Tí ta tí tách
Từng giọt
Từng giọt
Mưa rơi
Rơi,
Rơi...

Góp lại bao ngày
Thành dòng suối nhỏ
Lượn trên bãi cỏ
Chạy xuống chân đồi

Suối gặp bạn rồi
Góp thành sông lớn
Sông đi ra biển
Biển thành mênh mông

- Biển ơi, có biết
Biển lớn vô cùng
Từng giọt nước trong
Làm nên biển đấy!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]