Chưa có đánh giá nào
Nước: Mexicô
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jaime Sabines (6 bài)
- Octavio Paz Lozano (52 bài)
- Carlos Pellicer (2 bài)
Tạo ngày 21/07/2007 12:42 bởi Vanachi
Margarita Paz Paredes (1922-1980), nhà thơ Mexicô.