Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/06/2014 14:20 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/09/2019 12:06 bởi tôn tiền tử
Trương Hoành 張紘 người đời Đường, năm 700 đỗ tiến sĩ, làm quan đến Giám sát ngự sử, có 3 bài thơ chép trong Toàn Đường thi.

Chú ý tránh nhầm tác giả này với Trương Hoành 張紘 (153-212) tự Tử Cương 子綱, người Quảng Lăng thời Tam Quốc.