Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]

Jaime Sabines

1926-1999, Mexicô
6 bài thơ, 250 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:18

Margarita Paz Paredes

1922-1980, Mexicô
4 bài thơ, 1461 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:42

Octavio Paz Lozano

23.50
1914-1998, Mexicô
49 bài thơ, 5022 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:39

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]