554.44
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
118 bài thơ
15 người thích
Tạo ngày 19/03/2007 09:35 bởi PhuTho, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 23/02/2008 13:06 bởi Vanachi
Vi Thuỳ Linh sinh ngày 4-4-1980 tại Hà Nội, cử nhân Đại học Báo chí năm 2001. Chị có thơ đầu tiên in trên báo Tiền phong tháng 9-1995.

Tác phẩm:
- Khát (thơ, NXB Hội nhà văn, 1999)
- Linh (thơ, NXB Thanh niên, 2000)
- Đồng tử (thơ, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005)

Có thơ in trong:
- Thơ trẻ chọn lọc 1994-1998 (NXB Văn hoá - Thông tin, 1998)
- Thơ sáng tác trẻ (NXB Hội nhà băn, 2000)
- Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000 (tập 1, NXB Hội nhà văn, 2000)

 

Khát (1999)

Linh (2000)

Đồng tử (Prunelle, 2005)