15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ, 2 bài dịch
Tạo ngày 23/04/2008 17:12 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/04/2008 23:45 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Nhà thơ Nguyễn Bao sinh năm 1932 tại Thanh Hoá. Các bút danh khác còn có Mạc Tú, Thuỳ Anh.

Các tác phẩm:
- Đôi cánh (1962)
- Vua Rồng xứ Lạc (1968)
- Hoa đỏ Trường Sơn (1974)
- Suối bên đường (1977)
- Gió thơm (1980)
- Sang thu (1995)

 

Vua Rồng xứ Lạc (1968)

Thơ dịch tác giả khác