書絕,
蟬鬢秋。
行人天一畔,
暮雨海西頭。
殷勤大河水,
東注不還流。

 

Trường tương tư

Trường tương tư,
Lũng vân sầu,
Thiền Vu đài thượng vọng Y Châu.
Nhạn thư tuyệt,
Thiền mấn thu.
Hành nhân thiên nhất bạn,
Mộ vũ Hải Tây Đầu.
Ân cần Đại Hà thủy,
Đông chú bất hoàn lưu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ nhau hoài
Mây đầu Lũng vẫn muôn đời buồn thiu
Thiền Vu mãi ngóng Y Châu
Tin thư nhạn cũng độ đầu tuyệt không
Tóc thu lấm tấm những bông
Mà chinh khách mãi phiêu bồng trời xa
Mưa chiều Tây Hải đổ qua
Dòng Hoàng Hà chảy thiết tha cận kề
Trút sang đông chẳng quay về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng mang mãi mang hoài nỗi nhớ
Mây Lũng buồn vần vũ thương đau
Thiền Vu đài ngóng Y Châu
Nhạn mang thư tuyệt biết đâu tình hình
Tóc thu bạc mang hình ve xác
Người đi còn nơi góc trời sâu
Chiều mưa nơi Hải Tây Đầu
Đại Hà sông lớn xiết bao ân cần
Xuôi đông chẳng lúc về thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời