Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 05/11/2014 16:19 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Nguyễn Công Dương sinh năm 1939, dùng bút danh Bạch An, Phổ Ái. Ngoài ra ông còn hai bút danh khác được nhà thơ Tú Mỡ đặt cho là Gai Tre và Gai Cọ. Ông từng làm giáo viên tiểu học kiêm lang y (y học cổ truyền). Ông có hơn 500 bài thơ viết cho thiếu nhi, 5 tập thơ và nhiều giải thưởng văn học.