Chưa có đánh giá nào
Nước: Mexicô
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/11/2018 14:48 bởi hongha83
Carlos Pellicer (16/1/1897 - 16/2/1977) là nhà thơ Mexico, sinh ở Villahermosa, Tabasco, Mexico. Ông là một trong những nhà văn hiện đại đầu tiên hoạt động tích cực trong việc quảng bá nghệ thuật và văn học Mexico. Ông học ở Mexico City, giảng dạy thi ca hiện đại tại Đại học Quốc gia Mexico và là giám đốc Sở Mỹ thuật. Những bài thơ đầu của ông như Màu sắc trên biển (1921) và Hòn đá của sự hy sinh (1924) đã mô tả rất nhiều tâm trạng của ông khi ông nhìn thế giới. Năm 1976, ông được bầu làm đại diện cho Thượng viện Mexico. Ông qua đời ở tuổi 80 ở Mexico City.