Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
16 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Độ (4 bài)
- Đậu Quần (3 bài)
- Lệnh Hồ Sở (17 bài)
- Dương Sĩ Ngạc (14 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/03/2007 21:24 bởi Vanachi
Vương Nhai 王涯 (764-835) tự Quảng Tân 廣津, người Thái Nguyên, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên đời Đường, làm Hàn lâm học sĩ, sau đổi đi Kiến Nam, Đông Xuyên làm Tiết độ sứ, cuối cùng giữ chức Thượng thư bộ lại, cai trị khắc nghiệt.