閨怨

去年離別雁初歸,
今夜裁縫螢已飛。
征客近來音信斷,
不知何處寄寒衣。

 

Khuê oán

Khứ niên ly biệt nhạn sơ quy,
Kim dạ tài phùng huỳnh dĩ phi.
Chinh khách cận lai âm tín đoạn,
Bất tri hà xứ ký hàn y.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái xa nhau khi nhạn bay về nam,
Đêm nay cắt vải may áo, đom đóm bay.
Gần đây những người đi chiến đấu xa không còn tin tức,
Áo lạnh may xong không biết gửi đi đâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn về nam, chàng đi năm ngoái
Đom đóm bay may áo đêm nay
Tin chàng vắng bặt gần đây
Gửi đâu tấm áo lạnh may xong rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chia tay năm ngoái nhạn vừa về
May áo đêm nay đom đóm bay
Chinh khách gần đây tin tức đứt
Nơi đâu áo lạnh gửi cho người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa nhau năm ngoái nhạn về đây,
Cắt vải áo may đom đóm bay.
Chinh khách gần đây tin tức vắng,
May xong áo lạnh gửi về đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn về năm ngoái chia tay,
Áo may cắt vải đóm bay đêm về.
Vắng tin chinh khách xa quê,
May xong áo lạnh gửi về nơi đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Nhạn về năm ngoái chia tay
Đêm nay cắt vải đóm bay đầy trời
Chinh nhân tin tức xa vời
Áo may xong biết gửi người nơi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời