Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Carlos Pellicer

1897-1977, Mexicô
2 bài thơ, 403 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/11/2018 14:48

Jaime Sabines

1926-1999, Mexicô
6 bài thơ, 700 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:18

Margarita Paz Paredes

1922-1980, Mexicô
4 bài thơ, 1829 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:42

Octavio Paz Lozano

33.33
1914-1998, Mexicô
52 bài thơ, 6912 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:39

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]