Chưa có đánh giá nào
Nước: Mexicô
6 bài thơ
Tạo ngày 01/12/2017 16:18 bởi tôn tiền tử
Jaime Sabines (1926-1999) học y khoa rồi chuyển sang học văn chương và triết học. Tốt nghiệp, ông vừa làm chính trị vừa làm văn học. Về chính trị, ông giữ nhiều chức vụ cao cấp tại quê quán của mình, bang Chiapas, Mexico, trong nhiều năm. Nhưng sự nghiệp chính của ông là trong lãnh vực văn chương. Ông sáng tác nhiều và hầu như tác phẩm nào cũng được đón chào nồng nhiệt. Thơ của ông được rất nhiều người đọc, yêu mến và thuộc lòng. Ông đoạt nhiều giải thưởng quan trọng như giải Chiapas Award (1979), Xavier Villaurrutia Award (1972), Elias Sourasky Award (1982) và đặc biệt, National Literature Award (1983), một giải thưởng văn học có uy tín nhất của Mexico. Octavio Paz xem Jaime Sabines là một trong những nhà thơ đương đại lớn nhất ở châu Mỹ Latin và trong tiếng Tây Ban Nha nói chung. Sau khi…