13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
41 bài thơ, 4 bài dịch
4 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

- 7
- 6
- 5
- 4
- 3

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Xuân Sách (162 bài)
- Hoàng Anh Tuấn (I) (67 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Dương Tường (4 bài)
- Phạm Toàn (2 bài)
- Đặng Tiến (1 bài)
Tạo ngày 18/09/2005 02:25 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/04/2008 23:01 bởi Cammy
Dương Tường sinh năm 1932, là nhà thơ, dịch giả với trên 50 đầu sách dịch của nhiều tác giả Anh, Mĩ, Nga, Đức, Áo. Sinh ra ở Nam Định, học dở lớp đệ tứ, sau đó vào bộ đội, làm lính thông tin(1950), phóng viên Việt Nam Thông Tấn Xã (1955), biên dịch Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam (1967). Năm 1979, ông nghỉ hưu.

Tác phẩm:
- Con đĩ biết lễ nghĩa (Jean Paul Sartre)
- Người dưng (Albert Camus)
- Đồi gió hú (Emily Bronti)
- Ngõ hẻm dưới ánh trăng (Stephan Zweig)
- Cội rễ (Elix Helli)
- Alexis Jorba (Nicolas Kazantzkis)
- Cái tẩu (Yuri Naghibin)
- v.v...

 

Mea culpa và những bài khác (2005)

Thơ dịch tác giả khác