Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: cây tre (15)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 14:23

和呂御史院中叢竹

聞君庭竹詠,
幽意歲寒多。
嘆息為冠小,
良工將奈何。

 

Hoạ Lã ngự sử “Viện trung tùng trúc”

Văn quân đình trúc vịnh,
U ý tuế hàn đa.
Thán tức vị quan tiểu,
Lương công tương nại hà.

 

Dịch nghĩa

Xem bài vịnh của ông về bụi tre trong sân,
Thấy ẩn ý tre xanh tốt dù mùa đông lạnh lẽo.
Thương cảm tuổi trẻ có tài,
Người giỏi hẳn đã biết phải làm gì.


Lã ngự sử là quan ngự sử Lã Thái Nhất 呂太一, bạn đồng liêu của tác giả. Bài Viện trung tùng trúc mời xem trong mục của tác giả Lã Thái Nhất.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xem bài vịnh trong sân bụi trúc
Trúc xanh tươi dù lúc đông hàn
Thương cho lớp trẻ gian nan
Người như ông hẳn biết làm điều chi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xem bài ông vịnh bụi tre sân,
Ẩn ý tre xanh tốt lạnh sang.
Thương cảm có tài khi tuổi trẻ,
Người tài hẳn biết phải làm gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xem bài ông vịnh tre sân,
Lạnh trời ẩn ý tre xanh tốt hoài.
Cảm thương tuổi trẻ có tài,
Người tài hẳn đã biết ngay làm gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời