Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]

Carlos Pellicer

1897-1977, Mexicô
2 bài thơ, 877 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/11/2018 14:48

Consuelo Velázquez

1916-2005, Mexicô
1 bài thơ, 377 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 27/03/2023 16:32

Jaime Sabines

1926-1999, Mexicô
6 bài thơ, 1228 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 16:18

Margarita Paz Paredes

1922-1980, Mexicô
4 bài thơ, 2333 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:42

Octavio Paz Lozano

43.00
1914-1998, Mexicô
52 bài thơ, 9245 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:39

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]