Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Bùi Minh Quốc (81 bài)
- Vũ Quần Phương (200 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
- Nguyễn Vũ Tiềm (225 bài)
Tạo ngày 17/11/2019 22:01 bởi tôn tiền tử
Đặng Tiến sinh ngày 30-3-1940 tại làng An Trạch, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1963, là nhà phê bình văn học, bút hiệu Nam Chi. Ông bắt đầu viết phê bình văn học từ 1960.

Ông ra nước ngoài từ 1966, lập nghiệp tại Pháp từ 1968, dạy tiếng Việt và văn chương Việt Nam tại Đại học Paris VII đến khi nghỉ hưu 2005. Hiện ông sống tại Orleans, Pháp.

Tác phẩm:
- Vũ trụ thơ (Giao điểm, 1972)
- Vũ trụ thơ II (Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2008)
- Thơ: thi pháp và chân dung (NXB Phụ nữ, 2009)

 

Thơ dịch tác giả khác