秋思贈遠其一

當年只自守空帷,
夢裏關山覺別離。
不見鄉書傳雁足,
唯看新月吐蛾眉。

 

Thu tứ tặng viễn kỳ 1

Đương niên chỉ tự thủ không duy,
Mộng lý quan san giác biệt ly.
Bất kiến hương thư truyền nhạn túc,
Duy khan tân nguyệt thổ nga mi.

 

Dịch nghĩa

Nhiều năm ta chỉ ở bên chiếc rèm trong phòng vắng,
Trong mộng chỉ thấy núi non, quan ải càng thấm nỗi biệt ly.
Không thấy thư nhà buộc vào chân nhạn,
Mà chỉ thấy trăng non cong như làn mi trên mắt nàng.


Bài này tả tâm tình người chồng xa nhà gửi vợ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thủ phòng không năm nào một bóng
Xa nhau rồi chỉ mộng quan san
Chân chim chẳng thấy thư chàng
Chỉ vầng trăng mới ngỡ ngàng mi em

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Năm nay một mình bên rèm vắng
Mộng mị quan san thấm biệt ly
Không thấy thư nhà quanh chân nhạn
Chỉ thấy trăng non hiện làn mi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều năm chỉ bên rèm phòng vắng
Mộng quan san càng thấm biệt ly
Thư nhà nhờ nhạn không đi
Trăng non trông tựa hàng mi em buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm riêng cảnh phòng không
Trong mơ non núi chập chùng cách xa
Nào đâu chiếc nhạn thư nhà
Nhìn liềm trăng mới như là mi cong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời