Canh thâu chưa ngủ hãy còn ngồi.
Gan ruột như dầu sục sục sôi.
Nghĩa gá ấp iu đành lỡ dở.
Công cho bú mớm chắc thôi rồi.
Quyết gìn giữ dạ tròn sau trước.
Biết cậy nhờ ai tỏ khúc nhôi.
Non biển xiên xiên trời một góc.
Hỡi chồng ôi! Với hỡi con ôi![Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]